Mjesto preuzimanja
 Drugačija podružnica za vraćanje?
   Dob vozača: 25-70
   Živim u državi: Sjedinjene Americke Države
Usporedi automobile za najam

Opći Uvjeti

Definicije
Kod ovih općih odredbi i uvjeta, stavke napisane velikim početnim slovima podrazumijevaju slijedeća značenja:

Turoperator za najam vozila Privatno društvo s ograničenom odgovornošću, prema švicarskom pravu, BookingMonkey Sàrl; poslujući pod imenima BookingMonkey.com i HolidayCars.com; sa središnjim uredom u Jensu.
Iznajmljivač Tvrtka za iznajmljivanje automobila, kao što su Avis, Hertz i Europcar, koja ulazi u obvezujući pravni sporazum sa Korisnikom.
Korisnik Fizička ili pravna osoba koja unajmljuje automobil od Iznajmljivača putem Tour operatora za najam automobila.
Narudžbenica Narudžbeni ugovor između Korisnika i Tour operatora o uporabi automobila i odgovarajućih usluga i opreme.
Ugovor Ugovor o najmu koji Korisnik sklapa sa Iznajmljivačem kako bi stekao pravo korištenja automobila.
Period Broj dana na koji se automobil rezervira period od 24 sata računa se kao 1 dan.
Putnička agencija Pravni subject koji, u okviru vršenja svojih komercijalnih aktivnosti, savjetuje, informira i posreduje kod stvaranja i sklapanja putnog ugovora.
Rezervacija zervacija koju Korisnik izvrši preko web stranice Tour operatora za najam automobila kako bi unajmio automobila od Iznajmljivača.
Vaučer Vaučer Korisniku izdaje Tour operator za najam automobila nakon što je postupak rezervacije završen. To je dokaz o uplati, a služi i za preuzimanje automobila od Iznajmljivača. Kako bi Najmodavac potvrdio Zahtjev korisnika može potrajati do 48 sati.
Zaštita kod otkazivanja Ponuda Korisniku kod rezerviranja koja pokriva troškove otkazivanja rezervacije.
Article 2 Opće odredbe
2. 1. Ove opće odredbe i uvjeti odnose se na uslugu Rezervacije i pripadajuće usluge i opremu koje Tour operator za najam automobila pruža Korisniku, kao i na sve pravne postupke koji opravdano iz toga proizilaze.
2. 2. Opće odredbe i uvjeti mogu biti jednostrano dopunjeni ili izmjenjeni sa strane Tour operatora za najam automobila u bilo koje vrijeme.
2. 3. Korisnik upućuje Narudžbenicu Tour operatoru kako bi mu pribavio određenu kategoriju automobila na navedenoj lokaciji i u navedenom period. Tour operator za najam automobila će dobaviti automobil sukladno zahtijevima i uvjetima nastalim kao rezultat prihvatanja narudžbe.
2. 4. Korisnik ima pristup uslugama Iznajmljivača samo kroz korištenje Vaučera koji Tour operator izdaje sukladno Rezervaciji i ovim općim odredbama i uvjetima.
2. 5. Tour operator za najam automobila nije ugovorna strana u ugovoru sklopljenom između Korisnika i Iznajmljivača u svrhu korištenja automobila. Ugovor se sklapa izravno između Korisnika i Iznajmljivača na mjestu preuzimanja automobila sa strane Korisnika. Taj ugovor podliježe domaćim zakonima i propisima i/ili zakonima koji su mjerodavni za ugovor, a koje je odredio Iznajmljivač.
2. 6. Korisnikova prava i dužnosti u svezi korištenja automobila određeni su pravnim ugovorom i općim odredbama i uvjetima dotičnog Iznajmljivača. Smatra se da je Korisnik pročitao i upoznao se sa uvjetima iz Ugovora prije potpisivanja samog ugovora.
2. 7. Ako je Korisnik izvršio Rezervaciju kod Tour operatora za najam automobila preko Putničke agencije, a Putnička agencija se ogluši o plaćanje, niti Tour operator niti Iznajmljivač nisu dužni ispuniti zahtijeve iz Narudžbenicu i/ili Ugovora.
2. 8. Ukoliko postoji zabuna u svezi tumačenja jedne ili više definicija u ovim općim odredbama i uvjetima, tumačenje mora biti dato sukladno duhu definicija.
2. 9. U slučaju situacije između strana koja nije pokrivena ovim općim odredbama i uvjetima, situacija će se procijenjivati sukladno duhu uvjeta.
2. 10. Ukoliko je jedna ili više definicija u ovim odredbama i uvjetima ili bilo kojem drugom ugovoru sa Tour operatorom za najam automobila u suprotnosti sa mjerodavnim i pravosnažnim pravnim propisima, predmetna definicija će se smatrati ništavnom i nevažećom i biti će zamjenjena drugom, sličnom definicijom koju će odrediti Tour operator za najam automobila.
2. 11. Ukoliko, na kraći ili duži period, Tour operator (prešutno) dozvoli odstupanja od ovih općih odredbi i uvjeta, to neće dovesti u pitanje njegovo pravo da usprkos tome zahtijeva trenutno i striktno poštivanje ovih uvjeta. Korisnik ne može ostavriti nikakva prava temeljeno na tome što Tour operator za najam automobila fleksibilno primjenjuje ove opće odredbe i uvjete.
2. 12. Korisnik mora čuvati dokumentaciju o najmu automobila najmanje 8 tjedana nakon isticanja Perioda najma. Reklamacije Korisnika protiv Tour operatora za najam automobila mogu pretrpjeti odlaganje ili nemogućnst procesuiranja ukoliko odgovarajuća dokumentacija nedostaje.
2. 13. Proizvod kojeg je Korisnik rezervirao bit će na zahtjev. Kako bi Najmodavac potvrdio zahtjev korisnika može potrajati do 48 sati.
Article 3 Plaćanja
3. 1. Jednom kad je postupak Rezervacije dovršen, Korisnik može izvršiti plaćanje korištenjem raznih metoda plaćanja, uključujući kreditnu karticu, Paypal, iDeal, itd. Ukoliko Korisnik odabere plaćanje u kasnijoj fazi, Tour operator za najam automobila će izdati nekoliko naknadnih podsjetnika za plaćanje. Opcija plaćanja u kasnijoj fazi neće dovesti u pitanje činjenicu da se preinake i/ili otkazivanja mogu vršiti isključivo u skladu sa definicijama u članku 15 ovih općih odredbi i uvjeta.
3. 2. Jednom kad se Korisnikova uplata registrira na jednom od Tour operatorovih bankovnih računa, Korsinik će primiti digitalni Vaučer. Korisnik mora platiti dogovorenu cijenu koristeći metodu plaćnja ponuđenu u okviru postupka online rezervacije. Ukoliko Korisnik propusti izvršiti plaćanje, niti Tour operator za najam automobila niti Iznajmljivač nisu dužni ispuniti Ugovor.
3. 3. Plaćanja putem kreditne kartice obrađuju se u sjedištu Tour operatora za najam automobila. Dodatne troškove nastale zbog međunarodnih transakcija ili razmjene valuta snosi imatelj kreditne kartice. Tour operator se ne može držati odgovornim za ovo.
Article 4 Cijene i opcije
4. 1. Objavljene cijene uključuju kategoriju koju je Korisnik odabrao, neograničenbroj kilometara/milja, osiguranje od treće strane, osiguranje od krađe i štete i lokalne poreze. Ukoliko postoje iznimke, one će biti navedene u Iznajmljivačevim posebnim uvjetima.
4. 2. Objavljene cijene na web stranici Tour operatora za najam automobila ne uključuju troškove kao što su gorivo, osobno osiguranje od nesreće, dodatne opcije, naknade za mlade vozače, nakanade za dodatne vozače i lokalne pristojbe. Ovi troškovi se razlikuju ovisno o Iznajmljivaču i lokaciji. Cijene artikala koji se nabavljaju na licu mjesta mogu se razlikovati i mogu biti promjenjene bez prethodne napomene. U cijene dodatnih opcija koje se moraju platiti na licu mjesta (napr. dječje sjedalice) nisu uključeni lokalni porezi.
4. 3. Sve dodatne opcije, kao što su sjedalice za djecu, krovni nosači, navigacijski sustavi, mobilni telefoni i druge dodatne opcije mogu se pribaviti na zahtijev, ovisno o njihovoj raspoloživosti. Većina Iznajmljivača naplaćuje dodatne pristojbe za ove opcije. Ukoliko neki predmet iz dodatne opcije nije korišten ili nije preuzet u danom period, naknada za ovu dodatnu opcije unutar Rezervacije i dalje će se primjenjivati.
Article 5 Izmjene cijena
5. 1. Tour operator za najam automobila pridržava pravo izmjene cijena. Izmjene cijena se neće primjenjivati na već postojeće Rezervacije, osim ako to ne uključuje izmjene cijena uslijed promjenjenih uvjeta i/ili promjene lokalnih poreza/troškova nad kojima Tour operator za najam automobila nema uticaja ili ako Iznajmljivač više ne može ispunjavati svoje obveze, a kao rezultat toga Tour operator za najam automobila mora prevaliti dodatne troškove ili povećati cijene.
5. 2. Troškovi dodatnih opcije koje se moraju platiti na licu mjesta, lokalne pristojbe i obvezne naknade mogu varirati i podložne su promjenama. Ovi troškovi dani su samo kao naznaka jer se njihov stvarni iznos može promijeniti od trenutka Rezervacije do trenutka preuzimanja automobila.
5. 3. Postojeća rezervacije sa jasno nekorektnim cijenama može biti otkazana sa strane Tour operatora za najam automobila, a iznos će biti nadoknađen.
Article 6 Slična vozila
6. 1. Vozila koja su prikazana na web stranici Tour operatora za najam automobila ili u rezervaciji predstavljaju kategoriju. Marka i model navedeni u potvrdi rezervacije su samo primjer i mogu se razlikovati od automobila koji će Korisniku stvarno biti dobavljen sa strane Iznajmljivača u trenutku preuzimanja. Iznajmljivač, temeljem općih odredbi i uvjeta, pridržava pravo da Korisniku dobavi alternativnu iz iste kategorije, što je određeno brojem putničkih sjedišta, brojem vrata, sustavom prijenosa i vrstom goriva.
Article 7 Polog (Depozit)
7. 1. U većini slučajeva Korisnik mora Iznajmljivaču platiti polog (depozit) koji odgovara iznosu franšize osiguranja, cijeni punog spremnika goriva i drugih dodatnih troškova koji mogu nastati tijekom najamnog Perioda. Ovaj polog se mora založiti putem kreditne kartice koja glasi na ime glavnog vozača. Za određene grupe automobile može biti zahtijevana i dodatna kreditna kartica.
7. 2. U svako doba Korisnik je odgovoran osigurati kreditnu karticu prihvatljivu za Iznajmljivača: Tour operator za najam automobila ne snosi nikakvu odgovornost glede toga. Može se dogoditi da neke kreditne kartice, kao što su pin kartice ili Visa Electron i njene varijacije ne budu prihvaćene. Uopćeno, ne prihvata se deposit u gotovini. Ipak, Iznajmljivač ga može prihvatiti kao iznimku u nekim slučajevima i pod određenim okolnostima i uvjetima.
Article 8 Preuzimanje automobila
8. 1. Kako bi preuzeo automobil, Korisnik mora posjedovati slijedeće dokumente: identifikacijski dokument kao što su putovnica ili osobna iskaznica, važeća vozačka dozvola, Vaučer i kreditna kartica na ime glavnog vozača. Korisnik je dužan osigurati da ime korisnika na vaučeru odgovara identifikacijskim dokumentima. Moguće je da će Korisnik morati pokazati međunarodnu vozačku dozvolu. Savjetujte se s auto-moto oraganizacijom kako bi ste provjerili da li vam je potrebna međunarodna vozačka dozvola. Na nekoliko destinacija Iznajmljivači mogu inzistirati na pokazivanju bankovne izjave ili drugog dokumenta na kojem je naznačena Korisnikova kućna adresa.
8. 2. Većina Iznajmljivača ima svoje šaltere u dolaznom predvorju zračnih luka ili odmah van njega. Ukoliko to nije slučaj, Korisnika će dočekati predstavnik Iznajmljivača (Doček i pozdrav) ili minibus koji će prevesti Korisnika do lokacije za iznajmljivanje. Točni detalji će biti naznačeni na Vaučeru. Korisnik je dužan da se pridržava uputa za preuzimanje automobila.
Article 9 Povrat automobila
9. 1. Na kraju najamnog perioda Korisnik mora vratiti neoštećen automobila na točnu lokaciju, kako je naznačeno u Ugovoru, i u odgovarajuće vrijeme, navedeno na vaučeru. Korisnik je dužan osigurati da automobila bude vraćen istoj tvrtki za iznajmljivanje od koje ga je preuzeo.
Article 10 Kašnjenja i odgode
10. 1. Važno je da Korisnik dade Tour operatoru za najam automobila točan broj leta prije svog polaska. Ukoliko Iznajmljivač ima točne informacije o letu, on može uzeti u obzir odgodu leta.
10. 2. Ukoliko je Korisnik suočen s odgodom koja može dovesti do toga da propusti termin preuzimanja automobila, Korisnik mora kontaktirati Tour operatora za najam automobila ili Iznajmljivača. Informacije za kontakt su naznačene na Vaučeru.
10. 3. Ukoliko niti Tour operator za najam automobila niti Iznajmljivač nisu informirani o tome, Iznajmljivač može iznajmiti automobila nekom drugom nakon što istekne period čekanja koji je Iznajmljivač omogućio. Period čekanja se razlikuje ovisno o Iznajmljivaču i nije unaprijed poznat Tour operatoru za najam automobila. Ukoliko je automobil moguće preuzeti isključivo nakon radnog vremena kao posljedica kašnjenja, Iznajmljivač može Korisniku naplatiti pristojbu za "rad van radnog vremena" (također poznata kao "Usluga van radnog vremena" ili "Čekanje kasnih dolazaka").
Article 11 Osiguranje putnika
11. 1. Ovo je također pozanto i kao osobno osiguranje u slučaju nesreće. Većina putnih osiguranja pokriva osobno osiguranje u slučaju nesreće (provjerite prije poalska). Ukoliko ono nije uključeno u paket putnog osiguranja, Korisnik može ugovoriti ovo osiguranje sa Iznajmljivačem po početku perioda najma.
Article 12 Kontrola kvalitete
12. 1. Ukoliko dođe do problema ili pritužbi, Tour operator za najam automobila će učiniti sve što je u njegovoj moći da to ispravi. Korisnik odmah mora izvjestiti Tour operatora za najam automobila o bilo kojem problem ili pritužbi kako bi Tour operator mogao iznaći odgovarajuće rješenje.
12. 2. Ukoliko Korisnik iz bilo kojeg razloga nije zadovoljan automobilom, mora se odmah obratiti Iznajmljivaču na licu mjesta i Tour operatoru za najam automobila. Ukoliko Tour operator za najam automobila nije primio nikakvu prethodnu napomenu glede problema, Tour operator neće biti u mogućnosti riješiti bilo koju reklamaciju u svezi stanja automobila nakon što je Period najma istekao. Ukoliko je Korisnik prihvatio alternativna rješenja koja je Iznajmljivač ponudio, bez daljnje intervencije sa strane Tour operatora, naknadne reklamacije nisu moguće.
12. 3. Korisnik može podnijeti pismenu pritužbu (pismom, emailom ili faksom) Tour operatoru za najam automobila u roku od četrnaest dana od završetka Perioda najma: Korisnik uz pritužbu mora priložiti presliku Ugovora i sve odgovarajuće potvrde i fakture.
Article 13 Nadoknade
13. 1. (Djelomično) neiskorišteni Vaučeri se neće refundirati. Korisnik neće primiti nadoknadu ukoliko je kasnio pri preuzimanju automobila ili ga je vratio prije naznačenog datuma i vremena.Ovo se također odnosi na slučaj kada Korisnik ne može preuzeti automobil jer ne posjeduje odgovarajuću dokumentaciju ili nije u stanju da položi depozit.
Article 14 Izmjene i otkazivanja
14. 1. Otkazivanja i/ili izmjene može vršiti jedino Tour operator za najam automobila i to prije datuma i vremena preuzimanja naznačenih na Vaučeru. Otkazivanja i/ili izmejne moraju biti prijavljeni prije službenog početka Perioda najma. Korisnik rezervaciju može izmijeniti na stranici "Moje rezervacije" i to sve do 72 sata prije vremena preuzimanja vozila. Nakon toga to za korisnika može učiniti samo touroperator zadužen za najam vozila i to do 48 sati prije vremena preuzimanja.
14. 2. Tour operator za najam automobila neće prihvatati otkazivanja ili izmjene koje je Korisnik ugovorio sa Iznajmljivačem. Tour operator neće prihvatiti otkazivanja nakon datuma preuzimanja koji je naveden na Vaučeru.
14. 3. Tour operator za najam automobila neće naplaćivati naknade za samo vršenje izmjena. Međutim, troškovi koji nastanu zbog izmjena u Rezervaciji (izmjena Perioda najma, kategorije automobila, imena vozača, broja leta, itd.) će biti naplaćeni.
14. 4. Turoperator za najam vozila će korisnicima koji su izabrali opciju "Zaštita pri otkazivanju" nuditi mogućnost da otkažu rezervaciju nakon naplate opcije "Zaštita pri otkazivanju".
14. 5. Korisnik koji nije kupio opciju "Zaštita u slučaju otkazivanja" može poništiti rezervaciju. Naplatit će se naknada u iznosu od 25 % od unaprijed plaćenog iznosa. Ako taj korisnik otkaže svoju rezervaciju u roku od 48 sati od vremena preuzimanja, korisnik neće dobiti povrat sredstava od davatelja usluga najma automobila, kao što je navedeno na kuponu.
14. 6. Korisnik neće dobiti nadokandu ukoliko dođe do preranog završetka Perioda najma, ukoliko kasni kod
14. 7. preuzimanja automobila ili ga propusti ili otkaže najam nakon početka Perioda najma. Nadoknada u ovim slučajevima neće biti izvršena čak i ako je Korisnik uzeo "Zaštitu kod otkazivanja".
14. 8. Naknade za "Zaštitu kod otkazivanja" i transakcije se ne refundiraju.
14. 8. Ako rezervaciju otkaže najmanje 48 sata prije vremena preuzimanja, Korisnik može odabrati da primi Prepaid Credit kako bi izbjegao pristojbu za otkazivanje u iznosu od 25 %. Prepaid Credit čuva punu vrijednost avansa Korisnika i može se koristiti za buduće najme na našem web-mjestu.
Article 15 Odgovornost korisnika
15. 1. Iznajmljivač može smatrati Korisnika odgovornim za bilo koju štetu (ili njen dio) koja je prouzročena nezgodom za vrijeme perioda najma, bez obzira da li se to temelji ili ne na ovim općim odredbama i uvjetima.
15. 2. Korisnik uvijek i odmah mora izvjestiti Tour operatora za najam automobila o problemima i pritužbama i dati Tour operatoru priliku da nađe odgovarajuće rješenje. Ukoliko Korisnik ne ispuni navedenu obvezu, može izgubiti pravo na isplatu ili nadoknadu.
15. 3. U slučaju mehaničkih problema, Korisnik mora odmah kontaktirati tvrtku za iznajmljivanje: njihov broj telefona naveden je u Ugovoru. Lokalni Iznajmljivač mora dati dozvolu za vršenje popravka ili za pribavljanje zamjenskog automobila.
15. 4. Korisnik se mora pridržavati općih odredbi i uvjeta koji su u skladu s Ugovorom sa Iznajmljivačem i zakona države za koju je automobil unajmljen.
15. 5. Iznajmljivač, bilo temeljem ovih općih odredbi i uvjeta ili ne, može smatrati Korisnika odgovornim za plaćanje troškova kazni za parkiranje ili drugih kazni propisanih sa strane lokalnih vlasti.
15. 6. Korisnik mora turoperateru zaduženom za najam vozila dati svoje točno ime, prezime i podatke za kontakt (broj telefona i adresu e-pošte).
Article 16 Odgovornost Tour operatora za najam automobila
16. 1. Sukladno definicijama iz članka 2 ovih uvjeta, Korisnik može tražiti odgovornost Tour operatora za najam automobila samo u svezi pitanja kod kojih Tour operator nije uspio ispuniti svoje obveze, a taj propust mu može biti pripisan u skladu sa zakonom, pravnim postupkom ili prema onome što se razumno očekivalo iz danog konteksta.
16. 2. Tour operator za najam automobila se eksplicitno ne može smatrati odgovornim za gubitak, oštećenje ili izmjene načinjene na automobilu, kašnjenja ili promjene izazvane građanskim sukobima, tehničkim problemima uključujući zračni promet, terorističkim aktivnostima, prirodnim ili nuklearnim katastrofama ili bankrotom zrakoplovnih i putničkih organizacija.
16. 3. Tour operator za najam automobila izričito ne prihvata nikakvu odgovornost za Vaučere koji se ne mogu koristiti ukoliko je do toga došlo greškom Korisnika, vozača ili treće strane. Pod ovim se podrazumijeva ne posjedovanje važeće i originalne vozačke dozvole i identifikacijskih dokumenta, posjedovanje vozačke dozlove koja ne ispunjava Izanjmljivačeve uvjete, ne uzimanje u obzir maksimalne ili minimalne starosti vozača i odbijanje ili nemogućnost polaganja depozita.
16. 4. Ukupna odgovornost Tour operatora za najam automobila ograničena je na isplatu koja pokriva izravnu štetu i ne može premašiti iznos uplaćen po vršenju Rezervacije.
16. 5. Uplate za stavke kao što su dodatno osiguranje i dodatne opcije, koje se vrše kod Iznajmljivča na licu mjesta, neće biti nadoknađena sa strane Tour operatora za najam automobila.
Article 17 Sporovi i primjena zakona
17. 1. Swiss law shall exclusively apply to all disputes about these general terms and conditions. All disputes between the User and the Car hire tour operator shall exclusively be put before the competent court in the region in which the Car hire tour operator is officially registered.
17. 2. Općenito, zakon zemlje u kojoj je automobil pribavljen će se primjenjivati na ugovor zaključen između Iznajmljivača i Korisnika. Mjerodavni zakon će biti naveden u ugovoru.
Korisnici nas obožavaju

Preko 1 milijun korisnika nam je povjerilo pronalazak najbolje ponude za najam automobila

Besplatna promjena

Do 48 sati prije preuzimanja

Bez dodatnih troškova

Ne zaračunavamo dodatne troškove poput troška obrade kartice ili naknade za rezervaciju