Miejsce odbioru
 Chcesz oddać samochód w innym biurze?
   Wiek kierowcy: 25-70
   Mieszkam w(e): Stany Zjednoczone
Porównaj ceny wynajmu samochodów

Warunki Ogólne

Definicje
W poniższych Ogólnych Warunkach Umowy podane słowa (pisane z wielkiej litery) oznaczają co następuje:

Szwajcarskie prawo BookingMonkey Sàrl, działalność handlowa pod nazwą BookingMonkey.com oraz HolidayCars.com; z siedzibą w Yens.
Wynajmujący Wypożyczalnie samochodów, takie jak Avis, Hertz i Europcar, które są stroną w umowie z Klientem.
Klient Osoba fizyczna lub prawna wynajmująca samochód od Wynajmującego za pośrednictwem Brokera.
Zamówienie Zlecenie zawierane pomiędzy Klientem, a Brokerem dotyczące przygotowania umowy użytkowania samochodu i pokrewnych usług.
Umowa Umowa najmu samochodu zawarta pomiędzy Klientem, a Wynajmującym.
Okres wypożyczenia Liczba dni, w trakcie których samochód jest zarezerwowany, okres 24 godzin oznacza 1 dzien.
Biuro podróży Przedsiębiorstwo komercyjnie zajmujące się doradztwem, informowaniem i pośrednictwem w zawarciu umowy turystycznej.
Rezerwacja Rezerwacja dokonywana przez Klienta na stronie Brokera dotycząca samochodu wypożyczanego od Wynajmującego.
Voucher Voucher wydawany Klientowi przez Brokera po zakończonym procesie rezerwacji. Jest on dowodem wpłaty i umożliwia odebranie samochodu od Wynajmującego. Potwierdzenie prośby użytkownika przez wynajmującego może zająć nawet 48 godzin.
Zabezpieczenie przed anulacją Oferta przedstawiona Klientowi w procesie rezerwacji, pokrywająca koszty umowne anulowania rezerwacji.
Article 2 Postanowienia ogólne
2. 1. Poniższe Ogólne Warunki Umowy odnoszą się do Rezerwacji i pokrewnych usług pomiędzy Brokerem, a Klientem, jak również procedur prawnych je poprzedzających.
2. 2. Ogólne Warunki Umowy mogą zostać jednostronnie zmienione przez Brokera w każdym momencie.
2. 3. Klient wysyłając zamówienie do Brokera podaje wybraną kategorię samochodu w wybranej lokalizacji, na określony czas. Broker zapewni samochód zgodny z podanymi wytycznymi po zaakceptowaniu zamówienia.
2. 4. Klient ma dostęp do usług Wynajmującego jedynie na podstawie Vouchera wydawanego przez Brokera zgodnie z Rezerwacją i Ogólnymi Warunkami Umowy.
2. 5. Broker nie jest stroną w umowie wynajmu samochodu powstałej pomiędzy Klientem a Wynajmującym. Umowa powstaje bezpośrednio pomiędzy Klientem a Wynajmującym w lokalizacji, gdzie nastąpi przekazanie pojazdu Klientowi. Umowa podlega lokalnym prawom i innym regulacjom przewidzianym przez Wynajmującego.
2. 6. Prawa i obowiązki Klienta są określone w umowie prawnej oraz Ogólnych Warunkach Umowy danego Wynajmującego. Klient powinien zaznajomić się z warunkami Umowy przed jej podpisaniem.
2. 7. Jeżeli Klient dokonał Rezerwacji poprzez Biuro Podróży, które nie przekazało Brokerowi płatności za usługę, ani Broker, ani Wynajmujący nie są zobligowani do wypełnienia warunków Umowy.
2. 8. W razie niejasności jednej lub więcej definicji w Ogólnych Warunkach Umowy, ich interpretacja musi być zgodna z ogólnym duchem definicji.
2. 9. W przypadku zaistnienia sytuacji nie przewidzianej w ogólnych Warunkach umowy, sytuacja będzie rozpatrywana zgodnie z duchem Ogólnych Warunków Umowy.
2. 10. Jeżeli jedna, lub więcej definicji w poniższych Ogólnych Warunkach Umowy z Brokerem narusza jakiekolwiek działające regulacje prawne, definicja ta będzie uznana za nieważną i będzie zastąpiona inną, podobną, zgodną z prawem definicją ustaloną przez Brokera.
2. 11. Możliwe, krótko- lub długoterminowe milczące przyzwolenie Brokera na odchylenia od podanych Ogólnych Warunków Umowy, nie narusza prawa firmy do wymagania natychmiastowego i dokładnego stosowania się Klienta do poniższych Warunków. Klient nie może domagać się dodatkowych praw na podstawie swobodnego stosowania Ogólnych Warunków Umowy przez Brokera.
2. 12. Klient musi zachować dokumenty dotyczące wynajmu samochodu przez co najmniej 8 tygodni od daty zakończenia Umowy. Pozwy przeciwko firmie mogą być opóźnione lub odrzucone przy braku odpowiednich dokumentów.
2. 13. Produkt zarezerwowany przez użytkownika będzie dostępny na żądanie. Potwierdzenie prośby użytkownika przez wynajmującego może zająć nawet 48 godzin.
Article 3 Płatności
3. 1. Po zakończeniu procesu Rezerwacji, Klient może zapłacić za usługę wybierając jedną z wielu metod płatności (karta kredytowa, Paypal, iDeal, itp.). Jeżeli Klient zdecyduje się zapłacić w późniejszym terminie, Broker prześle przypomnienia dotyczące dokonania płatności. Późniejsza płatność oznacza, że modyfikacje zamówienia lub jego anulowanie jest możliwe tylko zgodnie z Artykułem 15 Ogólnych Warunków Umowy.
3. 2. Po zaksięgowaniu płatności na jednym z kont Brokera, Klient otrzyma cyfrowy Voucher. Klient musi zapłacić cenę ustaloną w procesie internetowej rezerwacji, używając wybranej uprzednio metody płatności. Jeżeli Klient nie dokona płatności, ani Broker, ani Wynajmujący nie są zobowiązani do wypełnienia warunków Umowy.
3. 3. Płatności kartą kredytową są przetwarzane w siedzibie Brokera. Dodatkowe koszty wynikające z międzynarodowych transakcji lub zmian w kursie walut będą poniesione przez właściciela karty kredytowej. Broker nie odpowiada za dodatkowe koszty.
Article 4 Płatności i opcje
4. 1. Opublikowane ceny zawierają kategorię samochodu wybraną przez klienta, nielimitowaną ilość kilometrów / przebieg, ubezpieczenie OC oraz podatek. Wszelkie wyjątki są zaznaczone w Warunkach umowy konkretnego Wynajmującego.
4. 2. Kwota podana na stronie internetowej Brokera nie zawiera kosztów paliwa, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, dodatkowych opcji, dopłaty dla młodocianych kierowców, dopłaty za dodatkowych kierowców i lokalnych opłat. Koszty te różnią się w zależności od wybranej lokalizacji i Wynajmującego. Ceny tych usług mogą się różnić i zmieniać bez uprzedniego powiadomienia. Ceny dodatkowych opcji, które muszą być wykupione na danym terenie (np. foteliki dla dzieci) nie zawierają podatku.
4. 3. Wszystkie dodatkowe opcje, takie jak foteliki dla dzieci, bagażniki dachowe, systemy nawigacji, telefony komórkowe są oferowane na żądanie Klienta, o ile są dostępne. Zazwyczaj Wynajmujący pobiera za nie dodatkową opłatę. Jeżeli przedmiot nie zostanie odebrany w podanym czasie, opłata za jego wybór nadal będzie naliczana.
Article 5 Zmiana ceny
5. 1. Broker pozostawia sobie prawo do zmiany cen. Zmiany ceny nie będą stosowane w przypadku istniejących rezerwacji, chyba, że wynikają one ze zmienionych warunków lub lokalnych podatków i kosztów, na które Broker nie ma wpływu lub w przypadku gdy Wynajmujący nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, w związku z czym Broker musi podnieść koszt wynajmu.
5. 2. Koszty dodatkowych opcji są płatne na miejscu. Lokalne opłaty dodatkowe i obowiązkowe mogą się różnić i zmieniać w czasie. Koszt podany na stronie jest jedynie wskazówką, gdyż rzeczywisty koszt może się zmienić pomiędzy czasem Rezerwacji, a czasem odbioru samochodu.
5. 3. Istniejące rezerwacje z wyraźnie nieprawidłowymi cenami mogą zostać odwołane przez Brokera, a ich koszt zwrócony.
Article 6 Identyczne samochody
6. 1. Pojazdy wymienione na stronie internetowej firmy lub w potwierdzeniu zamówienia reprezentują kategorię. Marka i model samochodu w potwierdzeniu Rezerwacji jest jedynie przykładem i może się różnić od samochodu zapewnionego Klientowi przez Wynajmującego w momencie przekazania pojazdu. Wynajmujący, na podstawie Ogólnych Warunków Umowy, zapewnia sobie prawo do dostarczenia alternatywnego pojazdu z tej samej kategorii, określonej przez liczbę miejsc dla pasażerów, ilość drzwi, skrzynię biegów i rodzaj paliwa.
Article 7 Depozyt
7. 1. W większosci przypadków Klient musi zaplacić Wynajmujacemu depozyt w wysokosci limitu odpowiedzialnosci, kosztu pełnego baku paliwa lub innych kosztów, które mogą się pojawić w trakcie Okresu wypożyczenia. Depozyt musi zostać zlożony za pomocą karty kredytowej glównego kierowcy. Dodatkowa karta kredytowa może być wymagana dla wszystkich kategorii samochodów.
7. 2. W każdym przypadku Klient jest zobligowany do okazania karty kredytowej akceptowanej przez Wynajmujacego. W tej kwestii firma Holiday Cars nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci. Niektóre karty platnicze, takie jak Visa Electron i inne karty debetowe, mogą nie być akceptowane. Depozyt w gotówcę nie jest akceptowany na ogół. W
7. 3. niektórych przypadkach, może być zaakceptowany jako wyjątek od Wynajmującego pod pewnymi warunkami.
Article 8 Odbiór samochodu
8. 1. Aby odebrać samochód, Klient musi posiadać następujące dokumenty: dowód tożsamości w postaci paszportu lub dowodu osobistego, ważne prawo jazdy, Voucher i kartę kredytową głównego kierowcy. Klient musi upewnić się, że nazwisko widniejące na Voucherze jest takie samo jak na dowodzie tożsamości. Klient może być poproszony o okazanie międzynarodowego prawa jazdy. Należy skonsultować się z odpowiednią organizacją motoryzacyjną w celu weryfikacji, czy międzynarodowe prawo jazdy jest potrzebne czy nie. W niektórych lokalizacjach, Wynajmujący może zażądać, by Klient przedstawił rachunek bankowy lub inny potwierdzający jego adres domowy.
8. 2. Większosć wynajmujących mają stanoswiska na lotniskach. Stanowisko Firmy Wypożyczającej samochodu jest w przedziale Arrival Hall lub poza budynkiem lotniska. Jeżeli zaistnieje inna, niż wyżej podana sytuacja, Klient będzie powitany z reprezentantem Firmy Wypożyczającej samochodu ( Meet and Greet ) lub przewodnik doprowadzi klienta do miejsce wypożyczającego samochodu. Dodatkowe detaile, będą podane na Vouczerze. Klient bierze odpowiedzialnosć o sledzeniu instrukcji dotyczacych wynajmu samochodu.
Article 9 Zwrot samochodu
9. 1. Pod koniec Okresu wypożyczenia Klient musi zwrócić niezniszczony samochód w konkretnej lokalizacji w odpowiednim czasie, jak zaznaczono w Umowie. Klient musi upewnić się, że zwrócił samochód do wypożyczalni, z której go wypożyczył.
Article 10 Opóźnienia
10. 1. Klient powinien powiadomić Brokera o swoim numerze lotu przed terminem wylotu. Jeśli Wynajmujący posiada numer lotu, może wziąć pod uwagę opóźnienia samolotu.
10. 2. Jeżeli Klient ma opóźnienie uniemożliwiające mu odebranie samochodu o czasie, musi skontaktować się z Brokerem lub Wynajmującym. Dane kontaktowe są podane na Voucherze.
10. 3. Jeżeli ani Broker, ani Wynajmujący nie zostaną poinformowani o opóźnieniu, po okresie oczekiwania Wynajmujący może przekazać samochód innemu Klientowi. Okres oczekiwania różni się w zależności od Wynajmującego i nie jest wcześniej znany Brokerowi. Jeżeli z powodu opóźnienia samochód może zostać odebrany jedynie po godzinach otwarcia biura, Wynajmujący może zażądać dodatkowej opłaty od Klienta za usługę "Out of office hours", "Out of hours service" lub "Meet late arrival".
Article 11 Ubezpieczenie pasażera
11. 1. Ubezpieczenie NW. Większość ubezpieczeń turystycznych posiada opcję NW (należy sprawdzić przed odlotem). Jeżeli ubezpieczenie NW nie jest włączone w ubezpieczenie turystyczne, Klient może je wykupić u Wynajmującego od dnia rozpoczęcia Okresu wypożyczenia.
Article 12 Kontrola jakości
12. 1. W przypadku problemów lub reklamacji Broker zrobi wszystko, co w swojej mocy, aby je naprawić. Klient musi zawiadomić Brokera lub Wynajmującego natychmiast po zaistnieniu problemu, aby Broker był w stanie znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
12. 2. Jeżeli Klient, z jakiegokolwiek powodu, jest niezadowolony z samochodu, musi on natychmiastowo powiadomić o tym lokalnego Wynajmującego oraz Brokera. Jeżeli Broker nie otrzyma wcześniejszego zgłoszenia problemu, nie będzie mogła rozpatrzyć żadnych reklamacji dotyczących stanu samochodu po zakończeniu Okresu wypożyczenia. Jeżeli Klient zaakceptuje alternatywny pojazd zaoferowany przez Wynajmującego, bez dalszych interwencji ze strony Brokera, żadne późniejsze roszczenia nie będą uznane.
12. 3. Klient może złożyć pisemną skargę ( list, email lub fax ) w siedzibie Brokera w ciągu 14 dni od daty zakończenia Okresu wypożyczenia. Do skargi Klient musi dołączyć kopię Umowy wraz ze wszystkimi stosownymi paragonami i fakturami.
Article 13 Zwroty
13. 1. (Częściowo) niewykorzystane Vouchery nie będą refundowane. Klient nie dostanie zwrotu pieniędzy jeżeli odbierze samochód później lub odda wcześniej niż określona data i godzina. Podobnie dzieje się gdy Klient nie może odebrać pojazdu z powodu braku odpowiednich dokumentów lub nie jest w stanie zapłacić depozytu.
Article 14 Zmiany lub anulowanie zamówienia
14. 1. Anulowanie zamówienia lub jego zmiana może być dokonana jedynie poprzez Brokera przed datą i godziną przekazania samochodu znajdującą się na Voucherze. Anulowanie zamówienia lub jego zmiana muszą zostać zgłoszone zanim Okres wypożyczenia oficjalnie się rozpocznie. Użytkownik może zmienić rezerwację poprzez stronę „Moja rezerwacja” do 72 godzin przed terminem odbioru pojazdu. Potem za użytkownika będzie mógł to zrobić jedynie pośrednik w wynajmie auta, do 48 godzin przed terminem jego odbioru.
14. 2. Broker nie będzie honorował anulowania lub zmiany zamówienia dokonanych bezpośrednio pomiędzy Klientem a Wynajmującym. Firma nie akceptuje anulowania zamówienia po czasie odbioru samochodu znajdującym się na Voucherze.
14. 3. Broker nie pobiera opłat za zmianę zamówienia. Jednakże koszty, które powstaną w rezultacie zmiany rezerwacji (zmiana Okresu wypożyczenia, kategorii pojazdu, nazwiska kierowcy, numery lotu, itp) będą ponoszone przez Klienta.
14. 4. Operator wypożyczalni samochodów oferuje Użytkownikom, którzy wybrali opcję "Chroniona Anulacja" możliwość anulowania po potrąceniu "Chronionej Anulacji".
14. 5. Użytkownik, który nie skorzystał z opcji "Ochrona w przypadku rezygnacji", może anulować Rezerwację. Naliczona zostanie opłata rezygnacyjna w wysokości 25% przedpłaconej kwoty. Jeśli Użytkownik anuluje swoją Rezerwację w ciągu 48 godzin od odbioru pojazdu, tak jak jest to opisane w Voucherze, Użytkownik nie otrzyma zwrotu pieniędzy od organizatora wycieczek, który wynajmuje auta.
14. 6. Klient nie otrzyma zwrotu pieniędzy w przypadku gdy Okres wypożyczenia zakończy się przedwcześnie, Klient odbierze samochód później, nie odbierze pojazdu lub anuluje rezerwację po rozpoczęciu okresu wypożyczenia. Klienci, którzy wykupili usługę "Zabezpieczenie przed anulacją" również nie dostaną zwrotu pieniędzy w powyższych przypadkach.
14. 7. "Ochrona przed Anulacją" oraz kara za transakcję nie należą do zwrotu klientowi.
14. 8. W przypadku anulowania rezerwacji co najmniej 48 godzin przed terminem odbioru auta użytkownik może zdecydować się na Prepaid Credit w celu uniknięcia opłaty za jej anulowanie w wysokości 25%. Prepaid Credit stanowi równowartość zaliczki wpłaconej przez użytkownika, którą można w przyszłości przeznaczyć na wynajęcie auta poprzez naszą stronę.
Article 15 Obowiązki Klienta
15. 1. Wynajmujący może pociągnąć Klienta do odpowiedzialności za (częściowe) zniszczenia wynikające ze zdarzeń mających miejsce w czasie, gdy samochód jest wynajęty przez Klienta na podstawie powyższych Ogólnych Warunków Umowy lub innych regulacji prawnych.
15. 2. Klient musi natychmiast powiadomić Brokera o wszelkich problemach i skargach, aby dać Brokerowi możliwość znalezienia rozwiązania problem. Jeżeli Klient nie zastosuje się do powyższego nakazu, straci prawo do zwrotu pieniędzy.
15. 3. W razie problemów technicznych, Klient musi natychmiastowo zwrócić się do odpowiedniej wypożyczalni samochodów (numer telefonu jest podany w Umowie). Lokalna wypożyczalnia musi wydać zezwolenie na naprawę pojazdu lub zapewnić samochód zastępczy.
15. 4. Klient musi zaakceptować Ogólne Warunki Umowy, które są zgodne z Umową zawieraną z Wynajmującym oraz z regulacjami prawnymi kraju, w którym samochód jest wypożyczany.
15. 5. Wynajmujący, na podstawie Ogólnych Warunków Umowy lub innych regulacji, może pociągnąć Klienta do odpowiedzialności za wszelkie mandaty wydane przez władze lokalne.
15. 6. Użytkownik musi podać pośrednikowi w wynajmie auta swoje imię, nazwisko i dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail).
Article 16 Obowiązki firmy BookingMonkey
16. 1. Na mocy Definicji z Artykułu 2 powyższych Ogólnych warunków umowy, Klient może zwrócić się z reklamacją do Brokera jedynie w przypadku wystąpienia problemu wynikającego z niewypełnienia przez Brokera swoich zobowiązań, które wynikają z przepisów i procedur prawnych lub tego, co może być sensownie oczekiwane w danym kontekście.
16. 2. Broker nie jest odpowiedzialny za utratę, zniszczenie lub zmiany w samochodzie, opóźnienia lub zmiany spowodowane przez konflikty cywilne i problem techniczne, w tym problemy w ruchu lotniczym, aktywność terrorystyczną, katastrofy naturalne i nuklearne, złe warunki pogodowe, odwołane loty lub bankructwa linii lotniczych i organizacji turystycznych.
16. 3. Broker nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Vouchery nie użyte z winy Klienta,
16. 4. kierowcy lub osób trzecich. Wlicza się tu niemożność okazania ważnego lub oryginalnego prawa jazdy lub dowodu tożsamości przez Klienta, okazanie prawa jazdy, które nie odpowiada wymaganiom Wynajmującego, nie spełnianie kryterium minimalnego lub maksymalnego wieku kierowcy oraz odmowa lub niemożność złożenia depozytu.
16. 5. Całkowita odpowiedzialność Brokera ogranicza się do pokrycia kosztów bezpośredniej szkody nie przekraczającej sumy wpłaconej po Rezerwacji.
16. 6. Koszty dodatkowych opcji i usług, takich jak dodatkowe ubezpieczenia, płatne do rąk lokalnych Wynajmujących, nie będą zwracane przez Brokera.
Article 17 Spory i obowiązujęce przepisy
17. 1. Swiss law shall exclusively apply to all disputes about these general terms and conditions. All disputes between the User and the Car hire tour operator shall exclusively be put before the competent court in the region in which the Car hire tour operator is officially registered.
17. 2. We wszystkich przypadkach, prawo kraju gdzie samochód jest przekazywane odnosi się do Umowy pomiędzy Wynajmującym a Klientem. Odpowiednie przepisy są zaznaczone w Umowie.
Klienci nas uwielbiają

Zaufało nam ponad 1 milion klientów, którzy zarezerwowali u nas samochód do wynajęcia na najlepszych warunkach

Dokonaj darmowej zmiany

Do 48 godzin przed odbiorem

Bez dodatkowych opłat

Nie naliczamy dodatkowych opłat, takich jak prowizja za korzystanie z karty kredytowej lub koszty rezerwacji