Ophaallocatie
 Andere inleverlocatie?
   Leeftijd bestuurder: 25-70
   Ik woon in: Verenigde Staten
Vergelijk autohuur

ALGEMENE RESERVERING VOORWAARDEN VANAF 26 JULI 2021.

HolidayCars.com is een marktplaats die contracten afsluit met verschillende autoverhuuraanbieders en -leveranciers uit de hele wereld om een groot aantal opties en prijzen te vergelijken en beschikbaar te maken om online te reserveren.

Deze algemene reservering voorwaarden vertegenwoordigen ons contract met u, voor de Diensten. Deze worden samen het "Contract" genoemd. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor de levering van onze Diensten, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.

Geen enkel gedrag van onze kant zal worden beschouwd als een aanvaarding van enige andere voorwaarden. Aanvaarding van de Diensten of het overgaan tot een Reservering geldt als sluitend bewijs van uw aanvaarding van deze Algemene voorwaarden. Wij kunnen deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. U wordt aangeraden de website te controleren op eventuele wijzigingen in de Algemene voorwaarden die op u van toepassing zijn. Zowel deze Algemene voorwaarden als die van de Verhuurders waarmee wij samenwerken bevatten enkele uitsluitingen en beperkingen met betrekking tot aansprakelijkheid, dus die moet u zorgvuldig lezen en ervoor zorgen dat u zich bewust bent van de inhoud ervan.

 1. Definities
  1. De volgende woorden hebben de volgende betekenis:
   1. Reservering: de specifieke dienst(en) afgenomen door Huurder;
   2. Ophaallocatie: zoals aangegeven op uw Huurovereenkomst;
   3. Contract: heeft de hierboven omschreven betekenis;
   4. Renter: this refers to you, the person or persons using or proposing to use the Services (also referred to throughout this document as “you” or “your”);
   5. Holiday Cars: voor reserveringen gemaakt op of na 26 juli 2021; Booking Adventures Limited, met registratienummer 13517258 waarvan de statutaire zetel gevestigd is te The Barn Hall Mews, Boston Spa, Wetherby, Engeland, LS23 6DT (in dit document ook aangeduid als “we”, “onze” of “ons”);
   6. Optionele Extra's: die zaken die door u worden geselecteerd op het moment van Reservering of bij het ophalen van het Voertuig. Een volledige lijst van optionele extra's vindt u op onze website;
   7. Huurovereenkomst: de overeenkomst die de gegevens bevat van het Voertuig dat u huurt van de Verhuurder en die onderworpen is aan de algemene voorwaarden van de Verhuurder;
   8. Huurkosten: onze kosten die u moet betalen voor de huur van het Voertuig, inclusief de kosten voor eventuele Optionele Extra's;
   9. Huurperiode: de periode vanaf het afhalen (de begindatum en -tijd zoals vermeld op de bevestiging van de Reservering) tot en met de aangegeven datum en tijd zoals vermeld op de bevestiging van de Reservering);
   10. Verhuurder: de exploitant van het gekenmerkte huurvoertuig waarvoor wij als Reserveringsagent optreden;
   11. Huurautoreservering: uw reservering van een Voertuig van de door ons geregelde Verhuurder voor de door u ten tijde van de Reservering opgegeven Huurperiode;
   12. Diensten: het regelen van de levering van Voertuig verhuur aan u;
   13. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt; en
   14. Voertuig(en): de auto die u van de Verhuurder voor de Huurperiode heeft gehuurd. Dit is inclusief de sleutels van deze auto en alle andere accessoires of onderdelen die in het Voertuig aanwezig zijn vanaf het begin van de Huurperiode.
 2. Holiday Cars' aansprakelijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op Reserveringen die rechtstreeks via deze website worden gedaan. Op reserveringen via de website van een derde, waaronder de website van de Verhuurder, zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op die website staan vermeld.
  2. Wij treden op als Reserveringsagent voor de Verhuurder voor de op onze website aangeboden Voertuigen. U sluit een overeenkomst met de Verhuurder en bent onderworpen aan de algemene voorwaarden van de Verhuurder. Alle details over de algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de Verhuurder. Zodra wij uw reservering aan de Verhuurder hebben doorgegeven, hebben wij geen verdere wettelijke verplichtingen met betrekking tot aansprakelijkheid jegens u en komt de Huurovereenkomst voor de huur van het Voertuig tussen u en de Verhuurder.
  3. Hoewel wij ernaar streven de nauwkeurigheid van de informatie op deze website te waarborgen, kunnen noch wij, noch onze gelieerde ondernemingen, leveranciers of agenten door u aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid van dergelijke informatie. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van alle op deze website verstrekte informatie te beoordelen.
 3. Bevestiging van uw Reservering en betaling
  1. Het Contract wordt gesloten tussen u en ons en beschrijft onze verantwoordelijkheden tegenover u en uw verantwoordelijkheden tegenover ons bij het huren van een Voertuig en het aanschaffen van eventuele Optionele Extra's. Alle Reserveringen worden aanvaard onder voorbehoud van de geldende algemene voorwaarden van de Verhuurder, waarvan een volledig exemplaar op verzoek verkrijgbaar is.
  2. Alle Diensten zijn onderhevig aan beschikbaarheid. Zodra u het online Reserveringsformulier op onze website heeft ingevuld, sturen wij u een e-mail om de beschikbaarheid van het voertuig binnen 48 uur te bevestigen (of ten minste 24 uur voor uw afhaaltijd wanneer 48 uur niet mogelijk is).
  3. Wij behouden ons het recht voor om een Reservering niet te accepteren of uit te voeren. Een Reservering is niet gegarandeerd en wij kunnen een Reservering annuleren indien de Verhuurder te kennen geeft dat hij om enigerlei reden niet aan een Reservering kan voldoen. Indien dit gebeurt, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en zullen er geen kosten in rekening worden gebracht op uw kaart, of indien het bedrag reeds in rekening is gebracht, zullen wij u het betaalde bedrag terugbetalen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade of verliezen die het gevolg zijn van het niet kunnen aanvaarden van uw Reservering.
  4. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie die u verstrekt bij het maken van een reservering juist en nauwkeurig is en om ervoor te zorgen dat u de bevestigingsmail leest voordat u op reis gaat. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten of gevolgschade die voortvloeit uit het feit dat u geen geldig contactnummer en e-mailadres (of andere informatie die vereist is als onderdeel van de Reservering) heeft opgegeven of dat u de bevestigingsmail niet heeft gelezen voordat u op reis ging.
  5. Betaling voor de Reservering op onze website kan alleen worden gedaan met MasterCard, Visa en andere betaalmethoden die van tijd tot tijd op onze website worden aangegeven.
  6. Als betaling per kaart om welke reden dan ook wordt geweigerd, behouden we ons het recht voor om uw reservering te weigeren.
  7. Alle Huurkosten zijn vermeld in de valuta van het gekozen land en zijn inclusief BTW, indien van toepassing.
  8. Tenzij anders vermeld, zijn de Huurkosten inclusief voertuigbelasting, lokale belastingen, WA-verzekering en huurkosten. Alle huurprijzen worden op 24-uursbasis in rekening gebracht. Een volledige dag wordt nog steeds in rekening gebracht voor elk deel van een gebruikte periode van 24 uur. U bent verantwoordelijk voor alle toltarieven, congestieheffingen, parkeer- en verkeersboetes in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Verhuurder.
  9. Indien een Reservering wordt gemaakt met een niet-Britse creditcard, zal de kaartuitgever de rekening van de Huurder in de lokale buitenlandse valuta debiteren tegen de wisselkoers die geldt op de datum van verwerking. Er kunnen wisselkosten van toepassing zijn.  
 4. Annulering
  1. Bepaalde producten kunnen onder bepaalde voorwaarden gratis worden geannuleerd.
   1. Betaal Nu – de meeste Betaal Nu producten worden geleverd met gratis annulering. U betaalt de volledige prijs van de huurauto op het moment van bestellen en kunt gratis annuleren en een volledige terugbetaling ontvangen, mits u meer dan 48 uur van tevoren annuleert, voorafgaand aan de startdatum/tijd van de huur. Annuleringen die minder dan 48 uur van tevoren worden gemeld, worden niet terugbetaald.
   2. Betaling bij aankomst en aanbetaling – in sommige gevallen kunt u uw reservering tegen de vermelde prijs veilig stellen door slechts een kleine aanbetaling te doen. Aanbetalingen worden niet gerestitueerd.
   3. No Risk Warranty– in de meeste gevallen kunt u een No Risk Warranty aanschaffen die uw eigen risico waarborgt in het geval dat u het voertuig beschadigt. Volledige details, inclusief hoe u aanspraak kunt maken op deze service, worden u per e-mail toegestuurd zodra uw reservering is voltooid.
  2. Om een Reservering te annuleren logt u in met "Inloggen" in het bovenste menu van de Website, en gebruikt u Mijn Reservering Beheren.
  3. Indien het door u gekochte product geen gratis annuleringsverzekering heeft en u geen Annuleringsverzekering 48 of Annuleringsverzekering (zoals hieronder beschreven) heeft gekocht, dan kunt u het product niet annuleren zonder kosten in rekening te brengen, die kunnen oplopen tot het volledige bedrag van de Huurkosten voor de geplande duur van uw Reservering.
  4. Houdt u er rekening mee dat tijdens de pandemie van het Coronavirus de verwerking van terugbetalingen langer duurt dan normaal en dat het bedrijf zich het recht voorbehoudt om tot 60 dagen te nemen om een geldige terugbetaling te verwerken.
  5. Huurders die niet of niet tijdig op het Afhaalpunt verschijnen, hebben geen recht op restitutie. Dit is inclusief het niet in ontvangst nemen van een voertuig als gevolg van onvoldoende documentatie of te late aankomst.
  6. Helaas kunnen wij geen ongebruikte dagen of deeldagen terugbetalen als het voertuig vóór het verstrijken van de Huurperiode wordt ingeleverd. Sommige Verhuurders kunnen instemmen met een bepaalde vergoeding, maar deze is niet gegarandeerd en is naar eigen goeddunken.
  7. In geval van een overduidelijke fout ( inclusief een fout in de elektronische etikettering, een fout bij het invoeren van de gegevens, een rekenfout of een administratieve fout) waardoor een prijs wordt weergegeven die duidelijk per vergissing is weergegeven, behouden wij ons het recht voor om uw Reservering te annuleren, zelfs indien deze automatisch door ons werd bevestigd. U zult hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht, zodat u desgewenst een reservering tegen de juiste prijs kunt maken. In ieder geval zult u geen aanspraak kunnen maken op vergoeding door ons van de rechtsgronden van de annulering of de eventuele daarmee verband houdende kosten die zijn gemaakt als gevolg van een abusievelijke Reservering die is geannuleerd.
  8. Wij behouden ons het recht voor uw Reservering te annuleren indien de Verhuurder van het Voertuig ophoudt actief te zijn als gevolg van insolventie of sluiting van een filiaal. In dergelijke omstandigheden kunnen wij uw Reservering annuleren zonder enige aansprakelijkheid. Als uw Reservering wordt geannuleerd, wordt alle eerder aan ons betaalde gelden volledig terugbetaald aan de persoon die oorspronkelijk voor de Reservering heeft betaald.
  9. Cancellation Protection” kan tegen een meerprijs als annuleringsverzekering worden toegevoegd in het bevestigingsproces (weergegeven op onze website). Hierdoor kunnen annuleringen plaatsvinden tot op het moment van afhalen. Een volledige terugbetaling van de huurauto en de No Risk Warranty (indien van toepassing) zal dan worden gedaan minus de kosten van het "Cancellation Protection" product.
 5. Levering en Ophalen
  1. Bij het ophalen van het Voertuig dient u het Voertuig te inspecteren op eventuele schade en eventuele problemen aan de Verhuurder te melden voordat u het Afhaalpunt verlaat. Wij raden u ten zeerste aan foto's/video's van het Voertuig te maken en er zeker van te zijn dat de checkout documentatie klopt en alle bestaande schade laat zien. Doet u dit niet, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht en zal eventuele schade als nieuwe schade worden beschouwd.  Wij raden u ook aan het voertuig bij terugkomst te controleren met de Verhuurder om er zeker van te zijn dat eventuele schade is overeengekomen. 
 6. Rijbewijs
  1. Voor het reserveren van een Voertuig is het van belang dat iedere bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs dat ten minste 1 jaar geldig is (dit kan per Verhuurder verschillen en wordt bevestigd tijdens de Reserveringsprocedure). Verlopen of voorlopige rijbewijzen worden niet aanvaard. Bij het maken van een Reservering moet u ons op de hoogte stellen van eventuele aantekeningen of punten op een rijbewijs. Wij behouden ons het recht voor om de Reservering te weigeren op basis van de informatie die u ons verstrekt.
  2. Bij het ophalen van het Voertuig moet iedere bestuurder zijn rijbewijs laten zien. U moet ook gedurende de gehele Huurperiode uw rijbewijs bij u houden voor inzage door de plaatselijke autoriteiten.
  3. Er wordt geen restitutie verleend indien een Verhuurder weigert een Voertuig te leveren wegens niet-vermelde aantekeningen, of omdat u geen rijbewijs, de tegenhanger daarvan, of de vereiste informatie over aantekeningen kunt verstrekken.
  4. Houdt u er rekening mee dat een internationaal rijbewijs geen vervanging is van de eis van een normaal rijbewijs. Een volledig rijbewijs op naam van de hoofdbestuurder blijft vereist om het Voertuig te kunnen huren, en iedere bestuurder die een internationaal rijbewijs nodig heeft, moet beide documenten te allen tijde bij zich houden.
  5. U dient de algemene voorwaarden van de Verhuurder te lezen voordat u de bestelling afhaalt, aangezien bepaalde bedrijven en locaties aanvullende eisen kunnen stellen naast de eisen die in deze clausule 6 worden genoemd.
 7. Optionele Extra's
  1. Wij bieden u verschillende ontheffings- en beschermingsmogelijkheden om u tijdens de Huurperiode te beschermen tegen de op onze website vermelde prijzen. Deze zijn onder andere:
   1. No Risk Warranty: Voor een extra bedrag per dag kunt u uw eigen risico tot nul terugbrengen met onze "No Risk Warranty" beleid. U bent gedekt tot een bedrag van £3.000 voor een reeks voorvallen tijdens de Huurperiode voor de terugbetaling van het eigen risico toegepast door de Verhuurder. Dit dekt u ook voor enig lichamelijk verlies of schade aan het Voertuig waarvoor u verantwoordelijk bent onder de voorwaarden van de Huurovereenkomst, inclusief: (a) schade aan het Voertuig; (b) brand; (c) diefstal; (d) vandalisme; (e) sleepkosten in verband met het verlies of de schade; (f) verlies van gebruik van het Voertuig; (f) wielen; (g) banden; (h) voorruit en ander glas; (i) onderkant van het voertuig; (j) dak; en (k) sloten en sleutels.
   2. U zult een borgsom, of een machtiging op de creditcard op naam van de hoofdbestuurder, ter waarde van het eigen risico van de verzekering moeten achterlaten bij het ophalen van het Voertuig op naam van de hoofdbestuurder.
 8. Waarborgsommen
  1. Houdt u er rekening mee dat de Verhuurder bij aanvang van de Huurperiode mogelijk een borgsom vraagt ter dekking van een eventueel eigen risico van de verzekering (zie de optionele extra's hierboven), brandstof, of andere kosten. Dit zal een bedrag zijn dat geboekt wordt op de creditcard van de hoofdbestuurder. De borgsom wordt aan het einde van de Huurperiode terugbetaald/vrijgegeven mits het Voertuig in dezelfde staat als gehuurd wordt geretourneerd. Het bedrag van de borg zal duidelijk worden aangegeven in de "meer informatie" link naast de auto van keuze en in de specifieke algemene voorwaarden van de Verhuurder voordat de betaling wordt gedaan.
 9. Vluchtgegevens
  1. Indien u het Voertuig afhaalt van een luchthaven dient u ons uw vluchtnummer van aankomst door te geven bij het invullen van uw Reservering, of zo spoedig mogelijk. Indien uw vlucht vertraagd of geannuleerd is adviseren wij u onmiddellijk contact op te nemen met de Verhuurder om hen hierover te informeren. Indien u de Verhuurder niet op de hoogte stelt van vertragingen/annuleringen kan dit ertoe leiden dat uw reservering wordt geannuleerd.
  2. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet ter beschikking stellen van het Voertuig door de Verhuurder, of indien het Voertuig niet langer beschikbaar is ten gevolge van een vertraging bij aankomst van vluchten, uw verzuim om de Verhuurder op de hoogte te stellen van vertragingen, of indien u verzuimt uw vluchtnummer door te geven in overeenstemming met clausule 9.1.
 10. Brandstofbeleid
  1. Wij werken met een aantal Verhuurders en het brandstofbeleid verschilt per Verhuurder.  Informatie over het brandstofbeleid kunt u vinden in de "meer informatie" sectie van het offerte scherm. In alle gevallen is de brandstof niet inbegrepen in de vermelde eindprijs.
  2. Wij werken alleen met bedrijven met een "fair fuel" beleid.  Dit betekent dat al onze offertes zijn voorzien van een huurdersvriendelijk beleid dat u toestaat om de Voertuig terug te brengen met dezelfde hoeveelheid brandstof als waarmee de Voertuig is opgehaald. Wij beloven ook dat er geen administratiekosten in rekening worden gebracht voor deze dienst.
 11. Persoonsgegevens
  1. Wij verzamelen uw persoonsgegevens en bewaren uw informatie in overeenstemming met ons privacybeleid dat beschikbaar is op onze website of op verzoek.
 12. Contract voortijdig beëindigen
  1. Wij kunnen het Contract per direct beëindigen door u daarvan in kennis te stellen indien:
   1. er een bevel tot invordering tegen u is uitgevaardigd of u failliet bent verklaard; of
   2. u een voorwaarde van dit Contract schendt op een manier die niet kan worden rechtgezet.
  2. U kunt het Contract per direct beëindigen door ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen indien wij wezenlijk inbreuk maken op de voorwaarden van het Contract.
  3. Als het contract vroegtijdig eindigt, om welke reden dan ook:
   1. moet u ons alle bedragen betalen die wij uit hoofde van het contract verschuldigd zijn en voor de verliezen die wij als gevolg daarvan lijden; en
   2. kunt u het recht op vrijstelling van schade, producten ter vermindering van eigen risico of verzekeringen verliezen.
  4. Niets in het Contract beperkt uw wettelijke rechten. Als we het Contract wezenlijk verbreken door niet te doen wat wij hebben afgesproken, moeten wij betalen voor de voorzienbare verliezen die u als gevolg daarvan lijdt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw voorzienbare verliezen indien u deze op iemand anders hebt kunnen verhalen. Wij betalen niet voor indirecte of onvoorziene schade.
 13. Klachtenprocedure
  1. Indien u een probleem met het Voertuig ondervindt, stel de Verhuurder dan onmiddellijk op de hoogte om hen de gelegenheid te geven het probleem te verhelpen. Als u de Verhuurder op dat moment niet informeert, kan het moeilijk zijn om in een later stadium een klacht in te dienen. Onze Verhuurders zullen hun uiterste best doen om aan een verzoek te voldoen, maar hulp kan niet worden gegarandeerd. 
  2. Als u contact met ons wilt opnemen zullen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn.
  3. Let op: Als u deze stappen niet neemt, is het erg moeilijk voor ons om problemen te behandelen die aan de orde komen nadat uw huurperiode is afgelopen en zijn we misschien niet in staat om ze volledig op te lossen. Als u deze stappen onderneemt en uw klacht wilt opvolgen wanneer u thuiskomt, moet u binnen 28 dagen na uw terugkomst inloggen en gebruik maken van de Mijn Reservering Beheren sectie op onze website. U ontvangt binnen 3 werkdagen een bevestiging van uw e-mail en wij streven ernaar om alle vragen over de huurdersservice binnen 28 dagen na ontvangst te beantwoorden. Soms kunnen we vertragingen oplopen als we in contact staan met de leveranciers. Om ons te helpen uw aanvraag sneller te verwerken, vragen wij u uw reserveringsnummer aan Holiday Cars door te geven en, indien mogelijk, al het papierwerk van de leverancier met betrekking tot uw huur bij te voegen.
 14. Algemeen
  1. Overdracht en andere transacties. Wij (maar niet u) mogen al onze rechten en verantwoordelijkheden uit hoofde van dit Contract zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming uitbesteden, toewijzen, delegeren, overdragen, belasten of anderszins van de hand doen.
  2. Volledige overeenkomst. Het contract bevat alle voorwaarden die wij zijn overeengekomen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen ons (zowel mondeling als schriftelijk) met betrekking tot dat onderwerp. U erkent en gaat ermee akkoord dat u niet bent aangezet tot het aangaan van dit contract door een verklaring of belofte die niet in het contract is opgenomen. Alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden (hetzij uitdrukkelijk of impliciet) die niet in dit contract zijn opgenomen, zijn (voor zover wettelijk toegestaan) uitgesloten van dit contract.  
  3. Wijziging. Geen enkele wijziging van dit contract zal van kracht zijn, tenzij zij schriftelijk is vastgelegd en door elk van de partijen is ondertekend.
  4. Waiver. Het niet (of niet volledig) uitoefenen, of enige vertraging in de uitoefening, van enig recht of rechtsmiddel waarin dit Contract of de wet voorziet, vormt geen verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, en vormt geen beletsel of beperking voor verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel waarin dit Contract of de wet voorziet.
  5. Kennisgevingen. Kennisgevingen die op grond van dit Contract moeten worden gedaan, kunnen per e-mail hier worden verzonden. Kennisgevingen worden geacht naar behoren te zijn ontvangen (a) indien persoonlijk afgeleverd, in het geval van Holiday Cars, wanneer achtergelaten op het geregistreerde adres, of in het geval van de Huurder, wanneer achtergelaten op het adres dat u ons hebt meegedeeld als onderdeel van de Reserveringsprocedure; (b) indien verzonden per voorafbetaalde eersteklas post of aangetekende zending, om 9:00 uur op de tweede dag (met uitzondering van weekends en feestdagen) na het posten; (c) indien afgeleverd door een commerciële koerier, op de datum en het tijdstip waarop het ontvangstbewijs van de koerier is ondertekend; of (d) indien afgeleverd per e-mail, op het tijdstip van verzending.
  6. Rechten van derden. Elke persoon die geen partij is bij dit Contract heeft geen rechten om de voorwaarden ervan af te dwingen.
  7. Toepasselijk recht en rechtsgebied. Op dit Contract is het Engelse recht van toepassing. De partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.
Tevreden klanten

Meer dan 1 miljoen klanten vertrouwden ons de beste autohuur deal voor ze te reserveren

Gratis wijzigen

Tot 48 uur voor het ophaaltijdstip

Geen bijkomende kosten

We rekenen nooit extra kosten zoals betalings- of reserveringskosten