Hentested
 Levere til en annen lokasjon?
   Sjåførens alder: 25-70
   Jeg bor i: Amerikas Forente Stater
Sammenlign leiebiler

Generelle Vilkår

Definisjoner
Ord og begrep merket med stor bokstav i disse alminnelige vilkårene, skal forstås som følger:

Bilutleieaktør Et privat aksjeselskap, i henhold til sveitsisk lov, BookingMonkey Sàrl; som går under navnene BookingMonkey.com og HolidayCars.com; med hovedkontorer i Yens.
Utleier Bilutleiefirmaer som for eksempel Avis, Hertz og Europcar som inngår den endelige juridiske avtalen med Brukeren.
Bruker Den fysiske eller juridiske person som leier en bil fra en Utleier via Tjenesteyter innen bilutleie.
Bestilling Bekreftet Bestilling mellom Bruker og Tjenesteyter innen bilutleie for bruk av bilen og tilhørende elementer.
Leieavtale Leieavtalen som Bruker inngår med Utleier i forhold til bruk av bilen.
Periode Antall dager som bilen er reservert for en periode på 24 timer tilsvarer 1 dag.
Reisebyrå Selskap som gir råd, informerer og formidler med hensyn til å opprette reisebestillinger som del av sine reisebyråtjenester.
Reservasjon Reservasjonen av en bil som en Bruker gjør fra en Utleier, via nettstedet til Tjenesteyter innen bilutleie.
Bilag Bilaget som Tjenesteyter innen bilutleie gir til Brukeren etter at reservasjonsprosessen er fullført. Dette tjener som bevis på betaling og brukes også til avhenting av bilen fra Utleier. Det kan ta opptil 48 timer for utleieren å bekrefte brukerens forespørsel.
Avbestillingsforsikring Forsikring som tilbys Brukeren ved reservasjon til dekning av avbestillingsgebyr.
Article 2 Generelle bestemmelser
2. 1. Disse alminnelige vilkårene omfatter service for Reservasjon og tilknyttede tjenester som ytes av Tjenesteyter innen bilutleie overfor Brukeren, samt alle juridiske prosedyrer som med rimelighet kan finne sted forut for dette.
2. 2. De alminnelige vilkårene kan endres når som helst av Tjenesteyter innen bilutleie.
2. 3. Brukeren bestiller en bestemt bilkategori fra Tjenesteyter innen bilutleie, for et gitt sted og en gitt periode. Som et resultat av godkjenning av bestillingen, skal Tjenesteyter innen bilutleie sørge for at bilen blir levert i henhold til de opprettede vilkår.
2. 4. Brukeren kan få tilgang til Utleiers tjenester kun ved hjelp av Bilaget utstedt av Tjenesteyter innen bilutleie i henhold til Reservasjonen og disse alminnelige vilkår.
2. 5. Tjenesteyter innen bilutleie er ikke part av leieavtalen som opprettes mellom Bruker og Utleier i forbindelse med bruk av bil. Leieavtalen skal opprettes direkte mellom Bruker og Utleier på stedet der bilen leveres til Brukeren. Denne leieavtalen er underlagt lokale lover og forskrifter og/eller lover som gjelder leieavtalen som fastsatt av Utleier.
2. 6. Brukerens rettigheter og plikter i forhold til bruk av bilen er angitt i den juridiske leieavtalen og i de alminnelige vilkårene til den aktuelle Utleier. Brukeren anses å ha lest gjennom og være kjent med vilkårene som gjelder Leieavtalen før leieavtalen signeres.
2. 7. Dersom Brukeren har gjort en Reservasjon hos Tjenesteyter innen bilutleie via et Reisebyrå og Reisebyrået deretter misligholder betalingen, er verken Tjenesteyter innen bilutleie eller Utleieren bundet til å oppfylle Bestillingen og/eller Leieavtalen.
2. 8. Ved eventuell uklarhet med hensyn til tolkning av en eller flere av definisjonene i disse vilkårene, skal forklaring baseres på sammenhengen definisjonen er gitt i.
2. 9. Dersom det oppstår en situasjon mellom partene som ikke omfattes av de alminnelige vilkårene, skal situasjonen vurderes i henhold til vilkårenes sammenheng.
2. 10. Hvis én eller flere av definisjonene i disse alminnelige vilkårene eller andre kontrakter med Tjenesteyter innen bilutleie er i strid med gjeldende, rettskraftige lovbestemmelser, skal den relevante definisjonen annulleres og bli erstattet av en annen lignende juridisk godkjent definisjon som skal fastsettes av Tjenesteyter innen bilutleie.
2. 11. Dersom Tjenesteyter innen bilutleie for en kortere eller lengre periode stilltiende tillater avvik fra disse alminnelige vilkårene, skal ikke dette være til hinder for retten til likevel å kreve umiddelbar og streng overholdelse av disse vilkårene. Brukeren kan ikke påberope seg rettigheter på det grunnlag at Tjenesteyter innen bilutleie er fleksibel med disse vilkårene.
2. 12. Brukeren må oppbevare leiedokumentene i minst 8 uker etter at Perioden er utløpt. Krav fra Bruker overfor Tjenesteyter innen bilutleie kan bli utsatt for forsinkelser eller kan ikke behandles dersom relevante dokumenter mangler.
2. 13. Brukeren har bestilt et produkt som leveres når vedkommende ber om det. Det kan ta opptil 48 timer for utleieren å bekrefte brukerens forespørsel.
Article 3 Betaling
3. 1. Etter at Reservasjonen er gjennomført, kan Brukeren betale ved hjelp av en rekke betalingsmåter som inkluderer kredittkort, Paypal, iDeal osv. Hvis Brukeren velger å betale på et senere tidspunkt, vil Tjenesteyter innen bilutleie utstede ytterligere betalingspåminnelser. Muligheten til å betale på et senere tidspunkt skal ikke påvirke det faktum at endringer og/eller kanselleringer bare kan finne sted i samsvar med definisjonene i punkt 15 i disse alminnelige vilkårene.
3. 2. Etter at brukerens betaling er registrert på en av bankkontoene til Tjenesteyter innen bilutleie, skal Brukeren motta et digitalt Bilag. Brukeren må betale den avtalte prisen ved hjelp av en betalingsmåte angitt i løpet av den nettbaserte reservasjonsprosessen. Dersom Brukeren unnlater å betale, er verken Tjenesteyter innen bilutleie eller Utleier forpliktet til å gjennomføre Leieavtalen.
3. 3. Kredittkortbetalinger behandles av hovedkontoret til Tjenesteyter innen bilutleie. Ekstra kostnader som følge av internasjonale transaksjoner eller valutakursendringer skal bæres av kortinnehaveren. Tjenesteyter innen bilutleie kan ikke holdes ansvarlig for dette.
Article 4 Priser og alternativer
4. 1. De publiserte prisene inkluderer bilkategorien valgt av Brukeren, ubegrenset kilometer / kjørelengde, tredje part tyveri- og ulykkesforsikring og lokale avgifter. Hvis unntak gjelder, skal disse være angitt i Utleiers særvilkår.
4. 2. De publiserte prisene på nettstedet til Tjenesteyter innen bilutleie inkluderer ikke kostnader som drivstoff, personlig ulykkesforsikring, ekstra alternativer, tilleggsavgift for flere bilførere og lokale avgifter. Disse kostnadene varierer per Utleier og sted. Priser på varer som er kjøpt lokalt, kan variere og kan endres uten forutgående varsel. Priser på ekstra alternativer som må betales lokalt (som for eksempel barnesete) inkluderer ikke lokale avgifter.
4. 3. Alle ekstra alternativer som for eksempel barneseter, takgrinder, navigeringsystemer, mobiltelefoner og annet ekstra tilbehør, kan leveres på forespørsel, avhengig av tilgjengelighet. De fleste Utleiere krever en tilleggsavgift for disse alternativene. Dersom det ekstra alternativet ikke brukes eller ikke avhentes i den aktuelle perioden, skal avgiften for dette ekstra alternativet i forbindelse med Reservasjonen fortsatt gjelde.
Article 5 Prisendringer
5. 1. Tjenesteyter innen bilutleie forbeholder seg retten til å endre prisene. Prisendringer skal ikke gjelde for eksisterende Reservasjoner med mindre dette innebærer prisendringer som følge av endrede vilkår og/eller endring av lokale avgifter/kostnader som Tjenesteyter innen bilutleie ikke kan påvirke eller hvis Utleier ikke lenger oppfyller sine forpliktelser og som et resultat, Tjenesteyter innen bilutleie må videreformidle de ekstra kostnadene eller prisøkningene.
5. 2. Kostnadene for ekstra alternativer som må betales lokalt, lokale tilleggsavgifter og obligatoriske avgifter kan variere og kan bli endret. Disse kostnadene er kun en indikasjon da det faktiske beløpet kan endre seg fra tidspunktet for Reservasjon og tidspunktet for avhenting av bilen.
5. 3. Eksisterende reservasjoner med priser som opplagt er feil, kan kanselleres av Tjenesteyter innen bilutleie og beløpet bli refundert.
Article 6 Lignende biler
6. 1. Bilene som er nevnt på nettstedet til Tjenesteyter innen bilutleie eller i bestillingsbekreftelsen, representerer en kategori. Merke og modell som er gitt i bestillingsbekreftelsen er kun et eksempel og kan avvike fra bilen som faktisk gis av Utleier til Bruker på tidspunktet for avhenting. På grunnlag av de alminnelige vilkår forbeholder Utleier seg retten til å gi Brukeren et alternativ fra den samme kategorien, avhengig av antall passasjerseter, antall dører, transmisjon og drivstoff.
Article 7 Depositum
7. 1. I de fleste tilfeller må Bruker betale Utleier et depositum som tilsvarer egenandelen, kostnaden for en full tank med drivstoff og andre tilleggskostnader som kan oppstå under Perioden. Dette depositumet må være sikret via ett kredittkort i navnet på hovedføreren. Et ekstra kredittkort kan være nødvendig for visse bilgrupper.
7. 2. Det er alltid Brukerens ansvar å tilveiebringe et kredittkort som er akseptert av Utleier: Tjenesteyter innen bilutleie er ikke ansvarlig i dette henseendet. En rekke betalingskort som for eksempel pin-kort, Visa Electron-kort og variasjoner av denne type betalingskort, kan ikke aksepteres. Kontantbetaling av depositum aksepteres vanligvis ikke. I enkelte tilfeller kan kontanter aksepteres av Utleier, som et unntak under visse omstendigheter og forhold.
Article 8 Avhenting av bilen
8. 1. For å kunne avhente bilen, må Brukeren være i besittelse av følgende dokumenter: ID i form av pass eller ID-kort, et gyldig førerkort, Bilaget og et kredittkort i navnet på den primære føreren. Brukeren må forsikre seg om at navnet på Brukeren på Bilaget tilsvarer ID-dokumentet. Brukeren kan også måtte presentere et internasjonalt førerkort. Ta kontakt med en motororganisasjon for å verifisere hvorvidt et internasjonalt førerkort vil være påkrevd. Ved enkelte destinasjoner kan Utleier insistere på at Bruker viser en kopi av et bankutskrift eller annet dokument som viser brukerens hjemmeadresse.
8. 2. De fleste Utleiere har en skranke for bilutleie i flyplassterminalen. Bilutleieskranken befinner seg enten i ankomsthallen eller like utenfor. Hvis dette ikke er tilfelle, vil Bruker bli møtt av av en representant av Utleier (Meet and Greet) eller en skyttelbuss vil bringe Brukeren til leiestedet. Nøyaktige detaljer vil bli gitt på Bilaget. Det er Brukerens ansvar å følge instruksjonene for henting av bilen.
Article 9 Returnere bilen
9. 1. På slutten av perioden må Brukeren returnere uskadet bil på rett sted, som angitt i Leieavtalen, og til rett tid som nevnt på Bilaget. Brukeren må sørge for at bilen returneres til samme utleieselskapet den ble hentet fra.
Article 10 Forsinkelser
10. 1. Det er viktig at Bruker formidler flightnummer til Tjenesteyter innen bilutleie før avreise. Med korrekte flight-detaljer vil Utleier kunne ta forsinkelser i betraktning.
10. 2. Hvis Bruker blir utsatt for forsinkelse som kan føre til at tidspunktet for avhenting ikke kan overholdes, må Brukeren kontakte enten Tjenesteyter innen bilutleie eller Utleieren. Kontaktdetaljene finnes på Bilaget.
10. 3. Hvis verken Tjenesteyter innen bilutleie eller Utleier blir informert, kan Utleier leie bilen til andre når Utleiers venteperiode er utløpt. Denne venteperioden varierer per Utleier og er ikke kjent på forhånd av Tjenesteyter innen bilutleie. Hvis bilen bare kan hentes etter kontortid som resultat av forsinkelsen, kan Utleier kreve at Bruker betaler en tilleggskostnad for "utenom kontortid" (også kjent som "service utenom kontortid" eller "Møte ved sen ankomst").
Article 11 Passasjerforsikring
11. 1. Denne kalles også personlig ulykkesforsikring. De fleste reiseforsikringer dekker personskader (sjekk dette før avreise). Hvis dette ikke er inkludert i reiseforsikringen, kan Bruker ordne en slik forsikring gjennom Utleier når Perioden starter.
Article 12 Kvalitetskontroll
12. 1. Hvis det oppstår problemer eller klager, vil Tjenesteyter innen bilutleie gjøre alt for å rette opp disse. Brukeren må varsle Tjenesteyter innen bilutleie umiddelbart dersom eventuelle problemer eller klager oppstår, slik at Tjenesteyter kan finne en passende løsning.
12. 2. Dersom Brukeren ikke er fornøyd med bilen, uansett hvilken grunn, må han/hun umiddelbart varsle den lokale Utleier og Tjenesteyter innen bilutleie. Hvis Tjenesteyter innen bilutleie ikke har mottatt noen forhåndsvarsling om problemet, vil Tjenesteyter innen bilutleie ikke kunne forholde seg til eventuelle klager etter at Perioden har utløpt. Dersom alternativene som tilbys av Utleier aksepteres av Brukeren, uten ytterligere intervensjon av Tjenesteyter innen bilutleie, kan det ikke fremsettes retrospektive krav.
12. 3. Bruker kan sende inn en skriftlig klage (brev, e-post eller faks) til Tjenesteyter innen bilutleie innen fjorten dager etter at Perioden har utløpt: Bruker må sende en kopi av Leieavtalen og alle relevante kvitteringer og fakturaer sammen med klagen.
Article 13 Refusjoner
13. 1. (Delvis) ubenyttede bilag vil ikke bli refundert. Bruker har ikke rett på refusjon dersom bilen avhentes sent eller returneres tidligere enn de angitte datoer og klokkeslett. Dette gjelder også hvis Bruker ikke kan leie bilen fordi han/hun ikke er i besittelse av den aktuelle dokumentasjon eller ikke er i stand til å betale depositumet.
Article 14 Endringer eller avbestillinger
14. 1. Avbestillinger og/eller endringer kan kun realiseres via Tjenesteyter innen bilutleie før avhentingsdato og klokkeslett angitt i Bilaget. Avbestillinger og/eller endringer må meldes om før den offisielle Perioden begynner. Brukeren kan endre bestillingen under «Min bestilling» opptil 72 timer før avtalt hentetidspunkt. Fra 48–72 timer før avtalt hentetidspunkt er det bare utleiefirmaet som kan endre bestillingen.
14. 2. Tjenesteyter innen bilutleie vil ikke akseptere avbestillinger eller endringer som Bruker har avtalt med Utleier. Tjenesteyter innen bilutleie vil ikke akseptere noen avbestillinger etter datoen for avhenting som angitt i Bilaget.
14. 3. Tjenesteyter innen bilutleie krever ikke ytterligere kostnader for endringer. Imidlertid må Bruker dekke kostnadene som påløper som følge av endring av Reservasjonen, (endring av Periode, bilkategori, førernavn, flightnummer osv).
14. 4. Bilutleieaktøren skal tilby brukere som har valgt alternativet "Kanselleringsbeskyttelse" muligheten til å avbestille etter fratrekket av "Kanselleringsbeskyttelsen".
14. 5. Brukeren som ikke har valgt alternativet "Avbestillingsbeskyttelse" kan avbestille reservasjonen. Et avbestillingsgebyr på 25 % av forhåndsbetalt beløp vil bli belastet. Dersom denne brukeren avbestiller sin reservasjon mindre enn 48 timer før hentetidspunkt, som angitt på kupongen, får brukeren ingen refusjon fra bilutleieren.
14. 6. Bruker vil ikke motta noen refusjon dersom Perioden blir kortere enn avtalt, bilen blir avhentet for sent, Bruker ikke avhenter bilen eller leien blir avbestilt etter at Perioden har startet. I ovennevnte tilfeller vil Refusjon ikke bli gitt til tross for at Bruker har valgt "avbestillingsforsikring".
14. 7. "Avbestillingsforsikringen" og transaksjonsgebyret kan ikke refunderes.
14. 8. Hvis bestillingen kanselleres minst 48 timer før det avtalte hentetidspunktet, kan brukeren velge å motta en Prepaid Credit og dermed unngå avbestillingsgebyret på 25 %. Prepaid Credit lagrer hele verdien til brukerens forhåndsbetaling, og denne kan brukes på framtidige leieavtaler på nettstedet vårt.
Article 15 Brukeransvar
15. 1. Utleier kan holde Bruker ansvarlig for (en del av) alle skader som oppstår som følge av en hendelse under leieperioden, uansett eller ei om dette skjer på grunnlag av disse alminnelige vilkår.
15. 2. Bruker må alltid og umiddelbart melde fra til Tjenesteyter innen bilutleie om problemer eller klager og tilby Tjenesteyter innen bilutleie muligheten til å finne en egnet løsning. Dersom Bruker ikke oppfyller de ovennevnte krav, vil Bruker miste retten til betaling eller refusjon.
15. 3. I tilfelle mekaniske problemer, må Bruker umiddelbart kontakte utleiefirmaet:telefonnummeret til utleiefirmaet er oppgitt i Leieavtalen. Den lokale Utleieren må gi tillatelse til reparasjon som skal utføres, eller for anskaffelse av en annen bil.
15. 4. Bruker må overholde de alminnelige vilkår som tilsvarer Leieavtalen med Utleier, og med lovene i det landet hvor bilen leies.
15. 5. Utleier kan holde Bruker ansvarlig for kostnader for parkeringsbøter og andre bøter pålagt av lokale myndigheter, enten eller ei på grunnlag av disse alminnelige vilkår.
15. 6. Brukeren må opplyse utleiefirmaet om sitt korrekte brukernavn, etternavn og kontaktopplysninger (telefonnummer og e-postadresse).
Article 16 Ansvar til Tjenesteyter innen bilutleie
16. 1. I henhold til definisjonen i punkt 2 av disse alminnelige vilkår, kan Bruker holde Tjenesteyter innen bilutleie ansvarlig kun i forhold til et problem der Tjenesteyter innen bilutleie har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser og denne unnlatelsen kan tilskrives Tjenesteyter i henhold til loven, juridiske prosedyrer eller i henhold til hva som med rimelighet kan forventes i den aktuelle sammenhengen.
16. 2. Tjenesteyter innen bilutleie er uttrykkelig ikke ansvarlig for tap, skade eller endringer gjort på bilen, forsinkelser eller endringer forårsaket av sivile konflikter, tekniske problemer som inkluderer luftfart, terrorhandlinger, naturlige eller kjernefysiske katastrofer, dårlige værforhold, innstilte fly eller konkurs av flyselskaper og reiseorganisasjoner.
16. 3. Tjenesteyter innen bilutleie er uttrykkelig ikke ansvarlig for Bilag som ikke kan benyttes dersom dette er Brukerens feil, førerens eller en tredje part. Inkludert herunder er unnlatelse av å vise et gyldig og originalt førerkort og ID-dokument, bruke et førerkort som ikke oppfyller Utleiers vilkår, ikke ta hensyn til minimums-og maksimumsalder for fører eller ikke være til stand å betale depositumet.
16. 4. Det samlede ansvaret til Tjenesteyter innen bilutleie er begrenset til en utbetaling som skal dekke direkte skader og skal ikke overskride beløpet som er betalt ved Reservasjonen.
16. 5. Betaling til den lokale Utleier for elementer som for eksempel ekstra forsikringer og alternativer, vil ikke refunderes av Tjenesteyter innen bilutleie.
Article 17 Tvister og gjeldende lov
17. 1. Swiss law shall exclusively apply to all disputes about these general terms and conditions. All disputes between the User and the Car hire tour operator shall exclusively be put before the competent court in the region in which the Car hire tour operator is officially registered.
17. 2. Generelt skal loven i det landet hvor bilen skaffes til veie, gjelde for leieavtalen mellom Utleier og Bruker. Gjeldende lov skal angis i leieavtalen.
Kundene elsker oss

Over 1 million kunder har hatt tillit og bestilt det beste leiebil-tilbudet for sine behov

Gratis endring

Opptil 48 timer før henting

Ingen ekstra gebyrer

Vi beregner ikke ekstra gebyrer som kredittkort-gebyrer eller reservasjonskostnader