Afhentningssted
 Andet returneringskontor?
   Chaufførens alder: 25-70
   Jeg bor i: United States
Sammenlign billeje

Almindelige Betingelser

Definitioner
Inden for disse generelle betingelser og vilkår, forstås emnerne angivet med stort bogstav at betyde følgende:

Biludlejningsarrangør Det private firma med begrænset ansvar ifølge schweizisk lo, BookingMonkey Sàrl; som handler under navnene BookingMonkey.com og HolidayCars.com; med hovedkontor i Yens.
Udlejer Biludlejningsselskaber som Avis, Hertz og Europcar, der indgår den endelige juridiske kontrakt med Bruger.
Bruger Den fysiske eller juridiske person, der lejer en bil fra en udlejer gennem Arrangøren af biludlejning.
Ordrekontrakten Mellem Bruger og Arrangøren af biludlejning på brug af bilen og tilsvarende dele.
Kontrakt Lejekontrakten, som Bruger indgår med Udlejer i forbindelse med opnåelse af brugen af bilen.
Periode Antallet af dage som bilen er reserveret, en periode på 24 timer svarer til 1 dag.
Rejsebureau Den enhed, der som led i udførelsen af dens kommercielle aktiviteter, rådgiver, informerer og mægler vedrørende oprettelse af en rejsekontrakt.
Reservation Den Reservation, som en Bruger foretager gennem Arrangøren af biludlejnings websted på en bil fra Udlejer.
Værdikupon Den værdikupon, som Bruger modtager af Arrangøren af biludlejning efter reservationen er gennemført. Denne er bevis for betaling og bruges også til at afhente bilen hos Udlejer. Det kan tage op til 48 timer for udlejeren at bekræfte brugerens anmodning.
Afbestillingsforsikring Det tilbud, som er givet brugeren ved reservation til dækning af omkostningerne ved afbestilling.
Article 2 Generelle bestemmelser
2. 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for Reservationstjenesten og tilsvarende tjenester ydet af Arrangøren af biludlejning til Bruger, samt alle juridiske procedurer, der med rimelighed kan ligge forud for dette.
2. 2. De generelle vilkår og betingelser kan ændres ensidigt af Arrangøren af biludlejning til enhver tid.
2. 3. Bruger udsteder en ordre til Arrangøren af biludlejning om at levere en bil af en bestemt kategori på en given lokalitet, for en given periode. Arrangøren af biludlejning skal sikre, at bilen stilles til rådighed i henhold til de betingelser, der er oprettet ved accept af ordren.
2. 4. Bruger kan kun få adgang til Udlejers tjeneste ved at bruge den Værdikupon, som er udstedt af Arrangøren af biludlejning i overensstemmelse med Reservationen og disse generelle vilkår og betingelser.
2. 5. Arrangøren af biludlejning er ikke part i kontrakten, der oprettes mellem Bruger og Udlejer med det formål at anvende en bil. Kontrakten skal oprettes direkte mellem Bruger og Udlejer på det sted, hvor bilen stilles til rådighed for Bruger. Denne kontrakt er underlagt lokale love og bestemmelser og/eller love, der gælder kontrakten som stipuleret af Udlejer.
2. 6. Brugers rettigheder og forpligtelser i forbindelse med brugen af bilen findes i den juridiske kontrakt og den aktuelle Udlejers generelle vilkår og betingelser. Bruger forventes at have læst og være bekendt med de betingelser, der gælder for Kontrakten før kontrakten underskrives.
2. 7. Hvis Bruger har foretaget Reservationen hos Arrangøren af biludlejning gennem et Rejsebureau og Rejsebureauet derefter misligholder betalingen, er hverken Arrangøren af biludlejning eller Udlejer forpligtet til at opfylde Ordren og/eller Kontrakten.
2. 8. Hvis der er nogen forvirring vedrørende forklaringen af en eller flere af definitionerne i disse generelle vilkår og betingelser, skal forklaring gives i overensstemmelse med ånden i definitionerne.
2. 9. I tilfælde af en situation mellem parterne, der ikke er omfattet af de generelle vilkår og betingelser, vil situationen blive vurderet i overensstemmelse med ånden i betingelserne.
2. 10. Hvis én eller flere af definitionerne i disse generelle vilkår og betingelser eller enhver anden kontrakt med Arrangøren af biludlejning strider i mod enhver relevant, juridisk forordning, der kan håndhæves, skal den aktuelle definition blive ugyldig og erstattes af en anden, lignende, juridisk acceptabel definition, der fastsættes af Arrangøren af biludlejning.
2. 11. Hvis Arrangøren af biludlejning, gennem en kortere eller længere periode, (stiltiende) tillader afvigelser fra disse generelle vilkår og betingelser, berører dette ikke dennes ret til alligevel at kræve øjeblikkelig og streng overholdelse af disse betingelser. Bruger kan ikke påstå nogen rettigheder med den begrundelse, at Arrangøren af biludlejning håndhæver disse generelle vilkår og betingelser fleksibelt.
2. 12. Bruger skal gemme udlejningsdokumenterne i mindst 8 uger efter Perioden er udløbet. Brugers fordringer mod Arrangøren af biludlejning kan blive forhalet eller kan eventuelt ikke behandles, hvis de relevante dokumenter mangler.
2. 13. Produktet, som brugeren har bestilt, vil være tilgængeligt på anmodning. Det kan tage op til 48 timer for udlejeren at bekræfte brugerens anmodning.
Article 3 Betalinger
3. 1. Når Reservationen er afsluttet, kan Bruger betale ved hjælp af en række betalingsmetoder herunder kreditkort, Paypal, iDeal, osv. Hvis Bruger vælger at betale på et senere tidspunkt, vil Arrangøren af biludlejning udstede flere yderligere betalingspåmindelser. Muligheden for at betale på et senere tidspunkt skal ikke berøre det faktum, at ændringer og/eller afbestillinger kun kan ske i overensstemmelse med definitioner i artikel 15 i disse generelle vilkår og betingelser.
3. 2. Når Brugers betaling er blevet registreret i en af Arrangøren af biludlejnings bankkonti, vil Bruger modtage en digital Værdikupon. Bruger skal betale den aftalte pris ved hjælp af en betalingsmetode angivet i reservationsprocessen online. Hvis Bruger undlader at foretage denne betaling, er hverken Arrangøren af biludlejning eller Udlejer forpligtede til at effektuere Kontrakten.
3. 3. Betalinger med kreditkort behandles af Arrangøren af biludlejnings hovedkontor. Ekstra omkostninger som følge af internationale transaktioner eller udsving i valutakurser afholdes af indehaveren af kreditkortet. Arrangøren af biludlejning kan ikke holdes ansvarlig for dette.
Article 4 Priser og valgmuligheder
4. 1. De offentliggjorte priser omfatter kategorien af bil valgt af Bruger, ubegrænsede kilometer / ubegrænset afstand, tredjepart, tyveri- og skadesforsikring og lokale skatter. Hvis undtagelser gør sig gældende, skal disse anføres i Udlejers særlige betingelser.
4. 2. De offentliggjorte priser på Arrangøren af biludlejnings websted omfatter ikke omkostninger for f.eks. brændstof, personlig ulykkesforsikring, ekstra udstyr, tillægsgebyrer for unge bilister, tillægsgebyrer for ekstra chauffører og lokale afgifter. Disse omkostninger varierer per Udlejer og lokalitet. Priser på varer købt lokalt kan variere og kan ændres uden forudgående varsel. Priserne på ekstra udstyr, der skal betales for lokalt (f.eks. barnesæder) omfatter ikke lokale skatter.
4. 3. Alt ekstra udstyr, såsom barnesæder, tag-racks, navigationssystemer, mobiltelefoner og andet udstyr kan leveres på anmodning afhængig af tilgængelighed. Et tillæg bliver generelt pålagt af de fleste Udlejere for disse valg. Hvis det ekstra udstyr ikke anvendes eller afhentes i den pågældende periode, gælder gebyret for dette ekstra valg indenfor Reservationen fortsat.
Article 5 Ændring af priser
5. 1. Arrangøren af biludlejning bevarer retten til at ændre priserne. Prisændringer skal ikke gælde for eksisterende Reservationer, medmindre det omfatter prisændringer på grund af ændrede betingelser og/eller justerede lokale skatter/omkostninger, som Arrangøren af biludlejning ikke har nogen indflydelse på, eller hvis Udlejer ikke længere er i stand til at opfylde sine forpligtelser, og Arrangøren af biludlejning af den grund er nødt til at give ekstra omkostninger eller prisforhøjelser videre.
5. 2. Omkostningerne ved ekstra udstyr, der skal betales for lokalt, lokale tillægsgebyrer og obligatoriske afgifter kan variere og kan ændres. Disse omkostninger er kun en angivelse, da det faktiske beløb kan blive ændret mellem tidspunktet for Reservation og tidspunktet for bilens afhentning.
5. 3. Eksisterende reservationer med klart forkerte priser kan annulleres af Arrangøren af biludlejning og beløbet skal refunderes.
Article 6 Lignende køretøjer
6. 1. Køretøjer som nævnt på Arrangøren af biludlejnings websted eller i reservationsbekræftelsen repræsenterer en kategori. Mærke og model, som er anført i reservationsbekræftelsen er kun et eksempel og kan afvige fra den bil, der faktisk leveres af Udlejer til Bruger på tidspunktet for afhentning. På grundlag af de generelle vilkår og betingelser, bevarer Udlejer retten til at give Bruger en anden bil fra samme kategori, som bestemmes af antallet af siddepladser, antallet af døre, gearkasse og brændstof.
Article 7 Depositum
7. 1. I de fleste tilfælde skal Bruger betale Udlejer et depositum, som svarer til selvrisikoen, prisen for en fuld tank brændstof og andre ekstraomkostninger, der kan opstå i Perioden. Dette depositum skal være dækket med et kreditkort udstedt i den primære chaufførs navn. Et yderligere kreditkort kan kræves for visse bilgrupper.
7. 2. Det er til enhver tid Brugers ansvar at give et kreditkort, som accepteres af Udlejer: Arrangøren af biludlejning har ikke noget ansvar i denne sammenhæng. En række betalingskort, såsom kort med PIN-koder og Visa Electron-kort og variationer af denne type betalingskort, kan ikke accepteres.
Article 8 Afhentning af bilen
8. 1. For at kunne afhente bilen, skal Bruger være i besiddelse af følgende dokumenter: ID i form af et pas eller id-kort, et gyldigt kørekort, Værdikuponen og et kreditkort i den primære chaufførs navn. Bruger skal sikre, at navnet på Bruger på Værdikuponen svarer til id-dokumentet. Bruger kan også være nødt til at præsentere et internationalt kørekort. Spørg en automobilorganisation for at verificere, hvorvidt der kræves et internationalt kørekort. På et par destinationer kan Udlejer forlange, at Bruger viser en kopi af et kontoudtog eller andet dokument, der angiver Brugers privatadresse.
8. 2. De fleste udlejere har en skranke i lufthavnsterminalen. Udlejers skranke kan enten være inde i ankomsthallen eller lige uden for. Hvis dette ikke er tilfældet, vil Bruger blive mødt af en repræsentant for Udlejer (Meet & Greet) eller en rutebus vil bringe Bruger til udlejningsstedet. Nøjagtige detaljer vil blive angivet på Værdikuponen. Det er Brugers ansvar at følge instruktionerne for afhentning af bilen.
Article 9 Returnering af bilen
9. 1. Efter afslutningen af perioden, skal Bruger returnere den ubeskadigede bil til den korrekte lokalitet, som anført på kontrakten, og på det rigtige tidspunkt anført på Værdikuponen. Bruger skal sikre, at bilen returneres til samme udlejningsfirma, som han/hun afhentede den fra.
Article 10 Forsinkelser
10. 1. Det er vigtigt, at Bruger giver Arrangøren af biludlejning et flynummer før afgang. Hvis Udlejer har de korrekte flydetaljer, kan han tage flyforsinkelser i betragtning.
10. 2. Hvis Bruger kommer ud for en forsinkelse, som kan betyde, at tidspunktet for afhentning ikke kan overholdes, skal Bruger kontakte Arrangøren af biludlejning eller Udlejer. Kontaktoplysninger anføres på Værdikuponen.
10. 3. Hvis hverken Arrangøren af biludlejning eller Udlejer underrettes, kan Udlejer leje bilen ud til en anden, når Udlejers ventetid er udløbet. Denne ventetid varierer per Udlejer og kendes ikke på forhånd af Arrangøren af biludlejning. Hvis bilen kun kan afhentes efter lukketid på grund af en forsinkelse, kan Udlejer opkræve Bruger et ekstra gebyr for "uden for åbningstid" (også kaldet "Betjening uden for åbningstid" eller "Møde sen ankomst").
Article 11 Passagerforsikring
11. 1. Dette omtales også som personlig ulykkesforsikring. De fleste rejseforsikringer dækker personlige ulykker (kontrollér dette før afgang). Hvis dette ikke er indeholdt i rejseforsikringspakken, kan Bruger arrangere denne forsikring med Udlejer, når perioden påbegyndes.
Article 12 Kvalitetskontrol
12. 1. Hvis der er problemer eller klager, vil Arrangøren af biludlejning gøre alt, hvad han kan for at afhjælpe disse. Bruger skal straks underrette Arrangøren af biludlejning om eventuelle problemer eller klager, så Arrangøren af biludlejning er i stand til at finde en passende løsning.
12. 2. Hvis Bruger, uanset årsagen, ikke er tilfreds med bilen, skal han/hun straks underrette den lokale Udlejer og Arrangøren af biludlejning. Hvis Arrangøren af biludlejning ikke har modtaget nogen forudgående meddelelse om problemet, vil Arrangøren af biludlejning ikke være i stand til at løse eventuelle påstande om en bils tilstand, efter Perioden er udløbet. Hvis de alternativer, der tilbydes af Udlejer accepteres af Bruger uden yderligere indblanding fra Arrangøren af biludlejning, kan der ikke anføres nogen fordringer med tilbagevirkende kraft.
12. 3. Bruger kan indgive en skriftlig klage (brev, e-mail eller fax) til Arrangøren af biludlejning inden fjorten dage efter udgangen af Perioden: Bruger skal sende en kopi af kontrakten og alle relevante kvitteringer og fakturaer sammen med klagen.
Article 13 Refunderinger
13. 1. (Delvis) ubrugte Værdikuponer refunderes ikke. Bruger vil ikke modtage en refundering, hvis han/hun afhenter bilen sent eller returnerer den tidligere end de angivne datoer og tidspunkter. Dette gælder også, hvis Bruger ikke kan leje bilen, fordi han ikke er i besiddelse af den fornødne dokumentation eller ikke er i stand til at betale et depositum.
Article 14 Ændringer eller aflysninger
14. 1. Aflysninger og/eller ændringer kan kun udføres gennem Arrangøren af biludlejning før datoen og tidspunktet for afhentning anført på Værdikuponen. Aflysninger og/eller ændringer skal anmeldes, før den officielle Periode starter. Brugeren kan ændre reservationen på siden "Min bestilling" indtil 72 timer før afhentningstidspunktet. Derefter er det kun rejsearrangørens biludlejer, der kan gøre dette for brugeren, indtil 48 timer før afhentningstidspunktet.
14. 2. Arrangøren af biludlejning vil ikke acceptere aflysninger eller ændringer, som Bruger har aftalt med Udlejer. Arrangøren af biludlejning kan ikke acceptere annulleringer efter afhentningstidspunktet anført på Værdikuponen.
14. 3. Arrangøren af biludlejning vil ikke pålægge gebyrer for ændringer. Omkostninger, der påløber som resultat af en ændring af Reservationen (ændring af Perioden, kategori af bil, førers navn, flynummer osv.) vil imidlertid blive givet videre.
14. 4. Biludlejningsarrangøren skal tilbyde brugere, som har købt "Afbestillingsforsikring" mulighed for at afbestille efter fratrækkelse af "Afbestillingsforsikringen".
14. 5. Den bruger, der ikke har valgt muligheden "Annulleringsbeskyttelse" kan opsige reservationen. Der opkræves et afbestillingsgebyr på 25% af forudbetalingen. Hvis denne bruger opsiger sin reservation indenfor 48 timer før afhentningstidspunktet, som erklæret på kuponen, modtager brugeren ingen refusion fra rejsearrangøren.
14. 6. Bruger vil ikke modtage en refundering, hvis Perioden afsluttes før tiden, hvis han/hun afhenter bilen sent, undlader at møde op eller annullerer lejen efter påbegyndelse af Perioden. I ovenstående situationer vil der ikke ske tilbagebetalinger, selvom Bruger har tegnet "Afbestillingsforsikring".
14. 7. "Afbestillingsforsikringen" og transaktionsgebyret kan ikke refunderes.
14. 8. Ved annullering af reservationen senest 48 timer før afhentningstidspunktet kan brugeren vælge at modtage et Prepaid Credit for at undgå annulleringsgebyret på 25 %. Prepaid Credit et indeholder hele det beløb, som kunden har forudbetalt, klar til at blive brugt til fremtidig leje på vores websted.
Article 15 Brugers erstatningsansvar
15. 1. Udlejer kan holde Bruger ansvarlig for (en del af) enhver skade, forårsaget af en hændelse i løbet af lejeperioden, hvad enten dette er baseret på disse generelle vilkår og betingelser eller ej.
15. 2. Bruger skal altid underrette Arrangøren af biludlejning om problemer eller klager øjeblikkeligt og give Arrangøren af biludlejning en mulighed for at finde en passende løsning. Hvis Bruger ikke opfylder ovenstående forpligtelse, mister han/hun enhver ret til betaling eller refundering.
15. 3. I tilfælde af mekaniske problemer, skal Bruger straks kontakte udlejningsfirmaet: deres telefonnummer er angivet i kontrakten. Den lokale Udlejer skal give tilladelse til udførelse af reparationer eller til at en erstatningsbil stilles til rådighed.
15. 4. Bruger skal overholde de generelle vilkår og betingelser, der svarer til Kontrakten med Udlejer, og lovgivningen i det land, hvor bilen er lejet.
15. 5. Udlejer kan, hvad enten det er baseret på disse generelle vilkår og betingelser eller ej, holde Bruger ansvarlig for omkostningerne ved parkeringsbøder og andre bøder udstedt af lokale myndigheder.
15. 6. Brugeren skal opgive det korrekte brugernavn, efternavn og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse) til rejsearrangørens biludlejer.
Article 16 Arrangøren af biludlejnings ansvar
16. 1. I henhold til definitionerne i artikel 2 i de forhåndenværende betingelser, kan Bruger kun kontakte Arrangøren af biludlejning vedrørende et spørgsmål, hvis Arrangøren af biludlejning ikke har opfyldt sine forpligtelser, og denne fejl kan tilskrives Arrangøren af biludlejning i henhold til loven, retslige procedurer, eller hvad med rimelighed kan forventes i sammenhængen.
16. 2. Arrangøren er udtrykkeligt ikke erstatningsansvarlig for tab, skade eller ændringer foretaget på bilen, forsinkelser eller ændringer forårsaget af civile konflikter, tekniske problemer herunder lufttrafikken, terrorhandlinger, naturkatastrofer eller atomkatastrofer, dårlige vejrforhold, flyaflysninger eller luftfartsselskabers og rejseorganisationers konkurs.
16. 3. Arrangøren af biludlejning accepterer udtrykkeligt intet ansvar for Værdikuponer, der ikke kan bruges, hvis dette skyldes Bruger, fører eller en tredje part. Inkluderet heri er manglen på at kunne fremvise gyldigt og originalt kørekort og id-dokument, fremvisning af et kørekort, som ikke opfylder Udlejers betingelser, ikke at have taget førerens minimums- eller maksimumsalder i betragtning og nægte eller ikke være i stand til at stille et depositum.
16. 4. Arrangøren af biludlejnings samlede ansvar er begrænset til betaling til dækning af direkte skader og kan ikke overstige beløbet, som blev betalt, da Reservationen blev foretaget.
16. 5. Betalinger for udgifter såsom ekstra forsikring og udstyr, foretaget til Udlejer lokalt, tilbagebetales ikke af Arrangøren af biludlejning.
Article 17 Tvister og relevante love
17. 1. Swiss law shall exclusively apply to all disputes about these general terms and conditions. All disputes between the User and the Car hire tour operator shall exclusively be put before the competent court in the region in which the Car hire tour operator is officially registered.
17. 2. Generelt gælder loven i det land, hvor bilen stilles til rådighed for kontrakten mellem Udlejer og Bruger. Den gældende lovgivning skal angives i kontrakten.
Kunderne elsker os

Over 1 million kunder har tillid til, at vi bestiller den bedste biludlejningsaftale for dem

Gratis ændring

Op til 48 timer før afhentning

Ingen ekstra gebyrer

Vi inkluderer ikke ekstra gebyrer såsom kreditkortgebyrer eller reservationsomkostninger