Ophaallocatie
 Andere inleverlocatie?
   Leeftijd bestuurder: 25-70
   Ik woon in: Verenigde Staten
Vergelijk autohuur

Holidaycars.com Privacybeleid

Wij zijn Booking Adventures Limited handelend onder de naam Holiday Cars en HolidayCars.com, een in Engeland geregistreerd bedrijf. Ons bedrijfsnummer is 13517258 en onze statutaire zetel is The Barn Hall Mews, Boston Spa, Wetherby, Engeland, LS23 6DT ("wij", "onze" of "ons"). Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. We zullen blijven voldoen aan de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming ((EU) 2016/679) ("AVG"), tenzij en totdat de AVG niet langer rechtstreeks van toepassing is in het Verenigd Koninkrijk, samen met alle nationale uitvoeringswetten, voorschriften en secundaire wetgeving zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt in het Verenigd Koninkrijk, inclusief de Data Protection Act 2018 ("DPA"), en alle opvolgende wetgeving voor de AVG en de DPA (samen "Gegevensbeschermingswetgeving"). Wij zijn de gegevensbeheerder van de gegevens die u ons op grond van dit beleid doorgeeft.

In dit privacybeleid, samen met onze bepalingen en algemene voorwaarden voor de website en ons cookiebeleid, wordt uiteengezet hoe wij persoonsgegevens van u verzamelen en hoe de door u verstrekte persoonsgegevens door ons zullen worden verwerkt. Door de website van HolidayCars.com (de "Website") te bezoeken, gaat u akkoord met en stemt u in met de praktijken die in dit privacybeleid worden beschreven. Indien u niet akkoord gaat, verzoeken wij u geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij hebben geen formeel aangewezen functionaris gegevensbescherming nodig, aangezien wij niet aan de door de Information Commissioner's Office ("ICO") vereiste criteria voldoen. Indien u echter vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot onze naleving van de Gegevensbeschermingswetgeving, kunt u contact met ons opnemen.

Als een autoverhuur zoekmachine, verbinden wij u met diensten met betrekking tot het huren van auto's aangeboden door derden (de "Diensten"). Dit houdt in dat persoonsgegevens wordt gedeeld met derden die huurauto's verhuren (de "Verhuurder").

 1. Welke informatie bewaren wij en hoe gaan wij die gebruiken?
  1. Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:
   1. Informatie die u ons geeft: U kunt ons informatie over u geven door aanvraagformulieren op de Website in te vullen. De informatie die u ons geeft, kan uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zijn. Wij bewaren deze informatie zolang wij met u corresponderen of een bestelling uitvoeren die u bij ons hebt geplaatst, en vervolgens nog 2 jaar;
   2. Informatie die wij over u verzamelen: Wij kunnen de volgende informatie over u verzamelen wanneer u onze Website bezoekt:
    1. uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, vluchtnummer (indien van toepassing), betalingsgegevens en alle andere informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u de Website bezoekt of gebruik maakt van onze Diensten;
    2. technische informatie, waaronder het internetprotocoladres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserplug-intypen en -versies, besturingssysteem en platform; en
    3. informatie over uw bezoek, met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), de clickstream naar, via en van de Site (met inbegrip van datum en tijd), producten die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht, de responstijden van pagina's, websitefouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie, methoden die zijn gebruikt om van de pagina weg te bladeren en elk telefoonnummer dat is gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen. Wij bewaren deze gegevens 2 jaar.
   3. Informatie die wij ontvangen uit andere bronnen: Dit is inclusief informatie die wij over u ontvangen wanneer u andere websites gebruikt die door ons worden beheerd of andere diensten die wij aanbieden. Deze informatie kan uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer omvatten. Wij bewaren deze gegevens 2 jaar.
 2. Cookies
  1. De Website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van de Website. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.
 3. Gebruik van de informatie
  1. Op voorwaarde dat wij uw toestemming hebben verkregen, voor zover wij daartoe verplicht zijn krachtens de Gegevensbeschermingswetgeving, kunnen wij de informatie die wij over u ontvangen en/of verzamelen, gebruiken om:
   1. onze verplichtingen na te komen uit hoofde een overeenkomst die wij met u hebben gesloten en u de door u gevraagde informatie, producten en diensten te leveren;
   2. diensten en informatie te verstrekken aan Verhuurders;
   3. u nieuwsbrieven en marketinginformatie te sturen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of als er in de AVG andere rechtsgronden zijn op basis waarvan wij het recht hebben marketingcommunicatie naar u te sturen;
   4. u op de hoogte brengen van producten en diensten die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u hebt gekocht of waarover u informatie heeft ingewonnen;
   5. u op de hoogte te brengen van andere producten en diensten die u volgens ons kunnen interesseren, of derden toe te staan dit te doen indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven;
   6. u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze diensten en producten;
   7. uw betalingsinformatie te verwerken; en
   8. het gebruik van de Website te monitoren en statistieken aan derden te verstrekken met het oog op de verbetering en ontwikkeling van de Website en de diensten die wij via de Website aanbieden.
  2. Wij verzamelen en verwerken veel van uw persoonsgegevens op grond van legitieme belangen, waaronder enkele of alle van de volgende:
   1. indien de verwerking ons in staat stelt de Website, onze diensten en communicatie te verbeteren, aan te passen, te personaliseren of anderszins te verbeteren ten voordele van onze klanten;
   2. om fraude op te sporen en te voorkomen;
   3. om de veiligheid van ons netwerk en onze informatiesystemen te verbeteren;
   4. om beter te begrijpen hoe mensen onze websites gebruiken;
   5. de Website te beheren en gegevensanalyse, probleemoplossing en tests uit te voeren; en
   6. om de doeltreffendheid van promotiecampagnes en reclame te bepalen.
  3. Als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van een overeenkomst met u (bijvoorbeeld om goederen en diensten te leveren die u heeft aangevraagd), is het mogelijk dat wij de overeenkomst niet kunnen uitvoeren zonder uw persoonsgegevens.
  4. Als wij ons niet kunnen beroepen op legitieme belangen of een andere rechtsgrond die in de AVG wordt genoemd om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij van u toestemming vragen voor de verwerking.
  5. U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien u uw toestemming wilt intrekken, of indien u geen van de bovengenoemde informatie (of slechts bepaalde informatie) van ons wenst te ontvangen, kunt u ons dat laten weten door contact met ons op te nemen via onze Website. Houd er rekening mee dat als u bezwaar maakt, dit van invloed kan zijn op ons vermogen om bovenstaande taken in uw voordeel uit te voeren. Het intrekken van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de verwerking die wij met betrekking tot uw persoonsgegevens hebben uitgevoerd voordat u uw toestemming introk.
  6. Als u uw informatie uit onze database wilt laten verwijderen of als u niet wilt dat wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden, kunt u ons dat laten weten door te klikken op de optie "Uitschrijven" in elke e-mail die wij versturen en wij zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze informatie zo snel als redelijkerwijs mogelijk is wordt verwijderd.
  7. Wij zullen de informatie die u ons verstrekt niet delen, verkopen of distribueren (anders dan zoals uiteengezet in dit beleid) zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 4. Sites van Derden
  1. Onze Website bevat links naar websites van derden, waaronder websites via welke u producten en diensten kunt kopen. Deze worden uitsluitend voor uw gemak ter beschikking gesteld en wij controleren, onderschrijven, keuren of stemmen niet in met dergelijke websites van derden, noch met de producten en/of diensten die daarop worden aangeboden en verkocht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten en/of diensten van de gelinkte websites. Zorg ervoor dat u alle voorwaarden voor het gebruik van de website en het privacybeleid van dergelijke websites van derden doorleest voordat u ze gebruikt en voordat u persoonsgegevens op dergelijke websites indient.
 5. Hoe veilig is uw informatie?
  1. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van de Website, dan is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u om dit wachtwoord met niemand te delen.
  2. De bescherming van uw veiligheid en privacy is belangrijk voor ons en wij stellen alles in het werk om uw informatie te beveiligen en uw vertrouwelijkheid te handhaven in overeenstemming met de bepalingen van de Gegevensbeschermingswetgeving. De Website wordt beschermd door verschillende soorten beveiligingstechnologie, die ontworpen zijn om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige toegang, verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en beschadiging.
  3. Wij zullen ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, maar de overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Dergelijke verzending gebeurt derhalve op uw eigen risico.
 6. Openbaarmaking van uw informatie
  1. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in artikel 1159 van de Companies Act 2006.
  2. Wij kunnen uw informatie delen met geselecteerde derden, waaronder:
   1. zakelijke partners, leveranciers, verkoopagenten en onderaannemers voor de uitvoering van een contract dat wij met hen of met u sluiten;
   2. de Verhuurders om de Diensten te verlenen (zoals u in contact brengen met de Verhuurder om het gebruik van een voertuig te reserveren, en het delen van persoonsgegevens, contactinformatie, voorkeuren, verzoeken en andere informatie met deze Verhuurder) en voor de eigen doeleinden van de Verhuurder, die marketing- of reclamedoeleinden kunnen omvatten;
   3. derden die contact met u wensen op te nemen in verband met diensten en/of producten die zij aanbieden of verkopen en die voor u interessant kunnen zijn, op voorwaarde dat wij uw toestemming voor een dergelijke bekendmaking ontvangen;
   4. adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties voor u te selecteren en aan te bieden, en aanbieders van analyses en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van de Website; en/of
   5. dienstverleners, waaronder verwerkers van betaalkaarten. Uw creditcard- of bankpasgegevens zijn vereist om bepaalde transacties te verwerken, inclusief om bepaalde boekingen en reserveringen te maken.
  3. Wij wijzen u erop dat het nodig kan zijn uw persoonsgegevens bekend te maken wanneer wij:
   1. een of meer van onze bedrijven of activa verkopen of wij een ander bedrijf of andere activa kopen, in welk geval wij uw persoonsgegevens aan de toekomstige koper of verkoper kunnen meedelen;
   2. onder een wettelijke verplichting staan om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze algemene voorwaarden te handhaven of toe te passen; of
   3. moeten bekendmaken om onze rechten, eigendom of veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen, met inbegrip van de uitwisseling van informatie met andere bedrijven, organisaties en/of overheidsinstanties met het oog op fraudepreventie en kredietrisicovermindering.
 7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
  1. Onder de AVG heeft u een aantal rechten:
   1. Toegang tot uw informatie
    U kunt ons vragen te bevestigen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en toegang te verlenen tot en kopieën te maken van de informatie die wij van u hebben. Wij zullen uw verzoek om toegang tot uw informatie in behandeling nemen en u deze informatie kosteloos verstrekken, tenzij uw verzoek duidelijk ongegrond, buitensporig of repetitief is, in welk geval wij gerechtigd zijn een redelijke vergoeding te vragen. Wij kunnen ook kosten in rekening brengen als u meer dan één examplaar van dezelfde informatie aanvraagt. Wij zullen de informatie die u opvraagt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek verstrekken, tenzij er sprake is van buitengewone omstandigheden. Als wij meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen zullen wij u dat laten weten.
   2. Rectificatie van uw gegevens
    Als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u hebben, onjuist of onvolledig zijn, of als de informatie die u ons verstrekt is gewijzigd, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten, zodat wij de nodige wijzigingen kunnen aanbrengen in de informatie die wij over u in onze database hebben. Wij zullen binnen een maand na ontvangst aan uw verzoek voldoen, tenzij wij van mening zijn dat wij dat niet hoeven te doen; in dat geval zullen wij u laten weten waarom. Wij zullen u ook laten weten of wij meer tijd nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen.
   3. Recht om vergeten te worden
    In bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij over u bewaren, te verwijderen. Dit recht is voor u beschikbaar:
    1. indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld;
    2. indien wij uw persoonsgegevens hebben verzameld op basis van toestemming en u die toestemming intrekt;
    3. indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en wij geen dwingende legitieme belangen hebben om de gegevens te blijven verwerken;
    4. indien wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt (d.w.z. we niet hebben voldaan aan AVG);
    5. indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting; en
    6. indien de persoonsgegevens die wij verwerken betrekking hebben op het aanbieden van online diensten aan een kind.
    Er zijn bepaalde scenario's waarin wij het recht hebben om te weigeren aan een verzoek te voldoen. Indien een van deze van toepassing is, zullen wij het u laten weten
   4. Recht op beperking van / bezwaar tegen verwerking
    In bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen. Dit betekent dat wij zullen stoppen met de actieve verwerking van uw persoonsgegevens, maar hoeven deze niet te verwijderen. Dit recht is voor u beschikbaar:
    1. als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij bewaren niet juist zijn - dan zullen wij de verwerking ervan stopzetten totdat wij de juistheid ervan kunnen verifiëren;
    2. als u bezwaar heeft gemaakt tegen onze verwerking van de gegevens (zie hieronder) - wij stoppen met de verwerking ervan totdat wij hebben vastgesteld of onze legitieme belangen zwaarder wegen dan uw bezwaar;
    3. indien de verwerking onwettig is; of
    4. indien wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u wilt dat wij ze bewaren omdat u ze nodig heeft om een juridische claim in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
    U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens:
    1. indien de verwerking gebaseerd is op legitieme belangen of de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag;
    2. voor direct marketingdoeleinden (inclusief profilering); en/of
    3. voor wetenschappelijk of historisch onderzoek en statistiek.
    Om bezwaar aan te tekenen, moet u redenen hebben om dit te doen op basis van uw specifieke situatie. Wij zullen de verwerking van uw gegevens stopzetten, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme rechtsgronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.
   5. Dataportabiliteit
    U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verstrekken, zodat u in staat bent de persoonsgegevens aan een andere gegevensbeheerder door te geven. Dit recht geldt alleen:
    1. voor persoonsgegevens die u aan ons verstrekt;
    2. waarbij de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of voor de uitvoering van een contract (d.w.z. het recht is niet van toepassing indien wij uw persoonsgegevens verwerken op de rechtsgronden van legitieme belangen); en
    3. wanneer wij de verwerking op geautomatiseerde wijze uitvoeren.
    Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren en in ieder geval binnen een maand na de datum waarop wij het ontvangen hebben. Als wij meer tijd nodig hebben zullen wij u dit laten weten.
 8. Als u klachten heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. U hebt ook het recht uw eventuele bezwaren te melden aan de toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied. De toezichthoudende autoriteit in het VK is het Information Commissioner's Office. U kunt de ICO bellen op 0303 123 1113 of contact opnemen via andere kanalen, zoals te vinden is op de ICO-website op https://ico.org.uk/concerns/.
 9. Als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid of als u een van de rechten waarover u beschikt wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via onze Website. Wij staan altijd open voor uw mening over onze Website en ons privacybeleid.
Tevreden klanten

Meer dan 1 miljoen klanten vertrouwden ons de beste autohuur deal voor ze te reserveren

Gratis wijzigen

Tot 48 uur voor het ophaaltijdstip

Geen bijkomende kosten

We rekenen nooit extra kosten zoals betalings- of reserveringskosten