Uthämtningsplats
 Annat återlämningskontor?
   Förarens ålder: 25-70
   Jag bor i: Förenta staterna
Jämför bilhyra

Allmänna Villkor

Definitioner
I denna text om allmänna villkor har nedanstående begrepp, som anges med inledande versal, följande betydelse:

Hyrbilsförmedlare Schweizisk lag, BookingMonkey Sàrl; handel under namnen BookingMonkey.com och HolidayCars.com; med huvudkontor i Yens.
Uthyrare Biluthyrningsföretag som till exempel Avis, Hertz och Europcar, som ingår det slutgiltiga juridiska kontraktet med Användaren.
Användare Den fysiska eller juridiska person som hyr en bil från en Uthyrare via Hyrbilsförmedlaren.
Beställning Beställningskontraktet mellan Användaren och Hyrbilsförmedlaren för bruk av bil och tillhörande produkter.
Kontrakt Det hyresavtal som Användaren ingår med Uthyraren för att erhålla rätt till bruk av bilen.
Hyresperiod Det antal dagar som bilen bokats för en tidsperiod på 24 timmar är lika med 1 dag.
Resebyrå Affärsrörelse för vilken en del av verksamheten består i att ge råd, informera och fungera som mellanhand vid upprättandet av ett resekontrakt.
Bokning Den bilbokning som Användaren, via Hyrbilsförmedlarens webbplats, gör från Uthyraren.
Voucher Den voucher som Användaren erhåller från Hyrbilsförmedlaren efter slutförd bokningsprocess. Detta är ett betalningsbevis som även används för att hämta ut bilen hos Uthyraren. Det kan ta upp till 48 timmar för uthyraren att bekräfta användarens förfrågan.
Avbeställningsskydd Det skydd mot avbeställningskostnader som Användaren erbjuds vid bokning.
Article 2 Allmänna bestämmelser
2. 1. Dessa allmänna villkor gäller för Bokningstjänsten och motsvarande tjänster som Hyrbilsförmedlaren tillhandahåller Användaren, liksom för samtliga juridiska procedurer som rimligen föregår denna.
2. 2. Dessa allmänna villkor kan när som helst ensidigt ändras av Hyrbilsförmedlaren.
2. 3. Användaren utfärdar en Beställning till Hyrbilsförmedlaren för en viss typ av bil på en angiven plats, under en angiven tidsperiod. Hyrbilsförmedlaren skall säkerställa att bilen tillhandahålls enligt de villkor som uppstår som ett resultat av beställningsbekräftelsen.
2. 4. Användaren kan endast få tillgång till Uthyrarens tjänster med hjälp av den Voucher som utfärdas av Hyrbilsförmedlaren i överensstämmelse med Bokningen och dessa allmänna villkor.
2. 5. Hyrbilsförmedlaren är inte part i det kontrakt som upprättas mellan Användaren och Uthyraren för bruk av bilen. Kontraktet skall upprättas direkt mellan Användaren och Uthyraren på den plats där bilen hämtas av Användaren. Kontraktet omfattas av lokala lagar och föreskrifter och/eller de lagar som gäller för kontraktet såsom föreskrivs av Uthyraren.
2. 6. Användarens rättigheter och skyldigheter i samband med bruk av bilen anges i det juridiska kontraktet med den berörda Uthyraren samt i dennes allmänna villkor. Användaren anses ha läst igenom och bekantat sig med Kontraktets villkor innan denne har skrivit under Kontraktet.
2. 7. Om Användaren har gjort sin Bokning hos Hyrbilsförmedlaren via en Resebyrå, och Resebyrån därefter underlåter att betala, är varken Hyrbilsförmedlaren eller Uthyraren skyldig att utföra Beställningen och/eller fullgöra Kontraktet.
2. 8. Om oklarheter uppstår beträffande förklaringen av en eller flera av definitionerna i dessa allmänna villkor, måste en förklaring ges i definitionernas anda.
2. 9. Om en situation uppstår mellan parterna som inte täcks av de allmänna villkoren kommer situationen att bedömas i samma anda som villkoren.
2. 10. Om en eller flera av definitionerna i dessa allmänna villkor eller i annat kontrakt med Hyrbilsförmedlaren strider mot gällande, verkställbara förordningar skall definitionen ogiltigförklaras och ersättas av en annan, liknande rättsligt godtagbar definition som bestäms av Hyrbilsförmedlaren.
2. 11. Om Hyrbilsförmedlaren, under en kortare eller längre period, (underförstått) tillåter avvikelser från dessa villkor skall detta inte påverka Hyrbilsförmedlarens rätt att likväl kräva omedelbar och strikt efterlevnad av dessa villkor. Användaren kan inte göra anspråk på några rättigheter av skälet att Hyrbilsförmedlaren tillämpar dessa allmänna villkor flexibelt.
2. 12. Användaren måste behålla hyresdokumenten i minst 8 veckor efter Hyresperiodens upphörande. Fordringar från Användaren gentemot Hyrbilsförmedlaren kan komma att försenas eller inte behandlas om relevanta dokument saknas.
2. 13. Produkten som användaren har bokat kommer att finnas på begäran. Det kan ta upp till 48 timmar för uthyraren att bekräfta användarens förfrågan.
Article 3 Betalningar
3. 1. När bokningen har genomförts kan Användaren betala med hjälp av flera olika betalningssätt, inklusive kreditkort, PayPal, iDeal etc. Om Användaren väljer att betala vid ett senare tillfälle kommer Hyrbilsförmedlaren att skicka ut flera betalningspåminnelser. Valet att betala vid ett senare tillfälle skall inte påverka det faktum att ändringar och/eller avbeställningar endast får ske i överensstämmelse med angivelserna i artikel 15 i dessa allmänna villkor.
3. 2. När Användarens betalning har registrerats i ett av Hyrbilsförmedlarens bankkonton ska Användaren erhålla en digital Voucher. Användaren måste betala det överenskomna priset via ett av betalningssätten som anges i internetbokningsprocessen. Om Användaren underlåter att betala är varken Hyrbilsförmedlaren eller Uthyraren skyldig att fullgöra Kontraktet.
3. 3. Kreditkortsbetalningar bearbetas av Hyrbilsförmedlarens huvudkontor. Extra kostnader som uppstår till följd av internationella transaktioner eller valutakursförändringar ska betalas av kreditkortsinnehavaren. Hyrbilsförmedlaren kan inte hållas betalningsskyldig för dessa kostnader.
Article 4 Priser och tillval
4. 1. De publicerade priserna inkluderar den bilkategori som valts av Användaren, obegränsad körsträcka, helförsäkring ("third party", "theft" och "collision damage waiver") och lokala skatter. Om undantag gäller skall detta anges i Uthyrarens särskilda villkor.
4. 2. De priser som anges på Hyrbilsförmedlarens webbplats inkluderar inte kostnader såsom bränsle, personlig olycksfallsförsäkring, extra tillval, extra avgift för unga förare eller lokala avgifter. Dessa kostnader varierar beroende på Uthyrare och plats. Priser för artiklar som köps lokalt kan variera och ändras utan varsel. Priset för de extra tillval som måste betalas lokalt (t.ex. barnstol) inkluderar inte lokala skatter.
4. 3. Alla extra tillval, som barnstolar, takräcken, navigationssystem, mobiltelefoner och andra tillval kan tillhandahållas på begäran, beroende på tillgänglighet. De flesta Uthyrare debiterar en extra avgift för dessa tillval. Om tillvalet inte används eller hämtas ut under berörd period kommer avgiften för det extra tillvalet i bokningen fortsätta att gälla.
Article 5 Prisändringar
5. 1. Hyrbilsförmedlaren förbehåller sig rätten att ändra priser. Prisändringar gäller inte för befintliga Bokningar såvida prisändringarna inte uppstår på grund av ändrade förhållanden och/eller justerade lokala skatter/kostnader som Hyrbilsförmedlaren inte kan påverka eller om Uthyraren inte längre kan fullgöra sina skyldigheter och Hyrbilsförmedlaren därför måste vidarebefordra extra kostnader och prisökningar.
5. 2. Kostnader för tillval som måste betalas lokalt, lokala extraavgifter och obligatoriska avgifter kan variera och ändras. Dessa kostnader är bara en indikation eftersom den faktiska summan kan ändras mellan bokningstillfället och uthämtningstillfället.
5. 3. Befintliga bokningar med uppenbart felaktiga priser kan upphävas av Hyrbilsförmedlaren och betalningssumman återbetalas.
Article 6 Liknande fordon
6. 1. De fordon som beskrivs på Hyrbilsförmedlarens webbplats eller i bokningsbekräftelsen representerar en kategori. Det märke och den modell som anges i bokningsbekräftelsen är endast ett exempel som kan komma att skilja sig från den bil som Uthyraren tillhandahåller Användaren vid uthämtningstillfället. Med stöd i de allmänna villkoren förbehåller Uthyraren sig rätten att förse Användaren med ett alternativ från samma kategori, med motsvarande antal passagerarplatser, antal dörrar, växeltyp och bränsle.
Article 7 Deposition
7. 1. I de flesta fall måste Användaren betala en deposition som motsvarar självrisk, kostnaden för en full bränsletank samt andra extrakostnader som kan komma att uppstå under Hyresperioden. Denna deposition lämnas via ett kreditkort i huvudförarens namn. En kontant deposition kan komma att nekas. Ytterligare ett kreditkort kan komma att krävas för vissa fordonsklasser.
7. 2. Det är alltid Användarens ansvar att tillhandahålla ett kreditkort som accepteras av Uthyraren: Hyrbilsförmedlaren har inget ansvar beträffande detta. Många betalningskort, till exempel pin-kort och Visa Electron-kort samt varianter av denna typ av betalningskort, kommer eventuellt inte att accepteras. En kontantdeposition accepteras i allmänhet inte. Ibland kan kontantdeposition dock accepteras av Uthyraren under vissa omständigheter och enligt vissa villkor.
Article 8 Uthämtning av bilen
8. 1. För att hämta ut bilen måste Användaren ha följande dokument: ID i form av ett pass eller ID-kort, ett giltigt körkort, Vouchern och ett kreditkort i huvudförarens namn. Användaren måste se till att Användarens namn på Vouchern motsvarar ID-dokumentet. Användaren kan även komma att behöva visa ett internationellt körkort. Kontakta en motororganisation för att bekräfta huruvida ett internationellt körkort behövs. På vissa destinationer kan Uthyraren komma att kräva en kopia på ett kontoutdrag eller annat dokument som anger Användarens hemadress.
8. 2. De flesta Uthyrare har ett kontor i flygplatsterminalen. Uthyrarens kontor är antingen beläget i, eller precis utanför, ankomsthallen. Om detta inte är fallet kommer Användaren att mötas av en representant för Uthyraren (Meet and Greet) eller transporteras via buss till uthämtningsplatsen. Utförlig information kommer att anges på Vouchern. Det är Användarens ansvar att följa instruktionerna för hämtning av bilen.
Article 9 Återlämning av bilen
9. 1. Vid slutet av Hyresperioden måste Användaren återlämna den oskadade bilen till rätt plats enligt Kontraktet, och vid rätt tidpunkt som anges på Vouchern. Användaren måste se till att bilen återlämnas till samma uthyrningsföretag som bilen hämtades från.
Article 10 Förseningar
10. 1. Det är viktigt att Användaren ger Hyrbilsförmedlaren sitt flygnummer innan avgång. Om Uthyraren har den rätta flyginformationen kan denne ta med flygförseningar i beräkningen.
10. 2. Om det uppstår en försening för Användaren som innebär att denne eventuellt kommer att missa hämtningstiden måste Användaren kontakta Hyrbilsförmedlaren eller Uthyraren. Kontaktinformation anges på Vouchern.
10. 3. Om varken Hyrbilsförmedlaren eller Uthyraren meddelas kan Uthyraren komma att hyra ut bilen till någon annan när Uthyrarens väntetid har gått ut. Väntetiden varierar mellan olika Uthyrare och är inte känd för Hyrbilsförmedlaren i förväg. Om bilen på grund av försening inte kan hämtas ut förrän efter stängning kan Uthyraren komma att debitera en avgift för hämtning utanför öppethållandetider. Denna avgift kan kallas "out of office hours", "Out of hours service" eller "Meet late arrival".
Article 11 Passagerarförsäkring
11. 1. Detta kallas också för personlig olycksfallsförsäkring. De flesta reseförsäkringar täcker personolyckor (kontrollera detta före avgång). Om denna försäkring inte ingår i reseförsäkringen kan Användaren skaffa denna försäkring hos Uthyraren när Hyresperioden har inletts.
Article 12 Kvalitetskontroll
12. 1. Om det förekommer problem eller klagomål kommer Hyrbilsförmedlaren att göra allt som går för att komma till rätta med dessa. Användaren måste omedelbart meddela Hyrbilsförmedlaren om ett problem eller klagomål så att Hyrbilsförmedlaren kan hitta en lämplig lösning.
12. 2. Om Användaren av någon anledning inte är nöjd med bilen måste denne meddela den lokala Uthyraren och Hyrbilsförmedlaren omedelbart. Om Hyrbilsförmedlaren inte har mottagit något tidigare meddelande om problemet anses Hyrbilförmedlaren oförmögen att lösa eventuella anspråk beträffande bilens skick efter Hyresperiodens upphörande. Om alternativen som erbjuds av Uthyraren accepteras av Användaren utan ingripande av Hyrbilsförmedlaren kan inga retrospektiva anspråk göras.
12. 3. Användaren kan skicka in ett skriftligt klagomål (brev, e-post eller fax) till Hyrbilsförmedlaren inom fjorton dagar från Hyresperiodens upphörande: Användaren måste skicka in en kopia av Kontraktet och alla relevanta kvitton och fakturor med klagomålet.
Article 13 Återbetalningar
13. 1. (Delvis) oanvända Vouchers kommer inte att återbetalas. Användaren får ingen återbetalning om denne hämtar bilen senare eller återlämnar den tidigare än angivna datum och tidpunkter. Detta gäller också om Användaren inte kan hyra bilen på grund av avsaknad av lämplig dokumentation eller inte kan lämna en deposition.
Article 14 Ändringar eller avbokningar
14. 1. Avbokningar och/eller ändringar kan endast verkställas via Hyrbilsförmedlaren, före uthämtningsdatum och tid på Vouchern. Avbokningar och/eller ändringar måste meddelas innan den officiella Hyresperioden börjar. Användaren kan ändra reservationen via sidan "Min bokning" i upp till 72 timmar före upphämtningstiden. Därefter kan endast researrangörens biluthyrare göra det åt användaren i upp till 48 timmar före upphämtning.
14. 2. Hyrbilsförmedlaren kommer inte att acceptera avbokningar eller ändringar som överenskommits mellan Användaren och Uthyraren. Hyrbilsförmedlaren kommer inte att acceptera avbokningar efter den hämtningstid som anges på Vouchern.
14. 3. Hyrbilsförmedlaren kommer inte att påföra ändringsavgifter. Kostnader som uppstår till följd av Bokningsändringen (ändring av Hyresperiod, bilkategori, förarnamn, flygnummer etc) kommer dock att vidarebefordras.
14. 4. Hyrbilsarrangören skall erbjuda Användarna som har valt alternativet "Avbeställningsskydd" möjligheten att avboka efter avdrag av "Abokningsskyddet".
14. 5. Användare som inte har valt alternativet "Avbryt skydd" kan säga upp reservationen. En avbokningsavgift eller 25% av förskottsbetalningen debiteras. Om den här användaren avbryter sin bokning inom 48 timmar efter upphämtningstiden, som anges på kupongen, får användaren inte en återbetalning från biluthyraren.
14. 6. Användaren kommer inte att återbetalas om Hyresperioden avbryts i förtid, om Användaren hämtar bilen sent, om Användaren inte dyker upp eller avbokar hyrbilen efter att Hyresperioden har påbörjats. Återbetalning i ovanstående fall kommer inte att ske även om Användaren har valt till Avbeställningsskydd.
14. 7. "Avbeställningsskyddet" och transaktionsavgiften är inte återbetalningsbara.
14. 8. Om bokningen avbokas minst 48 timmar innan upphämtningen kan Användaren välja att få en Prepaid Credit för att undvika avbokningsavgiften på 25 %. Den Prepaid Credit innehåller det fulla värdet av Användarens förskottsbetalning, redo att användas för framtida hyror på vår webbplats.
Article 15 Användarens ansvar
15. 1. Uthyraren kan hålla Användaren ansvarig för (en del av) samtliga skador som uppstår till följd av tillbud under hyresperioden, oavsett om skäl från dessa allmänna villkor kan åberopas.
15. 2. Användaren måste alltid meddela Hyrbilsförmedlaren om problem eller klagomål omedelbart samt ge Hyrbilsförmedlaren möjlighet att hitta en lämplig lösning. Om Användaren inte fullgör ovanstående skyldighet kan denne förlora alla rättigheter till betalning eller återbetalning.
15. 3. I händelse av mekaniska problem måste Användaren omedelbart kontakta biluthyrningsföretaget: deras telefonnummer anges i Kontraktet. Den lokala Uthyraren måste ge tillstånd för utförande av reparationer eller för tillhandahållande av ersättningsbil.
15. 4. Användaren måste följa de allmänna villkor som utgör Kontraktet med Uthyraren samt lagstiftning i det land som bilen hyrts i.
15. 5. Uthyraren kan, oavsett om dessa allmänna villkor åberopas eller inte, komma att hålla Användaren betalningsskyldig för parkeringsböter och andra böter som utfärdas av lokala myndigheter.
15. 6. Användaren måste uppge rätt användarnamn, efternamn och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress) till researrangörens biluthyrare.
Article 16 Hyrbilsförmedlarens ansvar
16. 1. Enligt definitionerna i artikel 2 av dessa allmänna villkor kan Användaren avkräva Hyrbilsförmedlaren ansvar beträffande ett problem om Hyrbilsförmedlaren har brustit i sina skyldigheter och detta tillkortakommande kan tillskrivas Hyrbilsförmedlaren enligt lag, rättsligt förfarande eller enligt vad som rimligen kan förväntas i sammanhanget.
16. 2. Hyrbilsförmedlaren är uttryckligen inte ansvarig för förlust av, skada eller ändringar som gjorts på bilen, förseningar eller förändringar som orsakats av civila konflikter, tekniska problem inklusive lufttrafik, terroristaktiviteter, naturkatastrofer eller kärnkraftsolyckor, dåliga väderförhållanden, inställda flygningar eller konkurser för flygbolag eller reseorganisationer.
16. 3. Hyrbilsförmedlaren tar uttryckligen inte på sig något ansvar för Vouchers som inte kan användas om detta är Användarens, förarens eller en tredje parts fel. I detta ingår underlåtenhet att tillhandahålla ett giltigt originalkörkort och ID-dokument, att tillhandahålla ett körkort som inte uppfyller Uthyrarens krav, att inte ha beaktat minimi- eller maximiålder för föraren och att vägra eller inte kunna lämna en deposition.
16. 4. Det totala ansvaret för Hyrbilsförmedlaren begränsar sig till betalning av av direkt skada och kommer inte att överskrida det belopp som betalats vid fullgjord Bokning.
16. 5. Betalningar för produkter som exempelvis extra försäkring och tillval som gjorts lokalt till Uthyraren kommer inte att återbetalas av Hyrbilsförmedlaren.
Article 17 Tvister och gällande lag
17. 1. Swiss law shall exclusively apply to all disputes about these general terms and conditions. All disputes between the User and the Car hire tour operator shall exclusively be put before the competent court in the region in which the Car hire tour operator is officially registered.
17. 2. I allmänhet skall lagen i det land där bilen tillhandahålls gälla för kontraktet mellan Uthyraren och Användaren. Gällande lag skall anges i Kontraktet.
Kunderna älskar oss

Över 1 miljon kunder gav oss förtroendet att boka hyrbil med bäst erbjudande åt dem

Ändra bokningen kostnadsfritt

Upp till 48 timmar före upphämtning

Inga extra avgifter

Vi tar inte ut några extra avgifter såsom kreditkortsavgifter eller reservationskostnader