Miejsce odbioru
 Chcesz oddać samochód w innym biurze?
   Wiek kierowcy: 25-70
   Mieszkam w(e): Stany Zjednoczone
Porównaj ceny wynajmu samochodów

WARUNKI REZERWACJI OBOWIĄZUJĄ OD 26. LIPCA 2021 R.

HolidayCars.com jest stroną internetową, która zawiera umowy z różnymi wypożyczalniami samochodów i dostawcami z całego świata, aby porównywać i wyświetlać szeroką gamę opcji i cen dostępnych do rezerwacji online.

Niniejsze Warunki Rezerwacji stanowią naszą umowę z Użytkownikiem, dotyczącą Usług. Razem są one określane jako „Umowa”. Warunki mają zastosowanie do wszystkich umów o świadczenie naszych usług, z wyłączeniem wszelkich innych warunków.

Żadne postępowanie z naszej strony nie będzie uważane za akceptację jakichkolwiek innych warunków. Akceptacja Usług lub kontynuacja Rezerwacji będzie uważana za rozstrzygający dowód akceptacji niniejszych Warunków. Możemy zmieniać niniejsze Warunki od czasu do czasu. Zaleca się, aby sprawdzić na stronie internetowej wszelkie zmiany w Warunkach, które mają zastosowanie w Twoim przypadku. Zarówno niniejsze Warunki, jak i Regulamin Wynajmujących, z którymi współpracujemy, zawierają pewne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, dlatego należy je uważnie przeczytać i zapoznać się z ich treścią.

 1. Definicje
  1. Następujące słowa mają odpowiednie znaczenie:
   1. Rezerwacja: konkretna usługa (usługi) zakupiona przez Najemcę;
   2. Punkt odbioru: jak wskazano w Umowie Najmu;
   3. Umowa: ma znaczenie określone powyżej;
   4. Najemca: odnosi się do Użytkownika, osoby lub osób korzystających lub proponujących korzystanie z Usług (w całym dokumencie również jako “Użytkownik” lub “Ty”);
   5. Holiday Cars: Dla wszelkich rezerwacji dokonanych w dniu lub po 26 lipca 2021 roku; Booking Adventures Limited, o numerze firmy 13517258, której siedziba znajduje się pod adresem The Barn Hall Mews, Boston Spa, Wetherby, England, LS23 6DT (zwana również w całym niniejszym dokumencie “my”, “nasz” lub “nas”);
   6. Dodatki opcjonalne: elementy wybrane przez Ciebie w czasie Rezerwacji lub przy odbiorze Pojazdu. Pełną listę dodatków opcjonalnych można znaleźć na naszej stronie internetowej;
   7. Umowa najmu: umowa określająca szczegóły dotyczące Pojazdu od Wynajmującego, która podlega warunkom Wynajmującego;
   8. Opłaty za wynajem: opłaty należne od Użytkownika za wynajem Pojazdu, w tym opłaty za wszelkie Dodatki opcjonalne;
   9. Okres wynajmu: okres od odbioru (data i godzina rozpoczęcia podana na potwierdzeniu Rezerwacji) do wskazanej daty i godziny podanej na potwierdzeniu Rezerwacji);
   10. Wypożyczający: operator pojazdu, dla którego działamy jako agent ds. rezerwacji;
   11. Rezerwacja: Twoja rezerwacja Pojazdu od Wypożyczającego zaaranżowanego przez nas na Okres wynajmu określony przez Ciebie w momencie dokonywania Rezerwacji;
   12. Usługi: zorganizowanie przez nas wynajmu Pojazdu w Twoim imieniu;
   13. Warunki: niniejszy regulamin aktualizowany od czasu do czasu; oraz
   14. Pojazd(y): samochód (bądź samochody), który zgodzisz się wynająć od Wynajmującego na Okres Wynajmu. Obejmuje to kluczyki do tego Pojazdu oraz wszystkie inne akcesoria lub części znajdujące się w Pojeździe od początku Okresu Najmu.
 2. Odpowiedzialność Holiday Cars
  1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie do Rezerwacji dokonywanych bezpośrednio przez niniejszą stronę internetową. Rezerwacje dokonane za pośrednictwem zewnętrznej strony internetowej, w tym strony internetowej Wynajmującego, podlegają zasadom i warunkom określonym na tej stronie.
  2. Działamy jako agent rezerwacji dla Wypożyczalni oferującej pojazdy na naszej stronie internetowej. Zawrzesz umowę z Dostawcą Wynajmu i będziesz podlegać warunkom Dostawcy Wynajmu. Szczegółowe informacje na temat warunków i zasad są dostępne u Wynajmującego. Po przekazaniu przez nas Twojej rezerwacji Dostawcy Wynajmu nie mamy wobec Ciebie żadnych dalszych zobowiązań prawnych, a Umowa Najmu dotycząca wynajmu Pojazdu zostanie zawarta pomiędzy Tobą a Dostawcą Wynajmu.
  3. Chociaż staramy się zapewnić dokładność informacji na tej stronie, ani my, ani nasze podmioty stowarzyszone, dostawcy czy agenci nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za ich dokładność. To Ty jako Użytkownik ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ocenę dokładności, kompletności i przydatności wszelkich informacji podanych na tej stronie.
 3. Potwierdzenie Rezerwacji i przyjęcie płatności
  1. Umowa jest zawierana pomiędzy Tobą a nami i określa nasze obowiązki wobec Ciebie, jak również Twoje obowiązki wobec nas podczas wynajmowania Pojazdu i zakupu jakichkolwiek Dodatków Opcjonalnych. Wszystkie Rezerwacje są przyjmowane z zastrzeżeniem aktualnych warunków Wynajmującego, których pełna kopia jest dostępna na życzenie.
  2. Wszystkie usługi są uzależnione od dostępności. Po wypełnieniu formularza rezerwacji online na naszej stronie internetowej, wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem dostępności Pojazdu w ciągu 48 godzin (lub co najmniej 24 godziny przed czasem odbioru, jeśli 48 godzin nie jest możliwe).
  3. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub niezrealizowania Rezerwacji. Rezerwacja nie jest gwarantowana i możemy anulować ją, jeśli Wynajmujący poinformuje nas, że nie jest w stanie zrealizować jej z jakiegokolwiek powodu. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym, a Twoja karta nie zostanie obciążona, lub jeśli już została obciążona, zwrócimy Ci zapłaconą kwotę. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wtórne lub straty wynikające z braku możliwości przyjęcia Twojej Rezerwacji.
  4. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszystkie informacje podane podczas dokonywania Rezerwacji są poprawne i dokładne przeczytaniem wiadomości e-mail z potwierdzeniem przed podróżą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione koszty lub straty wynikające z niepodania prawidłowego numeru kontaktowego i adresu e-mail (lub innych informacji wymaganych w ramach Rezerwacji) bądź nieprzeczytania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przed podróżą.
  5. Płatność za Rezerwację na naszej stronie internetowej może być dokonana tylko przy użyciu karty MasterCard, Visa i innych metod płatności w konkretnym momencie wskazanych na naszej stronie internetowej.
  6. Jeśli płatność kartą zostanie odrzucona z jakiegokolwiek powodu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia Rezerwacji.
  7. Wszystkie opłaty za wynajem są podawane w walucie wybranego kraju i zawierają podatek VAT, jeśli ma on zastosowanie.
  8. Jeśli nie podano inaczej, Opłaty za Wynajem zawierają podatek od pojazdu, podatki lokalne, ubezpieczenie OC oraz opłaty za wynajem. Wszystkie opłaty za wynajem są naliczane w oparciu o 24 godziny. Za każdą część wykorzystanego okresu 24 godzin nadal naliczana jest opłata za cały dzień. To Ty odpowiadasz za wszelkie opłaty drogowe, opłaty za wjazd na autostradę, mandaty za parkowanie i mandaty drogowe zgodnie z warunkami Wynajmującego.
  9. W przypadku dokonania Rezerwacji przy użyciu karty kredytowej spoza Wielkiej Brytanii, wystawca karty obciąży konto Najemcy w lokalnej walucie zagranicznej po kursie wymiany obowiązującym w dniu przetwarzania. Może zostać naliczona opłata za przewalutowanie.
 4. Rezygnacja
  1. W przypadku niektórych produktów istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zamówienia w określonych warunkach.
   1. Pay Now (Zapłać teraz) – większość produktów Pay Now posiada możliwość bezpłatnego anulowania. Zapłacisz pełną cenę za wynajem samochodu w momencie zakupu. Możesz zrezygnować za darmo i otrzymać pełny zwrot pieniędzy, pod warunkiem, że zrezygnujesz z więcej niż 48-godzinnym wyprzedzeniem, przed datą rozpoczęcia Wynajmu. Koszty rezerwacji anulowanej z mniej niż 48-godzinnym wyprzedzeniem nie zostaną Ci zwrócone.
   2. Płatność w dniu przyjazdu i wpłata zaliczki – w niektórych przypadkach można zabezpieczyć rezerwację w podanej cenie. wpłacając jedynie niewielką zaliczkę. Wpłacone depozyty nie podlegają zwrotowi.
   3. No Risk Warranty– w większości przypadków można wykupić No Risk Warranty, która chroni nadwyżkę depozytu w przypadku uszkodzenia pojazdu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania reklamacji zostaną przesłane Ci w wiadomości e-mail po zakończeniu rezerwacji.
  2. Aby anulować Rezerwację, należy zalogować się używając opcji „Zaloguj się”, która znajduje się w górnym menu strony internetowej, a następnie skorzystać z opcji „Zarządzaj moją rezerwacją”.
  3. Jeśli zakupiony przez Ciebie produkt nie posiadał możliwości bezpłatnego anulowania, a Ochrona przed anulowaniem 48 lub Ochrona przed anulowaniem (jak wyszczególniono poniżej) nie została przez Ciebie wykupiona, wówczas nie możesz anulować produktu bez poniesienia opłaty, która może wynosić pełną kwotę Opłaty za wynajem za planowany czas trwania Twojej Rezerwacji.
  4. Należy pamiętać, że w czasie pandemii COVID-19 proces zwrotu pieniędzy trwa dłużej niż zwykle, a my zastrzegamy sobie prawo do 60 dni na przetworzenie każdego ważnego zwrotu.
  5. Najemcy, którzy nie stawią się w Punkcie Odbioru lub nie stawią się na czas, nie mają prawa do zwrotu pieniędzy. Dotyczy to również nieotrzymania Pojazdu z powodu niewystarczającej dokumentacji lub opóźnienia.
  6. Niestety, nie jesteśmy w stanie zwrócić niewykorzystanych dni lub części dni, jeśli pojazd zostanie zwrócony przed upływem okresu wynajmu. Niektórzy Wynajmujący mogą zgodzić się na rekompensatę, ale nie jest to gwarantowane i zależy od ich uznania.
  7. W przypadku oczywistego błędu (w tym błędu w oznakowaniu elektronicznym, błędu we wprowadzaniu danych, błędu w obliczeniach lub błędu urzędniczego) skutkującego wyświetleniem ceny, która w oczywisty sposób została przedstawiona omyłkowo, zastrzegamy sobie prawo do anulowania Twojej Rezerwacji, nawet jeśli została ona przez nas automatycznie potwierdzona. Otrzymasz o tym powiadomienie tak szybko, jak to możliwe, aby umożliwić Ci dokonanie Rezerwacji po prawidłowej cenie, jeśli tylko wyrazisz taką chęć. W żadnym wypadku nie będziesz mieć uprawnień do żądania od nas odszkodowania z tytułu anulowania lub ewentualnych kosztów poniesionych w związku z błędną Rezerwacją, która została anulowana.
  8. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania Twojej Rezerwacji, jeśli Dostawca Wynajmu Pojazdu zaprzestanie działalności z powodu niewypłacalności lub zamknięcia oddziałów. W takich okolicznościach możemy anulować Twoją Rezerwację bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jeśli Rezerwacja zostanie anulowana, dokonamy pełnego zwrotu wszystkich zapłaconych nam pieniędzy osobie, która pierwotnie opłaciła Rezerwację.
  9. Cancellation Protection” Za dodatkową opłatą (podaną na naszej stronie internetowej) można wykupić dodatkową ochronę przed anulowaniem rezerwacji w punkcie wymeldowania. Umożliwia ona anulowanie rezerwacji aż do momentu odbioru samochodu. Zostanie wówczas dokonany pełny zwrot kosztów wynajmu samochodu i gwarancji bez ryzyka (jeśli ma zastosowanie) pomniejszony o koszt produktu „Ochrona przed anulowaniem”.
 5. Usługa dostawy i odbioru
  1. Przy odbiorze pojazdu prosimy o sprawdzenie go pod kątem wszelkich uszkodzeń i zgłoszenie wszelkich problemów Wynajmującemu przed opuszczeniem punktu odbioru. Zalecamy zrobienie zdjęć/filmów pojazdu i upewnienie się, że dokumentacja kasowa jest prawidłowa i przedstawia wszelkie istniejące uszkodzenia. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować naliczenie opłat, a wszelkie uszkodzenia będą traktowane jako nowe szkody. Zalecamy również sprawdzenie pojazdu z Wynajmującym po powrocie, aby upewnić się, że wszelkie uszkodzenia zostały uzgodnione.
 6. Prawo jazdy
  1. Aby zarezerwować Pojazd, konieczne jest, aby każdy kierowca posiadał ważne prawo jazdy od co najmniej 1 roku (może się to różnić w zależności od dostawcy sług Wynajmu i zostanie potwierdzone podczas procesu Rezerwacji). Wygasłe lub tymczasowe prawa jazdy nie są akceptowane. Podczas dokonywania Rezerwacji należy poinformować nas o wszelkich adnotacjach lub punktach na prawie jazdy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia Rezerwacji na podstawie otrzymanych informacji.
  2. Przy odbiorze Pojazdu każdy kierowca musi okazać swoje prawo jazdy. Prawo jazdy należy mieć zawsze przy sobie przez cały Okres Wynajmu, aby umożliwić jego sprawdzenie przez lokalne władze.
  3. Zwrot pieniędzy nie zostanie przyznany, jeżeli Wynajmujący odmówi dostarczenia Pojazdu z powodu nieujawnionych adnotacji lub jeżeli nie mogą Państwo przedstawić prawa jazdy, jego odpowiednika lub wymaganych informacji o adnotacjach.
  4. Należy pamiętać, że Międzynarodowe Pozwolenie na Jazdę nie zastępuje wymogu posiadania zwykłego prawa jazdy. Pełne prawo jazdy na nazwisko głównego kierowcy będzie nadal wymagane w celu wynajęcia Pojazdu, a każdy kierowca wymagający Międzynarodowego Pozwolenia na Jazdę musi zawsze mieć przy sobie oba dokumenty.
  5. Przed odbiorem Pojazdu należy zapoznać się z warunkami dostawcy usług Wynajmu, ponieważ niektóre firmy i lokalizacje mogą mieć dodatkowe wymagania w stosunku do tych określonych w niniejszym punkcie 6.
 7. Dodatki opcjonalne
  1. Oferujemy różne opcje zwolnienia z odpowiedzialności i ochrony, aby zabezpieczyć Cię podczas Okresu wynajmu w cenach określonych na naszej stronie internetowej. Obejmują one następujące produkty:
   1. No Risk Warranty: Za dodatkową stawkę dzienną można zmniejszyć ryzyko nadwyżki do zera dzięki naszej polisie "No Risk Warranty". W przypadku serii zdarzeń w Okresie wynajmu przysługuje Ci ochrona do kwoty 3000 £ w celu zwrotu nadwyżki zastosowanej przez Wynajmującego. Polisa ta obejmuje również wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia Pojazdu, za które odpowiadasz zgodnie z warunkami Umowy Najmu, w tym: (a) uszkodzenie Pojazdu; (b) pożar; (c) kradzież; (d) wandalizm; (e) koszty holowania związane z utratą lub uszkodzeniem; (f) utratę możliwości korzystania z Pojazdu; (f) koła; (g) opony; (h) przednią szybę i inne szyby; (i) spód pojazdu; (j) dach; oraz (k) zamki i klucze.
   2. Przy odbiorze Pojazdu w imieniu głównego kierowcy należy zostawić depozyt lub blokadę na karcie kredytowej o wartości równej nadwyżce ubezpieczeniowej.
 8. Depozyty zabezpieczające
  1. Należy pamiętać, że Wynajmujący może zażądać kaucji na początku okresu wynajmu w celu pokrycia nadwyżki ubezpieczeniowej (patrz: Dodatki opcjonalne powyżej), paliwa lub innych kosztów. Będzie to kwota zablokowana na karcie kredytowej głównego kierowcy. Kaucja jest zwracana/odblokowywana na koniec Okresu Wynajmu pod warunkiem, że Pojazd zostanie zwrócony w takim samym stanie, w jakim został wynajęty. Wysokość kaucji będzie wyraźnie podana w linku „Więcej informacji” obok wybranego Pojazdu oraz w szczegółowych warunkach Wypożyczalni przed dokonaniem płatności.
 9. Informacje o locie
  1. W przypadku odbioru Pojazdu z lotniska należy poinformować nas o numerze lotu w momencie dokonywania Rezerwacji lub tak szybko, jak to możliwe. Jeśli Twój lot jest opóźniony lub odwołany, zalecamy natychmiastowy kontakt z Wynajmującym w celu powiadomienia go o tym fakcie. Brak powiadomienia Wynajmującego o opóźnieniach/odwołaniach może spowodować anulowanie Twojej Rezerwacji.
  2. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie Dostawcy Wynajmu w dostarczeniu Pojazdu lub jeśli Pojazd nie jest już dostępny z powodu opóźnionego przylotu, braku powiadomienia Dostawcy Wynajmu o opóźnieniach lub jeśli nie podasz numeru lotu zgodnie z punktem 9.1.
 10. Polityka paliwowa
  1. Współpracujemy z wieloma Dostawcami Wynajmu i polityka paliwowa różni się w zależności od Dostawcy Wynajmu. Informacje na temat polityki paliwowej można znaleźć w sekcji „Więcej informacji” na ekranie wyceny. We wszystkich przypadkach paliwo nie jest wliczone w ostatecznie podaną cenę.
  2. Współpracujemy wyłącznie z firmami, które stosują politykę „Uczciwego paliwa”. Oznacza to, że wszystkie nasze oferty zawierają przyjazną dla Najemcy polisę, która pozwala na zwrot pojazdu z taką samą ilością paliwa, z jaką został on odebrany. Obiecujemy również, że za tę Usługę nie będą pobierane żadne opłaty administracyjne.
 11. Dane osobowe
  1. Będziemy zbierać Twoje dane osobowe i przechowywać je zgodnie z naszą polityką prywatności, która jest dostępna na naszej stronie internetowej lub na życzenie.
 12. Wcześniejsze zakończenie Umowy
  1. Możemy rozwiązać Umowę od razu za Twoim powiadomieniem, jeśli:
   1. Wydano przeciwko Tobie nakaz odbioru lub ogłoszono Twoją upadłość; lub
   2. Naruszysz którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy w sposób, którego nie da się naprawić.
  2. Możesz rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, przekazując nam pisemne zawiadomienie, jeśli w sposób istotny naruszymy warunki Umowy.
  3. W przypadku wcześniejszego zakończenia Umowy z jakiegokolwiek powodu:
   1. Musisz zapłacić wszelkie kwoty należne nam na podstawie Umowy oraz pokryć straty poniesione przez nas z tego powodu; oraz
   2. Możesz utracić korzyści z tytułu zwolnienia z odpowiedzialności za szkody, produktów zmniejszających nadwyżkę lub ubezpieczenia.
  4. Żadne z postanowień Umowy nie ogranicza Cię praw ustawowych. Jeśli istotnie naruszymy Umowę poprzez niewykonanie tego, na co się zgodziliśmy, musimy zapłacić za przewidywalne straty, jakie poniesiesz a skutek naszego niewywiązania się z warunków. Nie ponosimy odpowiedzialności za przewidywalne straty, jeśli jesteś w stanie odzyskać je od kogoś innego. Nie będziemy płacić za jakiekolwiek pośrednie lub nieprzewidywalne straty.
 13. Procedura składania skarg
  1. W przypadku napotkania problemu z Pojazdem należy niezwłocznie poinformować Wynajmującego, aby dać mu możliwość usunięcia problemu. Jeśli nie poinformujesz Wynajmującego w odpowiednim czasie, może być trudno dochodzić roszczeń na późniejszym etapie. Nasi Wynajmujący dołożą wszelkich starań, aby pomóc w realizacji każdego żądania, jednak pomoc ta nie może być zagwarantowana.
  2. Jeśli zechcesz się z nami skontaktować, udzielimy Ci wszelkiej możliwej pomocy.
  3. Uwaga: Jeśli nie podejmiesz tych kroków, będzie nam bardzo trudno zajmować się sprawami zgłoszonymi po zakończeniu Wynajmu i możemy nie być w stanie w pełni ich rozwiązać. Jeśli podejmiesz te kroki i zechcesz kontynuować reklamację po powrocie do domu, musisz zalogować się i skorzystać z sekcji „Zarządzaj moją rezerwacją” na naszej stronie internetowej w ciągu 28 dni od powrotu. W ciągu 3 dni roboczych otrzymasz potwierdzenie wysłania wiadomości e-mail. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania dotyczące obsługi Najemców w ciągu 28 dni od ich otrzymania. Czasami mogą wystąpić opóźnienia, jeśli kontaktujemy się z dostawcami. Aby ułatwić nam szybsze rozpatrzenie Twojego zapytania, prosimy o podanie Holiday Cars numeru rezerwacji i w miarę możliwości dołączenie wszystkich dokumentów dotyczących Twoich wynajmu od dostawcy.
 14. Postanowienia ogólne
  1. Cesja i inne transakcje. My (ale nie Ty) możemy zlecać podwykonawstwo, cedować, przekazywać, przenosić, obciążać lub w inny sposób dysponować wszystkimi naszymi prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszej Umowy bez Twojej uprzedniej zgody pisemnej.
  2. Całość umowy. Umowa zawiera wszystkie Warunki, które uzgodniliśmy w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze Umowy i porozumienia między nami (ustne lub pisemne) dotyczące tego przedmiotu. Zgadzasz się i potwierdzasz, że nikt nie nakłaniał Cię do zawarcia niniejszej Umowy poprzez oświadczenia lub obietnice, których ona nie zawiera. Wszelkie gwarancje, Warunki i inne postanowienia (wyraźne lub dorozumiane), które nie zostały określone w niniejszej Umowie, są (w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo) wyłączone z niniejszej Umowy.
  3. Zmiany. Żadna zmiana niniejszej Umowy nie będzie miała zastosowania, jeśli nie zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez każdą ze stron.
  4. Zrzeczenie się. Niewykonanie (lub pełne wykonanie) bądź jakiekolwiek opóźnienie w realizacji jakiegokolwiek prawa lub zadośćuczynienia przewidzianego w niniejszej Umowie lub w przepisach prawnych nie stanowi zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub zadośćuczynienia, ani też nie wyklucza i nie ogranicza dalszego realizacji tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub zadośćuczynienia na mocy niniejszej Umowy bądź przepisów prawnych.
  5. Powiadomienia. Zawiadomienia wymagane na mocy niniejszej Umowy mogą być przesyłane pocztą elektroniczną tutaj. Zawiadomienia uważa się za prawidłowo otrzymane: (a) jeśli zostały dostarczone osobiście, w przypadku Pojazdu wakacyjnego, po pozostawieniu pod adresem zarejestrowanym, lub w przypadku Najemcy, po pozostawieniu pod adresem, który został nam podany w ramach procesu Rezerwacji; (b) jeśli zostały wysłane opłaconą z góry przesyłką pocztową pierwszej klasy lub przesyłką poleconą, o godzinie 9:00 rano następnego dnia (z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy) po nadaniu; (c) jeśli zostały dostarczone przez kuriera komercyjnego, w dniu i o godzinie podpisania pokwitowania przez kuriera; lub (d) jeśli zostały dostarczone pocztą elektroniczną, w momencie transmisji.
  6. Prawa stron trzecich. Wszelkie osoby, które nie są stronami niniejszej Umowy, nie mają prawa do egzekwowania jej Warunków.
  7. Prawo właściwe i jurysdykcja. Niniejsza Umowa podlega prawu angielskiemu. Strony wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.
Klienci nas uwielbiają

Zaufało nam ponad 1 milion klientów, którzy zarezerwowali u nas samochód do wynajęcia na najlepszych warunkach

Klienci nas uwielbiają
Dokonaj darmowej zmiany

Do 48 godzin przed odbiorem

Dokonaj darmowej zmiany
Bez dodatkowych opłat

Nie naliczamy dodatkowych opłat, takich jak prowizja za korzystanie z karty kredytowej lub koszty rezerwacji

Bez dodatkowych opłat