Locaţie preluare
 Birou diferit pentru returnare?
   Vârsta șoferului: 25-70
   Locuiesc în: Statele Unite ale Americii
Comparaţi angajare maşină

Condiţii Generale

Definiţii
În cadrul acestor termeni şi condiţii generale, articolele indicate cu majusculă vor avea următoarea semnificaţie:

Operatorul închirieri maşini Societatea cu răspundere limitată, în baza legislaţiei elveţiene, BookingMonkey Sàrl; care îşi desfăşoară activitatea sub denumirile comerciale BookingMonkey.com şi HolidayCars.com; cu sediul în Yens
Locator Companiile de închirieri auto precum Avis, Hertz şi Europcar, care încheie contractul legal final cu Utilizatorul.
Utilizator Persoana fizică sau juridică care închiriază o maşină de la Locator prin intermediul Tur operatorului de închirieri auto.
Comandă Contractul de comandă încheiat între Utilizator şi Tur operatorul de închirieri auto privind utilizarea maşinii şi a articolelor asociate.
Contract Contractul de închiriere încheiat între Utilizator şi Locator pentru a obţine dreptul de a utiliza maşina.
Perioadă Numărul de zile pentru care maşina este rezervată, o perioadă de 24 de ore înseamnă 1 zi.
Agenţia de turism Entitatea care, ca parte din desfăşurarea activităţilor sale comerciale, recomandă, informează şi mediază în ceea ce priveşte elaborarea unui contract de servicii turistice.
Rezervarea Rezervarea efectuată de un Utilizator prin website ul Tur operatorului de închirieri auto pentru o maşină a Locatorului.
Voucher Voucherul care este furnizat Utilizatorului de către Tur operatorul de închirieri auto după încheierea procesului de rezervare. Acesta reprezintă o dovadă a plăţii şi este folosit de asemenea pentru preluarea maşinii de la Locator. Locatorului i-ar trebui până la 48 de ore pentru a confirma solicitarea Utilizatorului.
Protecţia privind anularea Oferta care este făcută Utilizatorului în timpul rezervării pentru acoperirea costurilor de anulare.
Article 2 Prevederi generale
2. 1. Aceşti termeni şi condiţii generale se aplică pentru serviciul de Rezervare şi serviciile asociate furnizate Utilizatorului de către Tur operatorul de închirieri auto, precum şi pentru toate procedurile legale care le pot preceda în mod rezonabil.
2. 2. Termenii şi condiţiile generale pot fi modificate în mod unilateral în orice moment de către Tur operatorul de închirieri auto.
2. 3. Utilizatorul emite o comandă către Tur operatorul de închirieri auto pentru livrarea unei categorii speciale de maşină într-o anumită locaţie, pe o anumită perioadă. Tur operatorul de închirieri auto se va asigura că maşina este livrată conform condiţiilor stabilite ca rezultat al acceptării comenzii.
2. 4. Utilizatorul poate accesa serviciul Locatorului doar folosind Voucherul eliberat de Tur operatorul de închirieri auto conform Rezervării şi acestor termeni şi condiţii generale.
2. 5. Tur operatorul de închirieri auto nu este parte din contractul încheiat între Utilizator şi Locator în scopul utilizării maşinii. Contractul va fi încheiat direct între Utilizator şi Locator în locaţia în care maşina este livrată Utilizatorului. Acest contract este supus legilor şi reglementărilor locale şi/sau legilor aplicabile contractului, conform menţiunilor Locatorului.
2. 6. Drepturile şi obligaţiile Utilizatorului legate de utilizarea maşinii sunt stabilite în contractul legal şi în termenii şi condiţiile generale ale Locatorului respectiv. Se consideră că Utilizatorul a citit cu atenţie şi s-a familiarizat cu condiţiile aplicabile Contractului înainte de semnarea contractului.
2. 7. În cazul în care Utilizatorul a efectuat Rezervarea cu Tur operatorul de închirieri auto printr-o Agenţie de Turism, iar Agenţia de Turism nu efectuează plata, atunci nici Tur operatorul de închirieri auto, nici Locatorul nu sunt obligaţi să execute Comanda şi/sau Contractul.
2. 8. În cazul oricăror confuzii legate de explicarea uneia sau mai multor definiţii din aceşti termeni şi condiţii generale, explicaţia trebuie să fie furnizată în spiritul definiţiilor.
2. 9. În cazul apariţiei unei situaţii între părţi care nu este acoperită de termenii şi condiţiile generale, situaţia respectivă va fi evaluată în spiritul condiţiilor.
2. 10. În cazul în care una sau mai multe definiţii din aceşti termeni sau condiţii generale sau din oricare contract încheiat cu Tur operatorul de închirieri auto încalcă orice reglementări legale aplicabile, definiţia respectivă va deveni nulă şi invalidă şi va fi înlocuită cu altă definiţie similară, acceptabilă din punct de vedere legal, care va fi determinată de Tur operatorul de închirieri auto.
2. 11. În cazul în care, pe un termen scurt sau lung, Tur operatorul de închirieri auto permite (în mod tacit) abateri de la aceşti termeni şi condiţii generale, aceasta nu va prejudicia drepturile sale de a solicita respectarea imediată şi strictă a acestor condiţii. Utilizatorul nu poate ridica pretenţii pe baza faptului că Tur operatorul de închirieri auto aplică aceşti termeni şi condiţii generale în mod flexibil.
2. 12. Utilizatorul trebuie să păstreze documentele de închiriere timp de cel puţin 8 săptămâni după expirarea Perioadei de închiriere. Reclamaţiile formulate de Utilizator împotriva Tur operatorului de închirieri auto pot fi supuse întârzierilor şi este posibil să nu poată fi procesate dacă documentele relevante lipsesc.
2. 13. Produsul rezervat de către Utilizator va fi oferit la cerere. Locatorului i-ar trebui până la 48 de ore pentru a confirma solicitarea Utilizatorului.
Article 3 Plăţile
3. 1. După finalizarea Rezervării, Utilizatorul poate plăti folosind o gamă largă de metode de plată, inclusiv prin Card de credit, Paypal, iDeal, etc. În cazul în care Utilizatorul decide să plătească la o data ulterioară, Tur operatorul de închirieri auto va emite mai multe memento ulterioare privind plata. Opţiunea de a plăti la o dată ulterioară nu va prejudicia faptul că modificările şi/sau anulările pot avea loc doar conform definiţiilor menţionate în articolul 15 din aceşti termeni şi condiţii generale.
3. 2. După ce plata Utilizatorului a fost înregistrată în unul din conturile bancare ale Tur operatorului de închirieri auto, Utilizatorul va primi un Voucher digital. Utilizatorul trebuie să achite preţul stabilit folosind una din metodele de plată prezentate în procesul de rezervare online. În cazul în care Utilizatorul nu efectuează această plată, Tur operatorul de închirieri auto sau Locatorul nu sunt obligaţi să execute Contractul.
3. 3. Plăţile prin cardul de credit sunt procesate de biroul principal al Tur operatorului de închirieri auto. Costurile suplimentare rezultate în urma tranzacţiilor internaţionale sau a diferenţelor de curs de schimb valutar vor fi suportate de către deţinătorul cardului de credit. Tur operatorul de închirieri auto nu va fi considerat responsabil pentru acestea.
Article 4 Preţuri şi opţiuni
4. 1. Preţurile afişate includ categoria vehiculului selectată de Utilizator, kilometrii nelimitaţi/mile nelimitate, asigurare pentru terţi, asigurare împotriva furtului şi daunelor şi impozitele locale. În cazul în care sunt aplicabile excepţii, acestea vor fi indicate în condiţiile specifice ale Locatorului.
4. 2. Preţurile afişate pe website-ul Tur operatorului de închirieri auto nu includ costurile precum combustibilul, asigurarea pentru accidentele personale, extra opţiuni, taxe suplimentare pentru şoferii tineri, taxe suplimentare pentru şoferii suplimentari şi impozite locale. Aceste costuri variază în funcţie de Locator şi locaţie. Preţurile articolelor achiziţionate la nivel local pot varia şi se pot modifica fără înştiinţare în prealabil. Preţurile extra opţiunilor care trebuie să fie plătite la nivel local (de exemplu, scaune pentru copii) nu includ impozitele locale.
4. 3. Toate extra opţiunile, precum scaunele pentru copii, portbagaje exterioare, sisteme de navigaţie, telefoane mobile şi alte extra opţiuni pot fi furnizate la cerere, în funcţie de disponibilitate. În general, o taxă suplimentară este impusă de majoritatea Locatorilor pentru aceste opţiuni. În cazul în care un articol suplimentar nu este folosit sau preluat în perioada respectivă, taxa pentru această extra opţiune din cadrul Rezervării va continua să se aplice.
Article 5 Modificările preţurilor
5. 1. Tur operatorul de închirieri auto îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile. Modificările preţurilor nu se vor aplica pentru Rezervările existente, cu excepţia cazului în care aceasta implică modificările preţurilor ca rezultat al modificării condiţiilor şi/sau a impozitelor/costurilor locale modificate asupra cărora Tur operatorul de închirieri auto nu exercită nici o influenţă sau în cazul în care Locatorul nu îşi mai poate îndeplini obligaţiile şi, în consecinţă, Tur operatorul de închirieri auto trebuie să aplice costuri suplimentare sau creşteri de preţuri.
5. 2. Costul extra opţiunilor care trebuie să fie plătite la nivel local, taxele suplimentare locale şi taxele obligatorii pot varia şi sunt supuse modificărilor. Aceste costuri sunt prezentate doar cu caracter indicativ, deoarece suma propriu – zisă se poate modifica în intervalul dintre Rezervare şi momentul preluării maşinii.
5. 3. Rezervările existente cu preţuri care sunt în mod clar incorecte pot fi anulate de către Tur operatorul de închirieri auto, iar valoarea acestora va fi rambursată.
Article 6 Vehicule similare
6. 1. Vehiculele menţionate pe website –ul Tur operatorului de închirieri auto sau în confirmarea rezervării reprezintă o categorie. Marca şi modelul menţionate în confirmarea rezervării reprezintă doar un exemplu şi pot fi diferite faţă de maşina care este propriu-zis furnizată Utilizatorului de către Locator în momentul preluării. Locatorul, pe baza termenilor şi condiţiilor generale, îşi rezervă dreptul de a oferi Utilizatorului o alternativă din aceeaşi categorie, determinată prin numărul de locuri pentru pasageri, numărul de uşi, transmisie şi combustibil.
Article 7 Depozit
7. 1. În majoritatea cazurilor, Utilizatorul trebuie să achite Locatorului un depozit care este egal cu valoarea suplimentară a asigurării, costul unui plin de combustibil şi alte costuri suplimentare care pot apărea pe durata Perioadei. Acest depozit trebuie să fie garantat printr-un card de credit emis pe numele şoferului principal. Un card de credit suplimentar poate fi solicitat pentru anumite grupuri de maşini.
7. 2. Utilizatorul are responsabilitatea exclusivă de a furniza un card de credit acceptat de către Locator: Tur operatorul de închirieri auto nu are nici o responsabilitate în acest sens. Este posibil ca anumite carduri de credit, precum cardurile cu pin şi cardurile Visa Electron şi variantele acestui tip de card de credit, să nu fie acceptate. În general, nu se acceptă un depozit în numerar. În unele cazuri, acesta poate fi acceptat în mod excepţional de către Locator, în anumite împrejurări şi condiţii.
Article 8 Preluarea maşinii
8. 1. Pentru a prelua maşina, Utilizatorul trebuie să deţină următoarele documente: Document de identitate sub forma paşaportului sau a Cărţii de identitate, un permis de conducere valabil, Voucherul şi un card de credit emis pe numele şoferului principal. Utilizatorul trebuie să se asigure că numele Utilizatorului înscris pe voucher corespunde cu documentul de identitate. De asemenea, Utilizatorului i se poate solicita să prezinte un permis de conducere internaţional. Consultaţi o organizaţie de automobilism pentru a verifica dacă este necesar un permis de conducere internaţional. În anumite destinaţii, Locatorul poate insista ca Utilizatorul să prezinte o copie a unui extras de cont sau alt document care să indice adresa de domiciliu a Utilizatorului.
8. 2. Majoritatea Locatorilor au un birou în terminalul aeroportului. Biroul Locatorului este situat fie holul de sosiri sau în exteriorul acestuia. În caz contrar, Utilizatorul va fi întâmpinat de un reprezentant al Locatorului (Meet & Greet) sau un autobuz local va transporta Utilizatorul în locaţia de închiriere. Detaliile exacte vor fi menţionate în Voucher. Utilizatorul are responsabilitatea de a respecta instrucţiunile pentru preluarea maşinii.
Article 9 Returnarea maşinii
9. 1. La sfârşitul perioadei, Utilizatorul trebuie să returneze maşina nedeteriorată în locaţia corectă, conform prevederilor Contractului şi la ora corespunzătoare menţionată pe Voucher. Utilizatorul trebuie să se asigure că maşina este returnată la aceeaşi companie de închirieri de la care a preluat-o.
Article 10 Întârzieri
10. 1. Este important ca Utilizatorul să furnizeze Tur operatorului de închirieri auto un număr de zbor înainte de plecare. În cazul în care Locatorul deţine informaţiile corecte privind zborul, acesta poate lua în calcul întârzierile legate de zbor.
10. 2. În cazul în care Utilizatorul se confruntă cu o întârziere care îl poate determina să nu ajungă la ora de preluare, Utilizatorul trebuie să contacteze Tur operatorul de închirieri auto sau Locatorul. Datele de contact sunt menţionate pe Voucher.
10. 3. În cazul în care Tur operatorul de închirieri auto sau Locatorul nu sunt informaţi, Locatorul poate închiria maşina unei alte persoane dacă perioada de aşteptare a Locatorului a expirat. Această perioadă de aşteptare variază în funcţie de Locator şi nu este cunoscută în avans de către Tur operatorul de închirieri auto. În cazul în care maşina poate fi preluată doar după închiderea programului de lucru ca rezultat al unei întârzieri, Locatorul poate percepe Utilizatorului o taxă suplimentară pentru "orele din afara programului de lucru" (denumită de asemenea "Serviciu în afara orelor de program" sau "Sosire întârziată").
Article 11 Asigurarea pentru pasageri
11. 1. Aceasta este denumită şi asigurarea de accidente personale. Majoritatea asigurărilor de călătorie acoperă accidentele personale (verificaţi acest aspect înainte de plecare). În cazul în care aceasta nu este inclusă în pachetul de asigurare, Utilizatorul poate încheia această asigurare cu Locatorul după începerea Perioadei.
Article 12 Controlul calităţii
12. 1. În cazul în care apar probleme sau reclamaţii , Tur operatorul de închirieri auto va depune toate eforturile pentru a le remedia. Utilizatorul trebuie să notifice imediat Tur operatorul de închirieri auto cu privire la orice probleme sau reclamaţii, astfel încât Tur operatorul de închirieri auto să fie capabil să identifice o soluţie corespunzătoare.
12. 2. În cazul în care Utilizatorul, indiferent de motiv, nu este mulţumit de maşină, acesta trebuie să informeze imediat Locatorul şi Tur operatorul de închirieri auto.
12. 3. Utilizatorul poate trimite o reclamaţie scrisă (scrisoare, email sau fax) Tur operatorului de închirieri auto într-un interval de paisprezece zile de la încheierea Perioadei: alături de reclamaţie, Utilizatorul trebuie să trimită o copie a Contractului şi toate chitanţele şi facturile relevante.
Article 13 Rambursări
13. 1. Voucherele (parţial) nefolosite nu vor fi rambursate. Utilizatorul nu va primi o rambursare în cazul în care preia maşina cu întârziere sau o returnează mai devreme decât la datele şi orele indicate. Această prevedere se aplică şi în cazul în care Utilizatorul nu închiriază maşina deoarece nu deţine documentaţia corespunzătoare sau nu este capabil să furnizeze un depozit.
Article 14 Modificări sau anulări
14. 1. Modificările şi/sau anulările pot fi implementate doar prin intermediul Tur operatorului de închirieri auto înainte de data şi ora de preluare menţionate pe Voucher. Anulările şi/sau modificările trebuie să fie comunicate înainte de începerea Perioadei oficiale. Utilizatorul poate modifica rezervarea prin intermediul paginii „Rezervarea mea” (My Booking) cu până la 72 de ore înainte de ora de ridicare. După aceasta, doar operatorul turistic de închirieri auto va putea face acest lucru pentru Utilizator, cu până la 48 de ore înainte de ridicare.
14. 2. Tur operatorul de închirieri auto nu va accepta anulările sau modificările stabilite de Utilizator cu Locatorul. Tur operatorul de închirieri auto nu va accepta anulări după ora de preluare menţionată pe Voucher.
14. 3. Tur operatorul de închirieri auto nu va aplica taxe pentru modificări. Cu toate acestea, se vor aplica costurile suportate ca rezultat al modificării Rezervării (modificarea Perioadei, categoria maşinii, numele şoferului, numărul zborului, etc.).
14. 4. Operatorul închirieri maşini va oferi Utilizatorilor care au optat pentru "Protecţia Anulării" oportunitatea anulării după deducerea "Protecţiei Anulării".
14. 5. Utilizatorul care nu a optat pentru "Protecția pentru anulare" își poate anula Rezervarea. Se va aplica un comision pentru anulare în procent de 25% din avans. Dacă Utilizatorul anulează Rezervarea în 48 de ore de la momentul preluării, după cum este menționat pe Voucher, Utilizatorul nu va primi o rambursare de la operatorul de închirieri vehicule.
14. 6. Utilizatorul nu va primi o rambursare în cazul în care Perioada se încheie înainte de termen, preia maşina cu întârziere, nu apare sau anulează închirierea după începerea Perioadei. În cazurile de mai sus, rambursările nu vor fi efectuate chiar dacă Utilizatorul a încheiat "Protecţia privind anularea".
14. 7. "Protecţia privind anularea" şi taxele de tranzacţie nu sunt rambursabile.
14. 8. Dacă rezervarea se anulează cu cel puțin 48 de ore înainte de ora de ridicare, Utilizatorul poate opta pentru un Prepaid Credit pentru a evita taxa de anulare de 25%. Acest Prepaid Credit conține valoarea totală a plății în avans achitată de Utilizator, care poate fi utilizată pentru viitoarele închirieri pe site-ul nostru web.
Article 15 Răspunderea Utilizatorului
15. 1. Locatorul poate considera Utilizatorul responsabil pentru (o parte din) orice daune care sunt produse ca rezultat al unui accident în timpul perioadei de închiriere, indiferent dacă aceasta este efectuată sau nu pe baza acestor termeni şi condiţii generale.
15. 2. Utilizatorul trebuie să înştiinţeze întotdeauna imediat Tur operatorul de închirieri auto cu privire la probleme sau reclamaţii şi să confere Tur operatorului de închirieri auto oportunitatea de a identifica o soluţie corespunzătoare. În cazul în care Utilizatorul nu respectă obligaţia de mai sus, acesta va pierde orice drept la plată sau rambursare.
15. 3. În cazul problemelor mecanice, Utilizatorul trebuie să contacteze imediat compania de închirieri: numărul de telefon al acestei companii este menţionat în Contract. Locatorul local trebuie să îşi exprime permisiunea pentru reparaţiile care vor fi executate sau pentru furnizarea unei maşini înlocuitoare.
15. 4. Utilizatorul trebuie să respecte termenii şi condiţiile generale aplicabile Contractului încheiat cu Locatorul şi legile ţării în care este închiriată maşina.
15. 5. Locatorul, pe baza acestor termeni şi condiţii generale sau din alt motiv, poate considera Utilizatorul răspunzător pentru costurile amenzilor de parcare sau alte amenzi impuse de autorităţile locale.
15. 6. Utilizatorul trebuie să furnizeze operatorului turistic de închirieri auto numele utilizatorului, prenumele și datele de contact (număr de telefon și adresă de e-mail) corecte.
Article 16 Răspunderea Tur operatorului de închirieri auto
16. 1. Conform definiţiilor prevăzute în articolul 2 din prezentele condiţii, Utilizatorul se poate adresa Tur operatorului de închirieri auto în ceea ce priveşte o problemă doar dacă Tur operatorul de închirieri auto nu şi-a îndeplinit obligaţiile şi această neîndeplinire îi este imputabilă conform legii, procedurilor legale sau conform celor care pot fi preconizate în mod rezonabil în acel context.
16. 2. Tur operatorul de închirieri auto nu este răspunzător în mod explicit pentru pierderea, daunele sau modificările aduse maşinii, întârzierile sau modificările cauzate de conflictele civile, problemele tehnice, inclusiv traficul aerian, activităţile teroriste, dezastrele naturale sau nucleare, condiţiile meteorologice nefavorabile, zborurile anulate sau falimentul liniilor aeriene şi organizaţiilor de turism.
16. 3. Tur operatorul de închirieri auto nu acceptă în mod expres nici o răspundere pentru Voucherele care nu pot fi folosite din vina Utilizatorului, şoferului sau a unui terţ. Această prevedere include nefurnizarea unui permis de conducere valabil şi original şi a documentelor de identitate, furnizarea unui permis de conducere care nu respectă condiţiile Locatorului, neluarea în considerare a vârstei minime sau maxime a şoferului şi refuzul de a furniza sau nefurnizarea unui depozit.
16. 4. Răspunderea totală a Tur operatorului de închirieri auto este limitată la o plată care va acoperi daunele directe şi care nu va depăşi suma plătită în momentul efectuării Rezervării.
16. 5. Plăţile pentru articolele precum asigurarea suplimentară şi extra opţiuni, efectuate la nivel local către Locator, nu vor fi rambursate de către Tur operatorul de închirieri auto.
Article 17 Dispute şi legea aplicabilă
17. 1. Swiss law shall exclusively apply to all disputes about these general terms and conditions. All disputes between the User and the Car hire tour operator shall exclusively be put before the competent court in the region in which the Car hire tour operator is officially registered.
17. 2. În general, legea din ţara în care este furnizată maşina se va aplica în ceea ce priveşte contractul încheiat între Locator şi Utilizator. Legea aplicabilă va fi indicată în contract.
Clienţii ne iubesc

Peste 1 milion de clienţi au avut încredere în noi pentru a rezerva pentru ei cea mai bună afacere de închiriere maşini

Modificare gratuită

Cu 48 de ore înainte de ridicare

Fără taxe suplimentare

Noi nu calculăm taxe suplimentare cum ar fi costurile cardului de credit sau costurile de rezervare