Alınacak yer
 Farklı iade ofisi mi?
   Sürücünün yaşı: 25-70
   Yaşadığım yer: Amerika Birlesik Devletleri
Araç kiralama kıyasla

Genel Koşullar

Açıklamalar
Bu genel şartlar ve koşullar dahilinde, büyük harflerle belirtilen konular aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

Araç kiralama tur operatörü Isviçre yasalarına göre özel bir şirket olan, BookingMonkey Sàrl; BookingMonkey.com ve HolidayCars.com adında markalar; ana ofisi Yens'de bulunan.
Araç Sahibi Kullanıcı’yla nihai yasal sözleşmeyi yapacak olan Avis, Hertz ve Europcar gibi araç kiralama şirketleri.
Kullanıcı Bir Araç kiralama tur operatörü aracılığıyla bir Araç Sahibi’nden araç kiralayan gerçek ya da tüzel kişi.
Sipariş Arabayı ve ilgili ürünlerini kullanmak için Kullanıcı ile Araç Kiralama tur operatörü arasında gerçekleştirilen sipariş sözleşmesi.
Sözleşme Kullanıcı’nın, bir arabayı kullanma hakkını elde etmek için Araç Sahibi ile karşılıklı imzaladıkları kiralama sözleşmesi.
Süre Aracın, rezerve edildiği gün sayısı, 24 saatlik bir süre bir güne eşittir.
Seyahat acentesi Ticari faaliyetlerinin bir parçası olarak, bir seyahat sözleşmesi oluşturmak için öneride bulunan, bilgi veren ve aracılık yapan işletme.
Rezervasyon Kullanıcı’nın, Araç Sahibi’nden bir araba kiralamak için Araç kiralama tur operatörünün internet sitesi aracılığıyla yaptırdığı rezervasyon.
Voucher Rezervasyon işlemi tamamlandıktan sonra Araç kiralama tur operatörünün Kullanıcı’ya ilettiği belge. Bu belge ödemenin yapıldığını kanıtlar ve araba Araç Sahibi’nden teslim alınırken de kullanılır. Kullanıcının talebini onaylamak için araç sahibine maksimum 48 saat gerekebilir.
İptal koruması Rezervasyon süresince iptal bedellerini kapsaması için Kullanıcı’ya sunulan teklif.
Article 2 Genel hükümler
2. 1. Bu genel şartlar ve koşullar, Araç kiralama tur operatörünün Kullanıcı’ya sunduğu Rezervasyon hizmeti ve ilgili hizmetlerin yanı sıra, öncesinde gerçekleşebilecek yasal prosedürleri de kapsamaktadır.
2. 2. Genel şartlar ve koşullar Araç kiralama tur operatörü tarafından herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirilebilir.
2. 3. Kullanıcı, kendisine belirli bir süre için, belirlenen yerde, belirli bir kategoride araba tedarik etmesi için Araç kiralama tur operatörüne siparişte bulunur. Araç kiralama tur operatörü, siparişi kabul etmesinin bir sonucu olarak oluşan koşullara göre arabanın tedarik edilmesini sağlayacaktır.
2. 4. Kullanıcı, Araç Sahibi’nin sunduğu hizmete, sadece Araç kiralama tur operatörü tarafından, Rezervasyona ve bu genel şartlar ve koşullara uygun olarak hazırlanan Voucher’ı kullanarak erişebilir.
2. 5. Araç kiralama tur operatörü, Kullanıcı ve Araç Sahibi arasında, araba kullanılması amacıyla düzenlenen sözleşmeye taraf değildir. Sözleşme, arabanın Kullanıcı’ya teslim edildiği yerde, Kullanıcı ve Araç Sahibi arasında imzalanmalıdır. Bu sözleşme, yerel yasa ve düzenlemelerin ve/veya Araç Sahibi tarafından şart koşulan sözleşmenin bağlı olduğu yasaların konusudur.
2. 6. Kullanıcı’nın, arabanın kullanımına dair hakları ve sorumlulukları yasal sözleşmede ve ilgili Araç Sahibi’nin sunduğu genel şartlar ve koşullarda belirtilmiştir. Kullanıcı’nın bu belgeleri baştan sona okuduğu ve sözleşmeyi imzalamadan önce Sözleşme’ye konu olan koşulları anladığı varsayılır.
2. 7. Eğer Kullanıcı Araç kiralama tur operatöründen rezervasyonunu bir Seyahat Acentesi yoluyla yapmışsa ve Seyahat Acentesi ödeme konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmezse, ne Araç kiralama tur operatörünün ne de Araç Sahibi’nin Sipariş ve/veya Sözleşme’nin şartlarını yerine getirme zorunluluğu yoktur.
2. 8. Bu genel şartlar ve koşullarda belirtilen açıklamaların biri ya da daha fazlası hakkında herhangi bir karışıklık mevcutsa, açıklayıcı yorumlama yazılı koşulların ruhuna uygun şekilde yapılmalıdır.
2. 9. Taraflar arasında genel şartlar ve koşulların kapsamına girmeyen bir sorun açığa çıktığında, bu sorun yazılı koşulların ruhuna uygun bir şekilde değerlendirilecektir.
2. 10. Eğer bu genel şartlar ve koşullarda ya da Araç kiralama tur operatörüyle imzalanan herhangi bir sözleşmede yer alan açıklamalardan biri ya da daha fazlası herhangi bir geçerli yasal düzenlemeye uygun değilse, söz konusu açıklama geçersiz ve hükümsüz sayılacak ve Araç kiralama tur operatörünün belirleyeceği benzer, yasal olarak kabul edilebilir bir başka açıklamayla değiştirilecektir.
2. 11. Eğer Araç kiralama tur operatörü (açıkça belirtmeden) kısa ya da uzun bir süre için bu genel şartlar ve koşullarda değişiklik yapılmasına izin verirse, bu durum onun bu koşullara hemen ve harfi harfine uyulmasını talep etme hakkını engellemez. Kullanıcı, Araç kiralama tur operatörünün bu genel şartlar ve koşulları esnek bir şekilde uygulaması durumunda herhangi bir hak iddia edemez.
2. 12. Kullanıcı, kiralama sözleşmelerini Süre sona erdikten sonra en azından 8 hafta boyunca saklamalıdır. Eğer söz konusu belgeler kayıpsa, Kullanıcı’nın Araç kiralama tur operatörüne karşı öne süreceği şikayetler gecikmeyle karşılaşabilir ya da hiç işleme konulmayabilir.
2. 13. Kullanıcının seçmiṣ olduğu ürün talepte edilmiṣtir. Kullanıcının talebini onaylamak için araç sahibine maksimum 48 saat gerekebilir.
Article 3 Ödemeler
3. 1. Rezervasyon tamamlandığında, Kullanıcı ödemeyi Kredi kartı, Paypal, iDeal vb.nin de dahil olduğu çeşitli ödeme yöntemlerinden birini kullanarak gerçekleştirebilir. Eğer Kullanıcı ödemeyi daha ileri bir safhada yapmayı tercih ederse, Araç kiralama tur operatörü yaklaşan ödeme ile ilgili birkaç kere hatırlatmada bulunacaktır. Ödemeyi daha ileri bir safhada yapma seçeneği, değişiklik ve/veya iptal işlemlerinin, sadece bu genel şartlar ve koşulların 15. maddesine uygun bir şekilde gerçekleştirilebileceği gerçeğini değiştirmez.
3. 2. Kullanıcı’nın yapacağı ödeme Araç kiralama tur operatörünün banka hesaplarından birine kaydedilince, Kullanıcı’ya dijital bir Voucher gönderilecektir. Kullanıcı, belirlenen ücretin ödemesini online rezervasyon işleminde belirtilen yöntemi kullanarak gerçekleştirmelidir. Kullanıcı’nın bu ödemeyi yapmaması durumunda, ne Araç kiralama tur operatörü ne de Araç Sahibi Sözleşme’nin şartlarını yerine getirmekle yükümlü değildir.
3. 3. Kredi kartıyla gerçekleştirilecek ödemeler Araç kiralama tur operatörünün merkez ofisinde işleme konulacaktır. Uluslararası işlemlerin ya da dövizde gerçekleşen dalgalanmaların sonucu olarak ortaya çıkan ekstra masraflar kredi kartı sahibi tarafından karşılanacaktır. Araç kiralama tur operatörü bu konudan sorumlu tutulamaz.
Article 4 Fiyatlar ve seçenekler
4. 1. İlan edilen fiyatlar, Kullanıcı tarafından seçilen araba kategorisini, sınırsız kilometre / mil sayısını, üçüncü tarafları, hırsızlık ve hasar sigortalarını ve yerel vergileri kapsar. Eğer istisnaların uygulanması mümkünse, bu istisnalar Araç Sahibi’nin özel koşullarında belirtilecektir.
4. 2. Araç kiralama tur operatörünün internet sitesinde yayınlanan fiyatlar yakıt, bireysel kaza sigortası, ilave seçenekler, genç sürücülere yönelik ek bedeller, ilave sürücüler için gerekli ek bedeller ve yerel harçlar gibi masrafları kapsamaz. Bu masraflar, her bir Araç Sahibi’ne ve yere göre değişiklik gösterir. Yerel olarak satın alınan ürünlerin fiyatları değişiklik gösterebilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Yerel olarak ödenmesi gereken ilave seçeneklerin (ör. Çocuk koltukları) ücretleri yerel vergilere dahil değildir.
4. 3. Çocuk koltukları, üst bagajlar, navegasyon sistemleri, araç telefonları gibi bütün ilave hizmetler talep üzerine ve mevcut olduğu durumlarda sağlanabilir. Araç Sahipleri’nin çoğu, bu seçenekler için ekstra bir fiyat talep etmektedir. İlave ürünün belirtilen süre içinde kullanılmamış ya da teslim alınmamış olması durumunda, bu ilave seçeneğin Rezervasyon’da belirtilen bedeli yine de uygulanacaktır.
Article 5 Fiyatlandırma değişiklikleri
5. 1. Araç kiralama tur operatörü, fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Koşullarda yapılan değişiklikler ve/veya Araç kiralama tur operatörünün elinde olmayan yerel vergi/masrafların bir sonucu olarak fiyat farkı oluştuğu ya da Araç Sahibi’nin sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda Araç kiralama tur operatörünün ekstra masraf ya da fiyat artışı uygulamak zorunda kaldığı durumlar haricinde, fiyatlandırma değişiklikleri mevcut Rezervasyona yansıtılmaz.
5. 2. Yerel olarak ödenmesi gereken ilave seçeneklerin bedeli, yerel ek ücretler ve zorunlu ücretlerin tutarı değişiklik gösterebilir. Bu masraflar sadece gerçek tutarın Rezervasyon’un yapıldığı zaman ile aracı teslim alma zamanı arasında değişiklik gösterebileceğini belirtmektedir.
5. 3. Açık bir şekilde hatalı fiyatlarla yapılan rezervasyonlar Araç kiralama tur operatörü tarafından iptal edilebilir ve bu durumda ödenen ücret geri iade edilecektir.
Article 6 Benzer araçlar
6. 1. Araç kiralama tur operatörünün internet sitesinde ya da rezervasyonun konfirmasyonunda bahsedilen araçlar bir kategoriyi temsil eder. Rezervasyonun konfirmasyonunda belirtilen araç modeli sadece bir örnektir ve teslim alma zamanı Araç Sahibi tarafından Kullanıcı’ya sağlanan asıl araçtan farklı olabilir. Araç Sahibi, genel şartlar ve koşulları temel alarak, Kullanıcı’ya yolcu yeri sayısı, kapı sayısı, vites özelliği ve yakıt tipi ile belirlenmiş aynı kategoriden alternatif bir araç sağlama hakkına sahiptir.
Article 7 Depozito
7. 1. Pek çok durumda Kullanıcı, Araç Sahibi’ne sigorta aşımına, dolu bir yakıt deposuna ve Süre boyunca gerçekleşebilecek diğer ilave masraflara karşılık gelen bir depozito ödemek zorundadır. Bu depozito, ana sürücünün ismini taşıyan bir kredi kartı yoluyla sağlanmalıdır. Ek kredi kartı belirli araç gruplar için gerekli olabilir.
7. 2. Araç Sahibi tarafından kabul edilecek bir kredi kartı sunmak her zaman Kullanıcı’nın sorumluluğundadır: Araç kiralama tur operatörünün bu konuda bir sorumluluğu yoktur. Şifreli kartlar ve Visa Electron kart gibi çeşitli türlerde ödeme kartları kabul edilmeyebilir. Nakit depozito genel olarak kabul edilmez. Bazı durumlarda koşullar kabul ederse Araç sahibi tarafından kabul edilebilir.
Article 8 Aracı teslim almak
8. 1. Aracı teslim alırken Kullanıcı aşağıda belirtilen belgeleri hazır bulundurmalıdır: pasaport ya da kimlik kartı, geçerli bir sürücü ehliyeti, Voucher ve asıl sürücünün ismine düzenlenmiş kredi kartı. Kullanıcı, voucher’da belirtilen isimle kimlik belgesindeki ismin aynı olduğunu kanıtlamak zorundadır. Kullanıcı’nın ayrıca uluslararası bir sürücü ehliyeti bulundurması da gerekebilir. Uluslararası sürücü ehliyetinin gerekli olup olmadığını öğrenmek için bir Sürücü Organizasyonu’na danışın. Bazı durumlarda Araç Sahibi, Kullanıcı’nın bir banka bildirimi ya da Kullanıcı’nın ev adresini gösteren başka bir belge sunmasını da isteyebilir.
8. 2. Araç Sahibleri havaalanının varış salonunda bankoları bulunmaktadır. Bankolar varış salonunda ya da bu salonun hemen dışında bulunmaktadır. Eğer bu banko mevcut değilse, Kullanıcı havaalanında Araç Sahibi’nin bir temsilcisiyle buluşacaktır ya da bir servis aracı Kullanıcı’yı kiralık araç bürosuna götürecektir. Kesin açıklamalar Voucher’da belirtilir. Araç teslimatı ve talimatları uygulamak Kullanıcının sorumluluğna aittir.
Article 9 Aracı iade etmek
9. 1. Süre’nin sonunda Kullanıcı hasarsız arabayı Sözleşmede belirtilen yere ve tam zamanında iade etmelidir. Kullanıcı, arabayı teslim aldığı kiralama şirketine iade ettiğinden emin olmak zorundadır.
Article 10 Gecikmeler
10. 1. Kullanıcı’nın yola çıkmadan önce Araç kiralama tur operatörüne uçuş numarasını bildirmesi çok önemlidir. Eğer Araç Sahibi doğru uçuş detaylarına sahipse, uçuşta gerçekleşen gecikmeleri de dikkate alabilir.
10. 2. Eğer Kullanıcı aracı teslim alma zamanını kaçıracağı bir gecikme yaşarsa, mutlaka Araç kiralama tur operatörüyle ya da Araç Sahibi’yle iletişime geçmelidir. İletişim bilgileri Voucher’da yer almaktadır.
10. 3. Araç kiralama tur operatörü ya da Araç Sahibi gecikmeyle ilgili bilgilendirilmemişse, Araç Sahibi bekleme süresi sona erdiği için arabayı başka birine kiralayabilir. Bekleme süresi Araç Sahiplerine göre değişiklik gösterir ve Araç kiralama tur operatörü tarafından önceden bilinmez. Eğer araba gecikmenin bir sonucu olarak mesai saatinden sonra teslim alınabilecekse, Araç Sahibi, Kullanıcı’dan ek olarak 'mesai dışı' ücreti kesebilir (bu durum 'Mesai dışı hizmet' ya da 'Geç Varış' olarak da adlandırılabilir).
Article 11 Yolcu sigortası
11. 1. Bu aynı zamanda bireysel kaza sigortası olarak da adlandırılır. Seyahat sigortalarının çoğu bireysel kazaları da kapsar (bunu yola çıkmadan önce kontrol edin). Eğer seyahat sigortası paketine dahil değilse, Kullanıcı bir kez süre başlayınca bu sigortayı Araç Sahibi’yle görüşerek ayarlayabilir.
Article 12 Kalite kontrolü
12. 1. Eğer bir problem ya da şikayet mevcutsa, Araç kiralama tur operatörü bunu düzeltmek için elinden geleni yapacaktır. Kullanıcı, herhangi bir problem ya da şikayet oluşması durumunda vakit kaybetmeden Araç kiralama tur operatörünü haberdar etmelidir, böylece Araç kiralama tur operatörü uygun bir çözüm bulabilir.
12. 2. Eğer Kullanıcı herhangi bir nedenle arabadan memnun değilse, yerel Araç Sahibi’ni ve Araç kiralama tur operatörünü hemen haberdar etmelidir. Eğer Araç kiralama tur operatörü söz konusu problemle ilgili daha önceden bilgilendirilmemişse, bir kere Süre sona erince arabanın durumuyla ilgili herhangi bir şikayete çözüm bulamayacaktır. Eğer Kullanıcı, Araç Sahibi tarafından sunulan önerileri Araç kiralama tur operatörünün müdahalesi olmadan kabul ederse, daha sonra geçmişe dönük bir şikayette bulunamaz.
12. 3. Kullanıcı, şikayetini Süre’nin bitimini takip eden on dört gün içinde Araç kiralama tur operatörüne yazılı (dilekçe, e-mail ya/veya faks) olarak iletebilir: Kullanıcı, şikayetinin yanı sıra Sözleşme’nin bir kopyasını ve konuyla ilgili bütün makbuz ve faturaları da göndermek zorundadır.
Article 13 Para iadeleri
13. 1. (Kısmen) kullanılmamış Voucher'ların para iadesi yapılmaz. Kullanıcı, eğer arabayı belirtilen tarih ve saatten geç teslim almış ya da erken teslim etmişse para iadesi alamaz. Bu durum, Kullanıcı'nın gerekli belgelere sahip olmadığı ya da depozito temin edemediği için arabayı kiralayamadığı durumlarda da geçerlidir.
Article 14 Değişiklik ya da iptal işlemleri
14. 1. İptal ve/veya değişiklik işlemleri, Voucher'da belirtilen araç teslim alma tarihi ve saatinden önce, sadece Araç kiralama tur operatörü aracılığıyla gerçekleştirilebilir. İptal ve/veya değişiklik taleplerinin resmi Süre'nin başlamasından önce bildirilmesi zorunludur. Kullanıcı rezervasyonu teslim alma zamanına 72 saat kalana kadar “My Order” sayfasından değiṣtirebilir. Bu zamandan sonra, sadece Araç kiralama tur operatörü teslim alma zamanına 48 saat kalana kadar değiṣtirebilir.
14. 2. Araç kiralama tur operatörü, Kullanıcı'nın Araç Sahibi'yle anlaşmaya vardığı iptal ya da değişiklik işlemlerini kabul etmez. Araç kiralama tur operatörü Voucher'da belirtilen araç teslim alma saatinden sonra gerçekleşen iptal taleplerini kabul etmeyecektir.
14. 3. Araç kiralama tur operatörü yapılan değişikliklerden ücret talep etmeyecektir. Ancak Rezervasyon'da değişiklik yapmanın (Süre'yi, arabanın kategorisini, sürücü adını, uçuş numarasını değiştirmek) sonucu olarak ortaya çıkan masraflar Kullanıcı'dan talep edilecektir.
14. 4. Araç kiralama tur operatörü "İptal Korumasını” almış olan Kullanıcı Rezervasyonu, iptal seçeneyini kullanırsa "İptal Koruması" ücretini iade etmeyecektir.
14. 5. "İptal Koruması" seçeneğini almamış olan Kullanıcı Rezervasyonu iptal edebilir. Ön ödemenin %25'i oranında bir iptal ücreti alınır. Bu Kullanıcı, Rezervasyonunu tahsilat zamanından itibaren 48 saat içinde iptal ettiği takdirde, Kullanıcı, Makbuzda belirtilen şekilde, Araç kiralama tur operatöründen bir iade almaz.
14. 6. Eğer Süre olması gerektiğinden erken biterse, Kullanıcı aracı geç teslim alırsa, geç iade ederse ya da kiralama işlemini Süre'nin başlamasından sonra iptal ederse para iadesi alamayacaktır. Yukarıda belirtilen durumlarda, Kullanıcı “İptal Koruması” seçeneğini kabul etmiş olsa bile para iadesi yapılmaz.
14. 7. "İptal Koruması" ve işlem ücreti iade edilemez.
14. 8. Rezervasyonu teslim alma saatinden en az 48 saat önce iptal ederseniz, Kullanıcı %25 iptal ücretinden kaçınmak için Prepaid Credit almayı seçebilir. Prepaid Credit, Kullanıcının ön ödemesinin tam değerini web sitemizde gelecekteki kiralamalarda kullanılmak üzere hazır olarak saklar.
Article 15 Kullanıcı Sorumluluğu
15. 1. Araç Sahibi, kiralama süresi içinde bir kazaya bağlı olarak meydana gelen herhangi bir hasardan, bu genel şartlar ve koşullara dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın Kullanıcı’yı sorumlu tutabilir.
15. 2. Kullanıcı, Araç kiralama tur operatörünü mevcut problem ya da şikayetler hakkında vakit kaybetmeden haberdar etmeli ve Araç kiralama tur operatörüne uygun bir çözüm bulma fırsatını sunmalıdır. Eğer Kullanıcı yukarıda belirtilen yükümlülüğü yerine getirmezse, herhangi bir ödeme ya da para iadesi hakkını kaybeder.
15. 3. Mekanik bir problem yaşanması durumunda Kullanıcı vakit kaybetmeden araç kiralama şirketiyle bağlantıya geçmelidir: telefon numarası Sözleşme'de belirtilmiştir. Yerel Araç Sahibi'nin, tamirat yapılması ya da yerine yeni bir araç sağlanması için izin vermesi gereklidir.
15. 4. Kullanıcı, Araç Sahibi'yle imzalanan sözleşmenin şartlarına ve kiralama işleminin yapıldığı ülkenin yasalarına uygun davranmak zorundadır.
15. 5. Araç Sahibi, bu genel şartlar ve koşullara dayanıp dayanmadığına bakılıp bakılmaksızın, Kullanıcı'yı park cezalarından ve yerel otoriteler tarafından yürürlüğe konan diğer para cezalarından sorumlu tutabilir.
15. 6. Kullanıcı Araç kiralama tur operatörüne doğru Kullanıcı isim, soyisim ve iletiṣim bilgilerini (telefon numarası ve e-mail adresi) temin etmeli.
Article 16 Araç kiralama tur operatörünün sorumluluğu
16. 1. Bu sözleşmenin 2. Madde'sinde belirtilen koşullara uygun olarak, Araç kiralama tur operatörünün sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda Kullanıcı sadece Araç kiralama tur operatörünü muhatap alabilir ve bu sorumlulukların yerine getirilmemesi durumu yasaya, yasal düzenlemelere ya da bağlama uygun düşen makul beklentilere göre tanımlanabilir.
16. 2. Araç kiralama tur operatörü, araçla ilgili oluşan kayıp, hasar ya da değişiklerden, resmi anlaşmazlıkların, hava trafiği, terörist faaliyetler, doğal ya da nükleer felaketler, kötü hava koşulları, uçuş iptalleri ya da havayolu şirketi ve seyahat organizatörünün iflası gibi teknik problemlerin neden olduğu gecikme ya da değişikliklerden kesinlikle sorumlu değildir.
16. 3. Araç kiralama tur operatörü, Kullanıcı, sürücü ya da üçüncü bir kişinin kusuru sonucu kullanılamayan Voucher'larla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu kusurlara, geçerli ve orijinal bir sürücü ehliyeti ve kimlik kartının temin edilememesi, Araç Sahibi'nin şartlarına uygun olmayan bir sürücü ehliyeti sunulması, en alt ve en üst sürücü yaşı sınırının dikkate alınmaması ve depozito sağlanmaması ya da sağlanamaması da dahildir.
16. 4. Araç kiralama tur operatörünün toplam sorumluluğu, direkt hasarı karşılayacak bir tutarla sınırlıdır ve bu tutar, Rezervasyon yapılırken ödenen miktarı aşmayacaktır.
16. 5. İlave sigorta ve seçenekler gibi konular için doğrudan Araç Sahibi'ne yapılan ödemeler Araç kiralama tur operatörü tarafından iade edilmez.
Article 17 Anlaşmazlıklar ve uygulanabilir yasa
17. 1. Bu genel şartlar ve koşullarla ilgili bütün anlaşmazlıklarda sadece Isviçre yasaları geçerli olacaktır. Kullanıcı ve Araç kiralama tur operatörü arasında gerçekleşen bütün anlaşmazlıklar, sadece Araç kiralama tur operatörünün resmi olarak kayıtlı olduğu bölgenin yetkili mahkemelerinde ele alınacaktır.
17. 2. Genel olarak, Araç Sahibi ve Kullanıcı arasında düzenlenen sözleşmede aracın temin edildiği ülkenin yasaları geçerli olur. Geçerli olan yasa sözleşmede belirtilecektir.
Müşterilerimiz bizi seviyorlar

1 milyonun üzerinde müşterimiz, onlar için en iyi araç kiralama teklifini ayırttığımız için bize güveniyor

Ücretsiz değiştirin

Teslim almadan önceki 48 saate kadar

İlave ücret yok

Kredi kartı ücretleri veya rezervasyon ücretleri gibi ilave ücretleri hesaplamayız