Kraj prevzema
 Druga poslovalnica za vračilo vozila?
   Starost voznika: 25-70
   Živim v: Združene države Amerike
Primerjajte ponudbe za najem vozila

Splošni Pogoji

Definicije
V pričujočih splošnih določilih in pogojih izrazi z veliko začetnico pomenijo naslednje:

Agencija za najem vozil Družba z omejeno odgovornostjo, v skladu s Švicarsko zakonodajo, BookingMonkey Sàrl; posluje pod imenima BookingMonkey.com in HolidayCars.com; s sedežem v Yenu
Najemodajalec Podjetja za najem vozil, kot so Avis, Hertz in Europcar, ki sklenejo končno pravno pogodbo z Uporabnikom.
Uporabnik Fizična ali pravna oseba, ki najame vozilo od Najemodajalca prek Ponudnika najema vozil.
Naročilo Pogodba o naročilu med Uporabnikom in Ponudnikom najema vozil za uporabo vozila in pripadajoče opreme.
Pogodba Najemna pogodba, ki jo Uporabnik sklene z Najemodajalcem glede pridobitve uporabe vozila.
Obdobje Število dni, za katere je vozilo rezervirano, obdobje 24 ur ustreza enemu dnevu.
Potovalna agencija Oseba, ki v sklopu izvajanja svojih trgovskih dejavnosti svetuje, obvešča in posreduje pri oblikovanju pogodbe o potovanju.
Rezervacija Rezervacija, ki jo naredi Uporabnik na spletni strani Ponudnika najema vozil za vozilo Najemodajalca.
Vavčer Vavčer, ki ga dobi Uporabnik od Ponudnika najema vozil po zaključenem postopku rezervacije. To je dokazilo o plačilu in z njim Uporabnik pri Najemodajalcu prevzame vozilo. Do 48 ur lahko traja, da lizingodajalec potrdi zahtevo uporabnika.
Zaščita v primeru preklica Ponudba Uporabniku v času rezervacije za kritje stroškov preklica naročila.
Article 2 Splošna določila
2. 1. Splošna določila in pogoji veljajo za storitev rezervacije in z njo povezane storitve, ki jih Ponudnik najema vozil nudi Uporabniku, ter za vse pravne postopke, ki se s tem v zvezi lahko zgodijo pred rezervacijo.
2. 2. Splošna določila in pogoje lahko Ponudnik najema vozil kadarkoli enostransko dopolni.
2. 3. Uporabnik izda naročilo Ponudniku najema vozil, da ta zagotovi vozilo določene kategorije na določeni lokaciji ob določenem času. Ponudnik najema vozil zagotovi, da je vozilo na voljo po pogojih, nastalih kot rezultat prejema naročila.
2. 4. Uporabnik lahko dostopa do storitve Najemodajalca samo s pomočjo Vavčerja, ki ga izda Ponudnik najema vozil v skladu z Rezervacijo in temi splošnimi določili in pogoji.
2. 5. Ponudnik najema vozil ni pogodbena stranka v pogodbi med Uporabnikom in Najemodajalcem z namenom uporabe vozila. Pogodba se sklene neposredno med Uporabnikom in Najemodajalcem na lokaciji, kjer je vozilo pripravljeno za Uporabnika. Ta pogodba mora ustrezati lokalnim zakonom in predpisom in/ali zakonom, ki veljajo za pogodbo, kot to določa Najemodajalec.
2. 6. Uporabnikove pravice in dolžnosti glede uporabe vozila so določene v pravni pogodbi in splošnih določilih in pogojih ustreznega Najemodajalca. Razume se, da Uporabnik pred podpisom pogodbe prebere pogoje, ki veljajo za pogodbo.
2. 7. Če Uporabnik sklene Rezervacijo pri Ponudniku najema vozil prek Potovalne agencije in Potovalna agencija nato ne izpolni plačila, niti Ponudnik najema vozil niti Najemodajalec nista obvezana k izpolnitvi Naročila in/ali Pogodbe.
2. 8. Če so nejasnosti glede razlage ene ali več definicij v teh splošnih določilih in pogojih, je treba podati razlago v duhu definicij.
2. 9. V primeru situacije med strankami, ki ni vključena v splošnih določilih in pogojih, je treba situacijo preveriti v duhu pogojev.
2. 10. Če ena ali več definicij v teh splošnih določilih in pogojih ali druga pogodba s Ponudnikom najema vozil nasprotuje veljavnim, izterljivim pravnim določilom, velja, da je ta definicija nična in neveljavna ter jo nadomešča druga, podobna, pravno sprejemljiva definicija, ki jo določi Ponudnik najema vozil.
2. 11. Če Ponudnik najema vozil (tiho) dovoli odstopanja od teh splošnih določil in pogojev, to še ne pomeni pravice zahtevati takojšnjega in strogega ustrezanja tem pogojem. Uporabnik ne more zahtevati nikakršnih pravic na osnovi tega, da Ponudnik fleksibilno uveljavlja ta splošna določila in pogoje.
2. 12. Uporabnik mora hraniti dokumentacijo o najemu vsaj 8 tednov po preteku Obdobja. Zahtevki do Ponudnika najema vozil se lahko zavlečejo ali sploh ne morejo biti obravnavani, če ustrezna dokumentacija manjka.
2. 13. Izdelek, ki ga je uporabnik rezerviral, bo zahtevan. Do 48 ur lahko traja, da lizingodajalec potrdi zahtevo uporabnika.
Article 3 Plačila
3. 1. Po opravljeni rezervaciji lahko Uporabnik plača na razne načine, na primer s kreditno kartico, prek možnosti Paypal, iDeal itn. Če Uporabnik izbere odloženo plačilo, bo Ponudnik najema vozil izdal več nadaljnjih opomnikov za plačilo. Opcija odloženega plačila ne sme prejudicirati dejstva, da lahko do sprememb in/ali odpovedi pride samo v skladu z definicijami v 15. členu teh splošnih določil in pogojev.
3. 2. Ko je Uporabnikovo plačilo registrirano na enem od bančnih računov Ponudnika najema vozil, Uporabnik prejme digitalen Vavčer. Uporabnik mora plačati dogovorjeno ceno po metodi, navedeni v procesu spletnega plačila. Če Uporabnik plačila ne izvede, Ponudnik najema vozil niti Najemodajalec nista obvezana do izvedbe Pogodbe.
3. 3. Plačila s kreditnimi karticami obravnava glavna pisarna Ponudnika najema vozil. Zaradi mednarodnih transakcij ali nihanj v menjalniških tečajih med valutami lahko pride do dodatnih stroškov, ki bremenijo lastnika kreditne kartice. Ponudnik najema vozil za te stroške ne more odgovarjati.
Article 4 Cene in opcije
4. 1. Objavljene cene vključujejo kategorijo vozila, ki jo je izbral Uporabnik, neomejeno prevoženo razdaljo/število prevoženih kilometrov, zavarovanje proti kraji, škodi in tretji osebi ter lokalne davke. Če veljajo izjeme, je to navedeno v posebnih pogojih Najemodajalca.
4. 2. Cene, objavljene na spletni strani Ponudnika najema vozil, ne vključujejo stroškov npr. za gorivo, osebno nezgodno zavarovanje, dodatne opcije, doplačil za mlade voznike, doplačil za dodatne voznike in lokalnih dajatev. Ti stroški se razlikujejo za različne Najemodajalce in lokacije. Cene lokalno kupljenih artiklov se razlikujejo in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cena izrednih opcij, ki se plačajo lokalno (npr. za otroški sedež), ne vključuje lokalnih davščin.
4. 3. Vse izredne opcije, na primer otroški sedeži, strešni nosilci, navigacijski sistemi, mobilni telefoni in drugi dodatki so na voljo odvisno od razpoložljivosti. Večina Najemodajalcev za te izredne opcije zaračuna doplačilo. Če Uporabnik te dodatne opreme ne uporabi ali prevzame v določenem času, se stroški te izredne opcije znotraj Rezervacije kljub temu zaračunajo.
Article 5 Spreminjanje cen
5. 1. Ponudnik najema vozil ima pravico spreminjati cene. Spremembe cen ne veljajo za že narejene Rezervacije, razen če to vključuje spremembe cen kot posledico spremenjenih pogojev in/ali sprememb lokalnih davkov/stroškov, na katere Ponudnik najema vozil nima vpliva ali če Najemodajalec ne more izpolniti svojih obveznosti in mora zato Ponudnik najema vozil posledično zaračunati dodatne stroške ali povišati ceno.
5. 2. Stroški izrednih opcij, ki jih je treba plačati lokalno, lokalna doplačila in obvezna plačila so lahko različni in se lahko spreminjajo. Ti stroški so le okvirni, saj se lahko dejanski znesek od trenutka Rezervacije do trenutka prevzema vozila spremeni.
5. 3. Ponudnik najema vozil lahko obstoječe rezervacije po očitno nepravilnih cenah prekliče, znesek pa bo povrnjen.
Article 6 Podobna vozila
6. 1. Vozila, omenjena na spletni strani Ponudnika najema vozil ali v potrdilu rezervacije, predstavljajo neko kategorijo. Znamka in model, navedena v potrdilu rezervacije je le primer in se lahko razlikuje od vozila, ki ga Najemodajalec dejansko zagotovi Uporabniku ob času prevzema. Najemodajalec na osnovi splošnih določil in pogojev ohrani pravico, da priskrbi Uporabniku alternativno vozilo iste kategorije, kot je določeno s številom potnikov, številom vrat, menjalnikom in gorivom.
Article 7 Polog
7. 1. V večini primerov mora Uporabnik Najemodajalcu plačati polog v znesku zavarovalnine, cene polne posode za gorivo in drugih dodatnih stroškov, ki se lahko pojavijo v Obdobju. Polog mora biti zajamčen s kreditno kartico na ime glavnega voznika. Za določene skupine vozil je lahko zahtevana dodatna kreditna kartica.
7. 2. Vedno je odgovornost Uporabnika, da predloži kreditno kartico, ki jo Najemodajalec sprejme: Ponudnik najema vozil nima glede tega nobene odgovornosti. Najemodajalec morda ne bo sprejel nekaterih vrst plačilnih kartic, na primer PIN-kartic in kartic Visa Electron ter različic te vrste plačilnih kartic. Na splošno polog v gotovini ni možen. V nekaterih primerih ga lahko Najemodajalec izjemoma sprejme pri določenih okoliščinah in pod določenimi pogoji.
Article 8 Prevzem vozila
8. 1. Pri prevzemu vozila mora imeti Uporabnik pri sebi naslednje dokumente: identifikacijo v obliki potnega lista ali osebne izkaznice, veljavno vozniško dovoljenje, Vavčer in kreditno kartico na ime glavnega voznika. Uporabnik mora zagotoviti, da se ime Uporabnika, na katerega je izstavljen Vavčer, ujema s kreditno kartico na ime glavnega voznika. Uporabnik mora zagotoviti, da se Vavčer ujema z dokumentom za identifikacijo osebe. Uporabnik bo morda moral predložiti tudi mednarodno vozniško dovoljenje. Posvetujte se z avto-moto zvezo, da preverite, ali je potrebno mednarodno vozniško dovoljenje. Za nekatere destinacije lahko Najemodajalec vztraja, da Uporabnik predloži kopijo bančnega izpiska ali drugega dokumenta, iz katerega je razviden Uporabnikov naslov stalnega bivališča.
8. 2. Večina Najemodajalcev ima okence na letališčih. Najemodajalčevo okence je na območju prihodov ali ob izhodu iz njega. Če tega ni, Uporabnika pričaka predstavnik Najemodajalca ('Meet and Greet', srečanje in pozdrav) ali ga pripelje do lokacije najema kombi ali avtobus. Natančni podatki so navedeni na Vavčerju. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje navodil glede prevzema vozila.
Article 9 Vračanje vozila
9. 1. Ob koncu obdobja mora Uporabnik vrniti nepoškodovano vozilo do časa, ki je naveden na vavčerju, na lokacijo, kot je navedeno v Pogodbi. Uporabnik mora zagotoviti vračilo vozila istemu podjetju za najem, od katerega je vozilo najel.
Article 10 Zamude
10. 1. Pomembno je, da Uporabnik pred odhodom sporoči Ponudniku najema vozil številko svojega lêta. Če je Najemodajalec seznanjen s pravilno številko lêta, lahko upošteva morebitne zamude pri lêtih.
10. 2. Če na Uporabnikovem potovanju pride do zamud, ki bi lahko privedle do zamude časa za prevzem vozila, mora Uporabnik to sporočiti Ponudniku najema vozil ali Najemodajalcu. Kontaktni podatki so navedeni na Vavčerju.
10. 3. Če nista obveščena niti Ponudnik najema vozil niti Najemodajalec, lahko Najemodajalec po preteku Najemodajalčevega čakalnega časa preda vozilo v najem nekomu drugemu. Ta čakalni čas je različen pri raznih Najemodajalcih in je Ponudniku najema vozil znan vnaprej. Če je možno vozilo zaradi zamude prevzeti šele po uradnih urah Najemodajalca, lahko Najemodajalec Uporabniku zaračuna doplačilo za delo 'izven uradnih ur' (imenovano tudi 'storitev izven uradnih ur' ali 'sprejem zamujenih prihodov').
Article 11 Zavarovanje potnikov
11. 1. Imenovano tudi osebno nezgodno zavarovanje. Večina potovalnih zavarovanj krije osebne nezgode (preverite pred odhodom). Če to ni vključeno v paket potovalnega zavarovanja, lahko to zavarovanje Uporabnik uredi pri Najemodajalcu ob začetku Obdobja.
Article 12 Nadzor kakovosti
12. 1. Če pride do težav ali pritožb, Ponudnik najema vozil stori vse, kar je v njegovi moči, da bi zadevo rešil. Uporabnik mora nemudoma obvestiti Ponudnika najema vozil o morebitnih težavah ali pritožbah, da lahko Ponudnik najema vozil čim prej najde primerno rešitev.
12. 2. Če Uporabnik iz katerega koli razloga ni zadovoljen z vozilom, mora nemudoma obvestiti lokalnega Najemodajalca in Ponudnika najema vozil. Če Ponudnik najema vozil ni prejel predhodnih obvestil o problemu, zahtevkov o stanju vozila po izteku Obdobja ne more rešiti. Če Uporabnik sprejme nadomestno vozilo, ki ga ponudi Najemodajalec brez nadaljnje intervencije Ponudnika najema vozil, ni mogoče vložiti zahtevka za nazaj.
12. 3. Uporabnik lahko poda pisno pritožbo (pismo, e-pošta, telefaks) Ponudniku najema vozil v štirinajstih dneh po izteku Obdobja: Uporabnik mora pritožbi priložiti kopijo Pogodbe in vse ustrezne račune in potrdila.
Article 13 Povračila
13. 1. Za (delno) neuporabljene Vavčerje ne izplačujemo povračila. Uporabnik ne bo prejel povračila, če vozilo prevzame prepozno ali ga vrne pred določenim datumom in uro. To velja tudi, če Uporabnik ne more najeti vozila, ker nima ustrezne dokumentacije ali ker ne uspe poskrbeti za Polog.
Article 14 Spremembe in preklic naročila
14. 1. Preklice in/ali spremembe je mogoče izvesti samo prek Ponudnika najema vozil pred datumom in uro prevzema, navedeno na Vavčerju. Preklice in/ali spremembe je treba sporočiti pred uradnim začetkom Obdobja. Uporabnik lahko rezervacijo spremeni na strani »Moja rezervacija« do 72 ur pred časom prevzema. Nato lahko to v imenu uporabnika stori samo upravljavec najema avtomobila in sicer do 48 ur pred prevzemom.
14. 2. Ponudnik najema vozil ne sprejme preklicev ali sprememb, o katerih se Uporabnik dogovori z Najemodajalcem. Ponudnik najema vozil ne sprejme preklicev po času prevzema, navedenem na Vavčerju.
14. 3. Ponudnik najema vozil ne zaračunava stroškov za spremembe. Stroški, ki nastanejo zaradi spremembe Rezervacije (sprememba Obdobja, kategorije vozila, imena voznika, številke leta itn.), pa se posredujejo naprej.
14. 4. Agencija za najem vozil, uporabnikom ki so sprejeli "Zaščito v primeru odpovedi", nudi možnost za preklic po odbitku "Zaščite v primeru odpovedi".
14. 5. Uporabnik, ki ni izbral možnosti "Zaščita odpovedi", lahko odpove rezervacijo. Zaračunali bomo strošek odpovedi v višini 25 % predplačila. Če uporabnik odpove rezervacijo v 48 urah pred prevzemom, kot je navedeno na kuponu, ne bo prejel vračila denarja s strani ponudnika najema avtomobila.
14. 6. Uporabnik ni upravičen do povračila v primeru predčasnega zaključka Obdobja, pri zamudi pri prevzemu vozila, če ne pride po vozilo ali če prekliče najem po začetku Obdobja. V zgornjih primerih se povračilo ne izplača, tudi če je Uporabnik izbral možnost Zaščite v primeru preklica.
14. 7. "Zaščita v primeru preklica" in strošek transakcije se ne povrneta.
14. 8. Če uporabnik rezervacijo prekliče vsaj 48 ure pred časom prevzema, se lahko odloči in prejme Prepaid Credit ter se tako izogne plačilu 25 % provizije za preklic. Prepaid Credit shrani polno vrednost predplačila uporabnika, ki jo lahko uporabi za prihodnje izposoje na našem spletnem mestu.
Article 15 Odgovornost Uporabnika
15. 1. Najemodajalec lahko zahteva odgovornost Uporabnika za (delno) vsakršno škodo, povzročeno posledično zaradi dogodka v času najema, ne glede na to, ali je na osnovi teh splošnih določil in pogojev ali ne.
15. 2. Uporabnik mora nemudoma obvestiti Ponudnika najema vozil o težavah ali pritožbah in ponuditi Ponudniku najema vozil priložnost, da najde primerno rešitev. Če Uporabnik ne izpolni zgornje obveznosti, izgubi upravičenost do plačila ali povračila.
15. 3. V primeru tehničnih težav mora Uporabnik nemudoma kontaktirati najemno podjetje: njihova telefonska številka je navedena v Pogodbi. Lokalni Najemodajalec mora vnaprej dati dovoljenje za izvedbo popravil ali za to, da se priskrbi nadomestno vozilo.
15. 4. Uporabnik mora zadostiti splošnim določilom in pogojem, ki se ujemajo s Pogodbo z Najemodajalcem in z zakonodajo države najema vozila.
15. 5. Najemodajalec lahko zahteva odgovornost Uporabnika, bodisi na osnovi teh splošnih določil in pogojev ali ne, za stroške kazni za napačno parkiranje in drugih kazni, ki jih izdajo oblasti.
15. 6. Uporabnik mora upravitelju najema avtomobila zagotoviti pravilno uporabniško ime, priimek in podatke za stik (telefonska številka in e-poštni naslov).
Article 16 Odgovornost Ponudnika najema vozil
16. 1. V skladu z definicijami v 2. členu teh določil se lahko Uporabnik obrne na Ponudnika najema vozil glede zadev, če Ponudnik najema vozil ni izpolnil svojih obveznosti in se lahko to neizpolnjevanje pripiše njemu po veljavni zakonodaji, pravnih postopkih ali v skladu s tem, kar je mogoče smiselno pričakovati glede na kontekst.
16. 2. Ponudnik najema vozil izrecno ni odgovoren za izgubo, poškodbe ali spremembe, narejene na vozilu, zamude ali spremembe povzročene v civilnih konfliktih, zaradi tehničnih težav, vključno z zračnim prometom, zaradi terorističnih aktivnosti, naravnih in jedrskih katastrof, zaradi slabih vremenskih pogojev, odpovedanih poletov ali bankrotiranih letalskih družb in potovalnih organizacij.
16. 3. Ponudnik najema vozil izrecno ne prevzema odgovornosti za neuporabne Vavčerje po krivdi Uporabnika, voznika ali tretje strani. To vključuje nezmožnost predložitve veljavnega in originalnega vozniškega dovoljenja ter osebnega dokumenta, vozniško dovoljenje, ki ne izpolnjuje Najemodajalčevih pogojev, neupoštevanje minimalne ali maksimalne starosti voznika in zavrnitev ali nezmožnost predložitve pologa.
16. 4. Skupna odgovornost Ponudnika najema vozil je omejena na plačilo za kritje neposredne škode in ne presega zneska, plačanega ob sklenitvi Rezervacije.
16. 5. Plačil za postavke, kot so izredne zavarovalne opcije, sklenjene lokalno z Najemodajalcem, Ponudnik najema vozil ne povrne.
Article 17 Spori in veljavno pravo
17. 1. Swiss law shall exclusively apply to all disputes about these general terms and conditions. All disputes between the User and the Car hire tour operator shall exclusively be put before the competent court in the region in which the Car hire tour operator is officially registered.
17. 2. Na splošno za pogodbo med Najemodajalcem in Uporabnikov velja pravo države, kjer je priskrbljeno vozilo. Veljavno pravo je navedeno v pogodbi.
Stranke nas imajo rade

Več kot milijon strankam nam je zaupalo, da smo zanje rezervirali najprimernejšo ponudbo za najem vozila

Brezplačna sprememba

Do 48 ur pred prevzemom

Brez dodatnih provizij

Ne zaračunavamo dodatnih provizij za plačilo s kreditno kartico ali stroške rezervacije